×

Rr. Ismail Qemali, Pallati 18, Kati 1, 1001, Tiranë, Shqipëri
“Shekulli Group”

Zyrtari i lartë europian për energjinë dhe transportin: Po, korrupsioni është problem, nëse ankandet në Shqipëri janë transparente, nuk do të jetë problem për investime në energji

Pabarazitë midis Bashkimit Europian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor në lidhje me energjinë po bëhen më të mëdha, me shumë prej tyre ende të varur nga stacionet e energjisë me ndotje të qymyrit që sigurojnë energji elektrike të lirë, si dhe të ardhura për qeveritë dhe popullsinë lokale. “Ata po i mjelin deri në fund”, tha Janez Kopac.

Janez Kopac është drejtori i Sekretariatit të Komunitetit të Energjisë, organizatë ndërkombëtare e krijuar midis Bashkimit Evropian dhe vendeve fqinje në Ballkanin Perëndimor dhe rajonin e Detit të Zi.

Kopac foli me Frédéric Simon për EURACTIV përpara një konference online në 17 qershor kushtuar tranzicionit të energjisë në Ballkanin Perëndimor. Konferenca drejtohet nga zyrat e Friedrich Ebert Stiftung të BE-së dhe Evropës Jug-Lindore.

Intervista e plotë:

Objektivi kryesor i Komunitetit të Energjisë është të zgjerojë tregun e brendshëm të energjisë të BE-së në vendet në Evropën Jug-Lindore dhe rajonin e Detit të Zi. Duke lënë mënjanë raste të veçanta si Ukraina dhe Gjeorgjia, sa kemi arritur në arritjen e këtij objektivi? A janë të gjitha vendet në rrugën e duhur kur bëhet fjalë për zbatimin e ligjit të energjisë të BE-së?

Ata janë në faza të ndryshme. Sipas treguesit tonë të zbatimit, i cili u azhurnua për herë të fundit në nëntor, palët kontraktuese transpozuan afërsisht 60% të ‘acquis’ të BE-së në aspektin e ligjit të energjisë.

Por ka dallime të mëdha midis vendeve. Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi janë shumë të përparuara, Kosova dhe Serbia janë në mes, dhe Bosnje-Hercegovina po lufton me dilemën e tyre kushtetuese.

Organizata jonë është e bazuar në shtetin e së drejtës. Dhe këshilli ynë ministror miratoi paketën e tretë të Energjisë, Direktivën e Efiçiencës së Energjisë, Direktivën e Performancës së Energjisë së Ndërtesave dhe shumë direktiva të tjera të lidhura me energjinë.

Tani, ne po hyjmë në fazën tjetër, me zbatimin e paketës së energjisë së pastër që u finalizua në 2019 në nivelin e BE. Kjo do të jetë në axhendën e takimit tonë të ardhshëm të Këshillit në vjeshtë.

A po e mbyllin ato vende hendekun me BE-në, apo ndryshimet po bëhen gjithnjë e më të mëdha?

Diferencat midis tregjeve po rriten, kryesisht sepse nuk kemi Direktivën e Skemës së Tregtimit të Emetimeve në ato vende. Pra, ekziston një ndryshim në rritje midis energjisë elektrike të prodhuar në vendet e Evropës Juglindore dhe në vendet anëtare të BE-së.

Në praktikë, kjo do të thotë se energjia elektrike nga Evropa Juglindore është shumë më e lirë, gjë që i bën eksportet në BE shumë fitimprurëse. Por kjo, besoj, do të trajtohet nga Mekanizmi i Rregullimit të Kufirit të Karbonit që Komisioni Evropian do të paraqesë në korrik.

Pra, ju prisni që tarifa e kufirit të karbonit do të zbatohet për anëtarët e Evropës Juglindore të Komunitetit të Energjisë?

Shpresoj që ata të kenë status të veçantë, sepse janë pjesëmarrës në tregun e vetëm të BE-së. Dhe nëse ato trajtohen si vende të treta në të njëjtën mënyrë si Rusia, Turqia ose Maroku, kjo mund të rrezikojë të gjithë procesin e integrimit evropian që ka ndodhur në 15 vitet e fundit kur ata po transpozonin legjislacionin e BE-së.

