Gjithmonë kam kërkuar të përqendrohem mbi çështjet themelore të kohës sonë

Christine Lagarde

Jam e nderuar që paraqitem para Komisionit tuaj për këtë seancë. Marrëdhënia midis Parlamenti Evropian dhe BQE është një gur themeli i Unionit tonë Monetar. Bankat qendrore janë të pavarura, por jo të zgjedhur direkt, dhe kjo mund të justifikohet vetëm në demokraci nëse ato mbahen përgjegjës nga përfaqësuesit e zgjedhur. Prandaj e konsideroj opinionin e Parlamenti Evropian si një hap kryesor në procesin tim të emërimit. Do të dëshiroja të filloja duke nënvizuar shkurtimisht disa aspekte të përvojës sime profesionale që unë i konsideroj veçanërisht të rëndësishme për detyrat e Presidentit të BQE-së. Unë kam qenë Drejtorie Menaxhuese e Fondit Monetar Ndërkombëtar që nga korriku 2011, dhe prandaj kam pasur privilegjin të drejtojë një institucion që është thelbi i financës globale neto të sigurisë së stabilitetit dhe qeveritarët e të cilave janë banka qendrore. Në atë kapacitet, dhe gjithashtu si Ministër i Financës e Francës, kam kontribuar në përmirësimin e mjeteve të zgjidhjes së krizave dhe rregullave financiare në nivelin evropian dhe ndërkombëtar. Unë gjithashtu kam qenë e përfshirë drejtpërdrejt në forcimin e Unionit Ekonomik dhe Monetar. Ajo që më ka shtyrë në secilin prej këtyre roleve është vendosmëria për t’i shërbyer interesit publik dhe për të realizuar pritjet e justifikuara të njerëzve. Të ndërgjegjshëm për ndikimin e thellë që vendimet e institucioneve publike mund të kenë në jetën e shumë njerëzve, unë gjithmonë kam kërkuar të përqendrohem mbi çështjet themelore të kohës sonë. Në FMN kjo do të thoshte gjithashtu adresimin në rritje të pabarazisë, trajtimi i ndryshimit të klimës dhe promovimi i një zhvillimi më të drejtë dhe gjithëpërfshirës. Por udhëheqja e mirë nuk ka të bëjë vetëm me përcaktimin e përparësive; ka të bëjë me dëgjimin e të gjithë zërave, këshilla të ekspertëve dhe nxitje e larmisë së mendimit. Në FMN kam punuar ngushtë me ekonomistët për të prodhuar vendime të bazuara në prova dhe të udhëhequra nga të dhënat, dhe dëgjuam me kujdes stafin për të zhvilluar një vizion të përbashkët dhe modern të punës së FMN-së. Duke e bërë FMN-në më gjithëpërfshirëse, rritja e diversitetit të saj dhe hapja e saj për shoqërinë civile ishin thelbësore për këtë strategji. Këto janë të njëjtat vlera që unë do të promovoja nëse konfirmohen si President i Bankës Qendrore Evropiane. Në vërejtjet e mia sot, unë do të doja të përcaktoja më konkretisht parimet të cilat do të udhëheqin qasjen time në këtë rol. Në veçanti janë tre. E para është angazhimi për mandatin e BQE-së siç përcaktohet nga Traktati. E dyta është shkathtësia në përgjigjen ndaj sfidave të reja. Së treti, gjithëpërfshirja do të mbetet një parim thelbësor i imi dhe ADN-së së udhëheqjes.

