Zgjerohet taksa progresive, nga 1 janari nuk tatohen vetëm pagat, por edhe…

Qeveria do të bëjë një ligj të ri i cili e shtrin taksimin progresiv jo vetëm mbi pagat, siç është aktualisht, por mbi të gjitha llojet e të ardhurave.

“Do të përfshijë të ardhurat e integruara në bazë të taksueshme, jo si tani të fragmentuara. Çdo e ardhur do të përllogaritet si një e tërë në periudhë tatimore dhe do t’i vendoset sipër norma”, deklaron ministri i Financave, Arben Ahmetaj.

Aktualisht qeveria takson në mënyrë progresive vetëm pagat, ndërsa të ardhurat e tjera si qiraja apo e drejta e autorit taksohen me normë fikse 15 për qind. Kjo do të ndryshojë dhe sipas skemës së re të gjitha të ardhurat do të bashkohen në një bazë të vetme, mbi të cilën pastaj zbatohet taksa progresive 0-13, ose 23 për qind në varësi të nivelit të të ardhurave. Por cili është efekti i kësaj lëvizje? Shtrirja e taksës tek të gjitha burimet e të ardhurave rrit bazën e taksueshme. Nëse aktualisht një individ ka një pagë 130 mijë lekë në muaj, e cila taksohet

Aktualisht qeveria takson në mënyrë progresive vetëm pagat, ndërsa të ardhurat e tjera si qiraja apo e drejta e autorit taksohen me normë fikse 15 për qind. Kjo do të ndryshojë dhe sipas skemës së re të gjitha të ardhurat do të bashkohen në një bazë të vetme, mbi të cilën pastaj zbatohet taksa progresive 0-13, ose 23 për qind në varësi të nivelit të të ardhurave. Por cili është efekti i kësaj lëvizje? Shtrirja e taksës tek të gjitha burimet e të ardhurave rrit bazën e taksueshme. Nëse aktualisht një individ ka një pagë 130 mijë lekë në muaj, e cila taksohet. /TCH/

Të tjera

Abissnet