Pse këto vende nuk janë pjesë e Skemës së Tregtimit të Emetimeve? Të gjithë ata, janë nënshkruese të Marrëveshjes së Parisit, a nuk do të kishte kuptim që ata të bashkoheshin me ETS tani?

Po, do të kishte kuptim. Por shumë prej tyre po e shtyjnë këtë për aq kohë sa të jetë e mundur.

I vetmi vend që prezantoi një formë të çmimit të karbonit është Mali i Zi, i cili transpozoi pjesë të Direktivës ETS vullnetarisht, pa qenë i detyruar ta bëjë këtë. Por Mali i Zi është një vend i vogël, ka më pak se pesë pjesëmarrës në tregun e karbonit. Dhe ata miratuan një tavan të çmimit të karbonit, i cili vendoset nga qeveria dhe aktualisht përcaktohet në 24 € për ton CO2. Pra, në realitet, është më shumë si një taksë e vogël e karbonit por është ende efikase.

Çmimi i karbonit është rritur ndjeshëm në ETS, gjë që justifikon futjen e një mekanizmi rregullimi të kufirit të karbonit. Dhe me një forcim të objektivit të BE-së për klimën 2030, pabarazia midis BE-së dhe fqinjëve të saj do të rritet vetëm. Pra, si mund të shmangin këto vende kufirin e karbonit të BE-së nëse nuk bashkohen me ETS?

Zbatimi i shpejtë i ETS do të ishte sfidues për ato vende, si teknikisht ashtu edhe logjistikisht. Kështu që unë besoj se më e thjeshta do të ishte zbatimi i një takse karboni për fillimin. Kjo është e mundur, ata tashmë kanë regjistra të emetimeve bazuar në ligjet mjedisore.

Në shumë prej këtyre vendeve ata tashmë po paguajnë disa taksa të vogla për dioksidin e squfurit dhe emetimet e tjera, kështu që ky do të ishte një frut i varur për ta. Bashkimi Evropian mund të kombinojë presionin dhe stimujt për të zvogëluar emetimet në këto vende.

Shumë prej tyre kanë mbajtës të energjisë elektrike që varen shumë nga qymyri dhe ata po i shtyjnë hapat e nevojshëm për aq kohë sa të jetë e mundur sepse kanë frikë nga trazirat shoqërore që mund të krijojnë.

Zbatimi i çmimeve të karbonit do të thotë patjetër një rritje e çmimeve të energjisë elektrike dhe kjo është ajo nga çka kanë frikë politikanët. Çmimet e energjisë elektrike për familjet në të gjitha këto vende nuk reflektojnë koston dhe janë vendosur nën mesataren e BE-së.

Pastaj përsëri, situata ndryshon nga vendi në vend. Në Mal të Zi, për shembull, çmimet e energjisë elektrike janë tashmë afër mesatares së BE-së. Por në vende si Bosnja ose Serbia, çmimet e energjisë elektrike janë me të vërtetë të ulëta.

Në nëntor të vitit të kaluar, këto vende nënshkruan deklaratën e Sofjes, ku u angazhuan për zbatimin e ETS ose ndonjë forme tjetër të çmimit të karbonit në të ardhmen. Por deklarata nuk përcakton se kur duhet të ndodhë kjo, kështu që duhet të ketë një lloj presioni dhe udhërrëfyes që vijnë nga BE për ta çuar këtë përpara.

Çfarë kuptoni me presion dhe stimuj?

Me presion dua të them sjelljen e politikave të çmimeve të karbonit si një detyrim ligjor nën kornizën e Komunitetit të Energjisë. Dhe në anën tjetër me stimuj financiarë, sepse këto vende janë në situata të ndryshme socio-ekonomike dhe nuk kanë qasje në fondin e drejtë të tranzicionit të BE për të ndihmuar rajonet e qymyrit në tranzicion.

Kjo është ajo ku unë shoh një nevojë afatgjatë për të ristrukturuar ndihmën financiare të BE-së dhe për ta bërë atë më të synuar. Një mënyrë për ta bërë këtë mund të jetë krijimi i fondeve kombëtare të karbonit ose klimës ku të gjitha të ardhurat me bazë karboni do të kanalizohen dhe të qeverisen veçmas nga buxheti i rregullt i shtetit.