Angazhimi dhe gatishmëria

Si i shoh këto parime që vlejnë për politikën monetare? Ne e dimë nga ana e teorisë dhe praktikës se një mandat i qartë për politikën monetare, dhe angazhimi i bankës qendrore për ta ndjekur atë, është jetik për stabilitetin dhe mirëqenien. Që nga ajo në fillim, BQE ka demonstruar një përkushtim të palëkundur për qëllimin e saj. Në vitet e para të saj, ajo arriti një përsosmëri të jashtëzakonshme të drejtimit të një bashkimi të larmishëm monetar në një regjim të inflacionit të ulët dhe të qëndrueshëm. Pastaj u përball me një përmbysje të papritur në mjedisin ekonomik pas vitit 2008, ku rreziqet e inflacionit u zhdukën dhe u zëvendësuan me ato deflacioniste. Përsëri, angazhimi ishte i rëndësishëm – këtë herë për të siguruar që stabiliteti i çmimeve nuk u rrezikua për një kohë të gjatë periudha e asaj që unë e kam cilësuar si i “ulët”. Por duke vepruar kështu, BQE duhej të përshtatet me sfidat e reja me të cilat u përball. Duhej të rivlerësoje bindjet paraprake në dritën e provave dhe përvojës, dhe të jenë inovative në politikën e saj brenda kufijve të përcaktuar me ligj. Ishte pikërisht kjo shkathtësi që lejoi Bankën Qendrore për të vazhduar dhënien në rrethana që ndryshojnë me shpejtësi. Në fakt, BQE vlerëson se ekonomia është pothuajse 2% më e madhe sot falë masave jokonvencionale të marra që nga mesi i vitit 2014. Punësimi në zonën e euros është rritur me mbi 11 milionë që nga mesi i vitit 2013, pasi ato masa rritën besimin në rimëkëmbja ekonomike dhe inkurajimin e krijimit të vendeve të punës. Kështu që, nëse konfirmohem si Presidente, unë do të ruaj të njëjtat parime të shëndosha: duke kombinuar përkushtimin ndaj mandatit me aftësinë për t’u përshtatur, ndërsa bota përreth nesh ndryshon. Sfidat që garantojnë qëndrimin aktual të politikës së BQE-së nuk janë zhdukur. Ekonomia e zonës së euros përballet me disa rreziqe afatshkurtra, kryesisht të lidhura me faktorët e jashtëm dhe inflacioni mbetet vazhdimisht nën objektivin e BQE-së. Prandaj jam dakord me mendimin e Këshillit Drejtues që një qëndrim shumë i përshtatshëm i politikës është i garantuar për një periudhë zgjatje kohore për të rikthyer inflacionin në “poshtë, por afër 2%”. Por ka edhe disa pyetje të rëndësishme në horizont që duken në adresën e politikës monetare. Së pari, megjithëse ndikimi i politikave jokonvencionale vazhdon të jetë pozitiv, ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm për efektet e tyre të mundshme anësore dhe ne duhet të marrim shqetësimet e njerëzve seriozisht. Ndërsa mbetet e angazhuar për mandatin tonë të stabilitetit të çmimeve, kjo kërkon monitorim të vazhdueshëm. Së dyti, mjedisi global i inflacionit të ulët dhe kamatave të ulëta paraqet pyetje strategjike për të gjitha bankat qendrore. Ata duhet të përmirësojnë të kuptuarit e tyre e dinamikave të inflacionit; merren me instrumentet e reja të aktivizuara për të kontrolluar krizën, përfshirë balancën dhe politika të tjera jo-konvencionale; dhe të reflektojnë nëse politikat e tyre monetare janë mjaft të forta ndaj sfidave të ardhshme. Qëllimi im do të jetë të siguroj që BQE, nga ana e saj, angazhohet në reflektime të tilla me një mendje të hapur dhe përkushtim. Së treti, bankat qendrore gjithnjë e më shumë po përballen me lloje të reja sfidash, jo pak të lidhura me klimën ndryshimi, ndikimi prishës i ndryshimit teknologjik, dhe copëzimi i mundshëm i tij rendi aktual shumëpalësh. Këtu e shoh si të rëndësishme që politika monetare është e ardhme dhe konsideron kontekstin më të gjerë në të cilin arrihet stabiliteti i çmimeve. Në fund të fundit, efektiviteti i politikës sonë monetare varet nga qëndrueshmëria e sistemi financiar roli i BQE në stabilitetin financiar është zgjeruar në mënyrë të konsiderueshme si përgjigje deri te sfidat që u shfaqën gjatë krizës.

*Fjalimi i drejtores së zgjedhur të Bankës Qendrore Europiane para Komitetit të Çështjeve Monetare në Parlamentin Evropian. Përshtati në shqip Erjon Dervishi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Të tjera

Abissnet