Cila është vija e kuqe e Kosovës

Kush po e ndan Kosovën?