Ky fond mund të bashkohet me ndihmën financiare të ardhur nga BE si dhe donatorë të tjerë ndërkombëtarë. Dhe menaxhimi i këtij fondi do të ishte i centralizuar, me transparencë të lartë dhe standarde të qeverisjes.

Këto para, besoj se duhet t’i kushtohen masave të efiçiencës së energjisë, transportit të qëndrueshëm dhe mbështetjes së energjisë së rinovueshme, siç është rasti me ETS në BE. Për më tepër, ai mund të përfshijë gjithashtu programe financimi për rajonet e qymyrit në tranzicion. Sepse nëse nuk ka një mekanizëm financiar të qëndrueshëm për tranzicionin, thjesht nuk do të ndodhë.

Kush do ta menaxhonte këtë fond?

Ekziston një precedent, është një fond i efiçiencës së energjisë në Ukrainë që u krijua nga BE, Gjermania dhe qeveria ukrainase. Ai bashkon fondet që vijnë nga buxheti i shtetit me ndihmën ndërkombëtare për masat e efiçiencës së energjisë. Dhe mendoj se ky është një shembull i mirë që mund të përsëritet për këtë fond kombëtar të klimës.

Duke bërë një hap mbrapa, rajoni i Evropës Juglindore ka një histori të konfliktit të armatosur dhe ende sot, ka tensione diplomatike, për shembull, kur bëhet fjalë për njohjen e Kosovës, ose mosmarrëveshjen e emrit midis Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut. Si ndikon ky kontekst në integrimin e energjisë në rajon? A e bën bashkëpunimin për energjinë më sfidues?

Nuk do ta thosha kështu. Për energjinë, bashkëpunimi në të vërtetë po shkon mjaft mirë nën ombrellën e Komunitetit të Energjisë. Mund të ketë tensione, natyrisht, për shembull, ekziston një mosmarrëveshje e vazhdueshme midis Serbisë dhe Kosovës dhe nuk ka rrjedha të energjisë elektrike midis tyre për momentin.

Por përveç kësaj, unë nuk shoh ndonjë pengesë të madhe për bashkëpunim. Për shkak të çështjeve të energjisë, ekziston një histori e përbashkët 15-vjeçare e anëtarësimit në Komunitetin e Energjisë. Sigurisht, ka pasur tensione në fillim midis Serbisë dhe Kosovës, por kjo tani është zgjidhur dhe bashkëpunimi për çështjet e energjisë po shkon mjaft mirë.

A mundet që energjia të shihet si një katalizator për t’i sjellë këto vende më pranë anëtarësimit në BE? Sepse shumica e tyre janë gjithashtu vende kandidate për në BE.

Shumica e tyre kanë aspiratën për t’u bërë anëtare të BE, po. Nëse BE nuk i bashkon, atëherë asgjë tjetër nuk do të bëjë. Dhe Komuniteti i Energjisë është një mjet më i dobishëm për këtë, i cili madje u njoh nga udhëheqësit e BE-së në Këshillin Evropian disa vjet më parë. Ne ishim shumë krenarë për këtë.

Përzierja e energjisë në rajonin e Evropës Juglindore aktualisht dominohet kryesisht nga qymyri. Sa prej tyre kanë data të daljes së qymyrit dhe a janë në rrugën e duhur për të përmbushur qëllimet e klimës së Parisit kur bëhet fjalë për t’i dhënë fund lëndëve djegëse fosile?

Nuk ka asnjë përgjigje uniforme për këtë. Shqipëria për shembull nuk ka termocentrale. Ata kanë probleme me transportin dhe industrinë, por të paktën energjia e tyre është e pastër.

Maqedonia e Veriut njoftoi një ndërprerje të qymyrit deri në 2030 dhe po investon shumë në burimet e rinovueshme dhe po zhvillohet shpejt. Kështu që për ta, unë jam mjaft i sigurt.

Mali i Zi ka vetëm një termocentral me qymyr, i cili aktualisht po rinovohet për ta harmonizuar atë me normat e BE – Direktiva e Impianteve të Mëdha me Djegie. Dhe nëse është akoma fitimprurëse, gjë për të cilën dyshoj, kjo fabrikë qymyri mund të ekzistojë në 10-15 vitet e ardhshme.

Kur bëhet fjalë për qymyrin, vendet me problemin më të madh janë Serbia, Kosova dhe Bosnjë-Hercegovina. Si Serbia ashtu edhe Bosnja janë 70% të varura nga qymyri dhe Kosova varet nga 95%. Tani, ata të gjithë nënshkruan deklaratën e Sofjes, që do të thotë se u angazhuan për heqjen e qymyrit deri në 2050.

Por në praktikë, gjërat mund të jenë të ndryshme. Për shembull, Bosnje-Hercegovina është duke ndërtuar një termocentral. Ne filluam një shkelje ndaj tyre sepse jemi të bindur se ata shkelën rregullat e ndihmës shtetërore, duke u dhënë garanci të plota bankave kineze që e financojnë këtë. Dhe rezultati i kësaj mosmarrëveshje nuk është i qartë akoma – ne mund t’i ndalojmë ata që ta ndërtojnë atë por nuk është ende e sigurt.

Në Kosovë, qeveria kishte plane për të ndërtuar një termocentral qymyri që do të financohej nga një investitor amerikan. Përsëri, këtu, ne filluam një procedurë shkeljeje në lidhje me ndihmën shtetërore dhe ishim të suksesshëm. Ata anuluan marrëveshjen.

Kjo do të thotë se Serbia është i vetmi vend në rajon që po ndërton ende të ardhmen e saj në qymyr – po ndërton një termocentral të ri të qymyrit dhe rinovon dy të tjerë.

Pra, nuk ka asnjë përgjigje të vetme për pyetjen tuaj, çdo vend po ecën me një ritëm të ndryshëm.

Pse këto vende janë ende të interesuara për ndërtimin e impianteve të reja të qymyrit? Në fund të fundit, burimet e rinovueshme në ditët e sotme janë më të lira, përse ata dëshirojnë ta bëjnë atë? A është për shkak se ata marrin mbështetje financiare nga SHBA apo Kina?

Së pari, ka të bëjë me perceptimin, është një mendim. Qymyri ishte një simbol i zhvillimit industrial në të gjitha këto vende pas luftës së dytë botërore. Dhe minatorët e qymyrit janë jashtëzakonisht të fortë politikisht, çdo kryeministër ka frikë prej tyre.

Në Serbi, Millosheviçi mbijetoi sulmeve nga NATO por ai u përjashtua nga zyra nga minatorët e qymyrit. Në Bullgari, Kryeministri Borissov dha dorëheqjen disa muaj më parë për shkak të një rritje prej 15% të çmimeve të energjisë elektrike.

Për më tepër, këto termocentrale nuk kanë filtra grimcash për SO2 dhe NOx si në vendet e Evropës Perëndimore. Për t’ju dhënë një ide, 16 termocentralet në Ballkanin Perëndimor prodhojnë emisione më të rrezikshme sesa 250 termocentrale në territorin e Bashkimit Evropian. Dhe meqenëse ata nuk investojnë në filtra dhe nuk paguajnë kosto CO2, prodhimi është i lirë.

Për më tepër, të gjitha këto termocentrale janë tashmë të amortizuara, kështu që ata po i mjelin ato deri në fundin e hidhur. Po ashtu po kryhen subvencionime të mëdha, me transferime të mëdha të të ardhurave drejtpërdrejt nga termocentralet e qymyrit në familje, gjë që e bën më të vështirë ndërprerjen e lidhjes së qymyrit me shoqërinë. Dhe sigurisht, i gjithë ky ndër-subvencionim mban paqen sociale midis popullatës, industrisë së qymyrit dhe minatorëve të qymyrit.

Kjo lidhje do të prishet një ditë, por politikanët po përpiqen ta shtyjnë këtë moment për aq kohë sa të jetë e mundur.

Atëherë, si mund të prishet kjo lidhje toksike midis industrisë së qymyrit dhe shoqërisë? Unë mendoj se kërkon veprim në fronte të ndryshme, si në çmimet e karbonit, por edhe në aspektin social.

Siç thashë, gjëja e parë është të ushtrohet presion dhe të detyrohet këto vende të miratojnë politikat e çmimeve të karbonit. Dhe gjëja e dytë është të sigurosh mbështetje financiare të synuar.

BE aktualisht po ndihmon me bollëk vendet e Ballkanit Perëndimor përmes programeve të ndryshme. Njëra quhet REEP – program rajonal i efiçencës së energjisë – një tjetër quhet Fondi i Gjelbër për Rritje, do të ketë një Fond të ri Garancie për huatë e infrastrukturës nga institucionet e tjera financiare ndërkombëtare. Një tjetër është Korniza e Investimeve në Ballkanin Perëndimor, kështu që ka mjaft para për të gjitha këto qëllime.

Por asnjë nga këto fonde nuk i dedikohet rajoneve të qymyrit në tranzicion dhe problemeve të lidhura me to. Kjo është arsyeja pse ne duhet të mendojmë së bashku se si ta riorganizojmë këtë. Sugjerimi im është që të krijohen këto fonde kombëtare të klimës, por ndoshta ka edhe ide të tjera që ia vlen të hidhen në tryezë gjithashtu.

Bindja ime është se këto vende kanë nevojë për një mekanizëm financimi që është shumë i qëndrueshëm. Aktualisht, ata kanë një premtim prej 9 miliardë eurosh përmes të ashtuquajturit Plani Ekonomik dhe i Investimeve për Ballkanin Perëndimor që u miratua në tetor të vitit të kaluar nga Komisioni Evropian.

E gjitha është mirë, por mbulon vetëm buxhetin e BE-së për vitet e ardhshme. Dekarbonizimi është një proces shumë më i gjatë. Dhe nuk është e qartë se si vendet do të financojnë kostot sociale, mjedisore dhe të energjisë për mbylljen e minierave të qymyrit, e cila është në zemër të përpjekjeve për dekarbonizim.

Ajo që nevojitet është diçka më afatgjatë, sepse dekarbonizimi është një proces i cili zgjat të paktën 10, 15 ose 20 vjet. Kjo është arsyeja pse unë mendoj se duhet të ketë një mekanizëm që do të zgjasë derisa këto vende të bashkohen me BE ose deri në vitin 2050 kur Evropa po synon të arrijë emisione neto-zero.

Por siç e thashë, ky fond duhet të qeveriset bashkërisht, duke përfshirë palët e interesuara sigurisht dhe me shumë transparencë, monitorim dhe disa kushtëzime gjithashtu. Kjo është ajo që funksionon mirë në Ballkanin Perëndimor – kushtëzimi.

Shumica e këtyre vendeve janë gjithashtu anëtare të Traktatit të Kartës së Energjisë (ECT). A po e ndihmon kjo tranzicionin drejt energjisë së pastër apo po i pengon ato?

Kjo nuk është problem. Serbia, në të vërtetë, nuk është nënshkruese e ECT. Unë nuk jam në dijeni të ndonjë mosmarrëveshjeje që përfshin ndonjë investitor dhe mendoj se ECT është e parëndësishme në këtë kontekst.

Cilat janë mundësitë specifike për rajonin e Evropës Juglindore kur bëhet fjalë për energji të pastër dhe burime të rinovueshme? A është potenciali atje më i madh apo më i vogël se në vendet e BE-së Perëndimore?

Mendoj se potenciali është shumë më i madh se në disa shtete anëtare të BE-së. Ky është një rajon plot diell dhe erë, kështu që unë shoh një potencial të madh, i cili është llogaritur nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë së Rinovueshme (IRENA).

Ajo që mungon është një shtytje e përbashkët. Dhe kjo nënkupton futjen e çmimeve të energjisë elektrike që reflektojnë ekonomitë familjare, çmimet e karbonit, si dhe liberalizimin e tregut. Vetëm kjo mungon.

Në Bashkimin Evropian, problemet shpesh lidhen me mungesën e interkonektorëve të energjisë elektrike midis vendeve anëtare. Ndërsa në Ballkanin Perëndimor, ndërlidhja e rrjetit nuk është problem. Rrjeti i tensionit të lartë ishte zhvilluar aq mirë në ish-Jugosllavi sa që kapacitetet e lidhjes ndërkufitare tejkalojnë shumë të gjithë skenarët me 100% të ripërtëritshme. Sigurisht që do të nevojiten investime në nivelin e shpërndarjes, por jo për kabllot e tensionit të lartë.

Sipas llogaritjes sonë, lidhjet ndërkufitare përdoren maksimalisht në 30-35% të kapacitetit të tyre në Bashkimin Evropian, ekziston një rregullore e energjisë elektrike në fuqi nga 2018, e cila kërkon që të paktën 70% të ofrohet për tregtimin e kapaciteteve ekzistuese. Nëse ky do të ishte rasti në Ballkanin Perëndimor, nuk do të kishte aspak mbingarkesë.

Pra, rrjetet janë një nga pikat e forta në rajon.

Po, plus faktin që ka shumë diell dhe erë.

Çfarë do t’i bënte investitorët më të interesuar për të investuar në rajon? A është stabiliteti politik, a është stabiliteti ekonomik, parashikueshmëria rregullatore?

Investitorët kanë nevojë për parashikueshmëri. Së pari, tregjet e ditës përpara duhet të funksionojnë në çdo vend. Aktualisht, ka vetëm një treg në Serbi, me një shkëmbim energjie elektrike. Maqedonia e Veriut, Shqipëria dhe Mali i Zi aktualisht po përpiqen të krijojnë shkëmbimet e tyre të energjisë dhe shpresojmë se kjo do të bëhet këtë vit.

Një element tjetër është organizimi i tenderëve konkurrues. Për shembull, në Maqedoninë e Veriut, ata ofruan lehtësitë e një termocentrali për investitorët që po bënin oferta për dy herë 50 megavat të investimeve diellore. Qeveria kërkoi që investitori të merrte një punonjës nga termocentrali i qymyrit për megavat të instaluar. Termocentrali i qymyrit po qëndronte i papunë, kështu që punonjësit ishin të lumtur për të gjetur një punë të re. Në këmbim, investitori u lidh me rrjetin e tensionit të lartë pa pagesë dhe gjithashtu mori tokën falas.

Investitorët më pas u ftuan të bënin ofertën për një përqindje të çmimit të energjisë elektrike që ata ishin të gatshëm t’i paguanin shtetit. Ata morën disa oferta dhe mendoj se përqindja përfundimtare ishte rreth 18% në fund të fundit. Kështu që Maqedonia e Veriut si shtet do të marrë para nga çaktivizimi i termocentralit të saj. Unë mendoj se kjo është shumë inovative, dhe falë kësaj, Maqedonia e Veriut ishte e aftë të tërheqë shumë investitorë të huaj. Ata nuk kanë ende një shkëmbim energjie por përndryshe, tregtia është shumë e liberalizuar.

Në Serbi, ata miratuan një ligj të ri të energjisë së rinovueshme një muaj më parë. Dhe ata mbajtën një konferencë investitorësh ku mblodhën propozime për 12 gigavat investime të mundshme. Kush e di se sa do të porositen në fund. Por ata kanë erëra të forta në veri dhe shumë diell në jug, dhe investitorët janë të interesuar.

Kështu që vetëm Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova janë aktualisht pa investitorë të mëdhenj të huaj. Por me disa përshtatje të legjislacionit të tyre, kjo ngadalë do të ndodhë gjithashtu. Mund të ndodhë vetëm më shpejt.

Korrupsioni është gjithashtu një çështje në shumë prej këtyre vendeve. A është ky shqetësim edhe për ju?

Korrupsioni është padyshim një problem, por unë nuk e shoh atë si një pengesë të madhe për investitorët tani.

Pengesa më e madhe është se nuk kishte asnjë ankand deri më tani, përveç në Maqedoninë e Veriut dhe në Shqipëri. Por tani, legjislacioni është miratuar në Mal të Zi dhe Serbi. Dhe do të jetë shumë shpejt edhe në Kosovë, që do të thotë se vetëm Bosnje-Hercegovina është prapa. Por nëse ankandet vendosen në një mënyrë që është mjaft transparente, atëherë nuk duhet të jetë problem.

Disa nga anëtarët themelues të Komunitetit të Energjisë janë tani anëtare të BE, si Bullgaria, Kroacia dhe Rumania. Cili është roli i tyre si pjesë e Komunitetit të Energjisë? A kanë ata përgjegjësi të veçanta kur bëhet fjalë për të ndihmuar integrimin e vendeve fqinje në tregun e brendshëm të energjisë të BE-së?

Jo. Në traktatin tonë, ne kemi një kategori të veçantë për vendet anëtare të BE-së, të cilat quhen ‘pjesëmarrës’ dhe të cilat mund të ftohen në takime nëse shprehin interes. Shtetet anëtare të BE-së, të cilat janë ish palë kontraktuese në Komunitetin e Energjisë, janë automatikisht pjesëmarrëse. Disa pjesëmarrës janë aktivë, disa prej tyre nuk janë. Por bashkëbiseduesi ynë kryesor është Komisioni Evropian dhe natyrisht Këshilli.

Ka vende që janë veçanërisht të interesuara për punën tonë dhe janë anëtare aktive, duke propozuar shumë gjëra. Polonia për shembull është një prej tyre, për shkak të rolit tonë në Ukrainë, besoj.

Pjesëmarrës të tjerë aktivë përfshijnë Italinë, Kroacinë dhe Austrinë, sepse ne kemi një vend në Vjenë. Por në baza ditore, është Komisioni Evropian në vendin e shoferit.

 

 

Për t’u bërë pjesë e grupit të "Shekulli"
mjafton të klikoni: Join our FB Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet.

KOMUNITETI SHEKULLI ONLINE: https://www.facebook.com/groups/1381242728701899/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kalimi në kufirin greko-shqiptar, Athina shtyn masat deri më 21 qershor

Kalimi në kufirin greko-shqiptar, Athina shtyn masat deri më 21 qershor

Publikuar më 12.06.2021
Greqia ka shtyrë masat deri më datë 21 qershor për kufirin m...

Greqia ka shtyrë masat deri më datë 21 qershor për kufirin me Shqipërinë. Kuotat në Kakavijë bëhen 1500 kalime në ditë, ndërsa më herët ishin 400. Kriteret për të kaluar kufirin me shtetin grek mbeten po të njëjta. Greqia vijon të lehtësojë masat kufizuese ndërkohë që sezoni turistik ka filluar. Nga e shtuna ora policore […]

Lexo më shumë

Protesta për testin e matematikës/ Mësuesit mbështesin maturantët: Testi mbi nivelin mesatar, ja rekomandimet për Ministrinë

Protesta për testin e matematikës/ Mësuesit mbështesin maturantët: Testi mbi nivelin mesatar, ja rekomandimet për Ministrinë

Publikuar më 12.06.2021
Protestat e orëve të fundit nga ana e maturantëve për proces...

Protestat e orëve të fundit nga ana e maturantëve për procesin e testimit të lëndës së matematikës ka nxjerrë në pah një fenomen. Përveç maturantëve të cilët ankohen për testin e vështirë dhe për pyetje që janë jashtë programit të kurrikulave shkollore, janë edhe mësueset e gjimnazit të cilat e mbështesin këtë fakt. Ky lajm […]

Lexo më shumë

VIDEO-FOTO/ Rrokulliset kamioni me gurë, bllokohet rruga në Berat

VIDEO-FOTO/ Rrokulliset kamioni me gurë, bllokohet rruga në Berat

Publikuar më 12.06.2021
Një tjetër aksident është shënuar gjatë orëve të pasdites, k...

Një tjetër aksident është shënuar gjatë orëve të pasdites, këtë herë në Berat në vendin e njohur si Rotondo e Kombinatit. Një kamion i ngarkuar me gurë raportohet se ka humbur kontrrollin edhe është rrokullisur. Fatmirësisht nuk ka pasur të lënduar në njerëz apo mjete te dëmtuara. Drejtuesi i mjetit me targa AA 039 RU, […]

Lexo më shumë

Myslimanët shqiptar nuk do të mund të kryejnë pelegrinazhin e Haxhit, Arabia Saudite bllokon hyrjen e besimtarëve nga jashtë, ja arsyeja

Myslimanët shqiptar nuk do të mund të kryejnë pelegrinazhin e Haxhit, Arabia Saudite bllokon hyrjen e besimtarëve nga jashtë, ja arsyeja

Publikuar më 12.06.2021
Arabia Saudite ka njoftuar se pelegrinazhi i këtij viti haxh...

Arabia Saudite ka njoftuar se pelegrinazhi i këtij viti haxhi do të jetë i kufizuar në 60 mijë persona të cilët janë të vaksinuar ndaj koronavirusit. Mbretëria bëri një pelegrinazh të reduktuar vitin e kaluar, por prapë lejoi një numër të vogël njerëzish të merrnin pjesë në veprimtarinë vjetore. Haxhi është pelegrinazh fizikisht i kërkuar […]

Lexo më shumë

Nuk i ndalon postbllokut të policisë, aksidentohet gjatë ndjekjes një makinë në Vlorë, plagoset rëndë një person

Nuk i ndalon postbllokut të policisë, aksidentohet gjatë ndjekjes një makinë në Vlorë, plagoset rëndë një person

Publikuar më 12.06.2021
Policia e Vlorës është vënë në ndjekje të një automjeti, i c...

Policia e Vlorës është vënë në ndjekje të një automjeti, i cili nuk iu bind urdhërit të patrullës për të ndaluar. Gjatë ndjekjes nga policia, mësohet se shoferi i mjetit ka humbur kontrollin dhe është përplasur me një makinë tjetër. Si pasojë e aksidentit kanë mbetur të plagosur dy persona njëri prej të cilëve në […]

Lexo më shumë

I dënuar në Itali për pastrim parash dhe drogë/ Kompania panameze transferoi gjysmë milionë euro në llogaritë e një biznesmeni shqiptar (Emri)

I dënuar në Itali për pastrim parash dhe drogë/ Kompania panameze transferoi gjysmë milionë euro në llogaritë e një biznesmeni shqiptar (Emri)

Publikuar më 12.06.2021
Një kompani e regjistruar në Panama, pronarët e së cilës rez...

Një kompani e regjistruar në Panama, pronarët e së cilës rezultojnë të përfshirë në një skandal korrupsioni në Spanjë, trasferoi gjysmë milionë euro në llogaritë e Gëzim Sallakut, sipërmarrësit shqiptar të dënuar në Itali për riciklim parash të pista, mashtrim e çështje droge. Prokuroria e Durrësit, thotë se transfertat bankare në favor të ish-presidentit të […]

Lexo më shumë

“Një maturant sot, një ministër nesër”/ maturantët e Sarandës në protestë: Ta dijë Ismail Qemali për kë e ngriti flamurin, vjen e ul prapë

“Një maturant sot, një ministër nesër”/ maturantët e Sarandës në protestë: Ta dijë Ismail Qemali për kë e ngriti flamurin, vjen e ul prapë

Publikuar më 12.06.2021
Një grup nxënësisht maturantë të shkollës “Hasan Tahsini” në...

Një grup nxënësisht maturantë të shkollës “Hasan Tahsini” në Sarandë, të indinjuar nga teza e provimit të matematikës, sipas tyre shumë e rëndë, protestuan sot fillimisht para Bashkisë së qytetit, për të vijuar mandej nëpër rrugët e qytetit e deri tek  tek Zyra Arsimore Vendore Sarandë-Konispol. Me pankarta në duar ata kanë kërkuar drejtësi. “Teza […]

Lexo më shumë

Shifrat e COVID-19 në Shqipëri: Asnjë humbje jete, 12 raste të reja në 24 orët e fundit

Shifrat e COVID-19 në Shqipëri: Asnjë humbje jete, 12 raste të reja në 24 orët e fundit

Publikuar më 12.06.2021
Situata e COVID19 në 24 orët e fundit është si vijon: Janë k...

Situata e COVID19 në 24 orët e fundit është si vijon: Janë kryer 2,916 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë 12 qytetarë. Rastet pozitive të konfirmuara janë identifikuar në këto bashki:  6 raste në Tiranë, 2 raste në Durrës, 1 rast në Shkodër, Kavajë, Mirditë, Kuçovë. Aktualisht po marrin trajtim spitalor 21 pacientë, nga […]

Lexo më shumë