Treguesit e punësimit në Europë deri në vitin 2020

Shkalla e punësimit për njerëzit e moshës 20 deri në 64 vjeç në BE ka arritur kulmin e ri në 72.2 për qind në vitin 2017
Nëntë shtete anëtare kanë arritur tashmë objektivat e tyre 2020. Në vitin 2017, shkalla e punësimit të njerëzve të moshës 20 deri në 64 vjeç në Bashkimin Evropian ) qëndroi në 72.2%, nga viti 2016 (71.1%).

Strategjia e Evropës 2020 synon të arrijë një nivel total të punësimit për njerëzit e moshës 20 deri në 64 vjeç, të paktën 75% në BE deri në vitin 2020. Ky objektiv është përkthyer në objektiva të ndryshëm kombëtare për të pasqyruar situatën dhe mundësitë e secilit Shtet Anëtar ajo kontribuon në qëllimin e përbashkët. Trendi rritës në shkallën e punësimit është i dukshëm për burrat dhe gratë.

Shkalla e punësimit për meshkujt u rrit ne 78.0% në vitin 2017, një rritje krahasuar me 2016 (76.9%) dhe pothuajse e njëjtë me nivelin e saj të vitit 2008 (77.9%) kur u shënua kulmi i mëparshëm. Sa i përket grave, shkalla e tyre e punësimit është rritur vazhdimisht që nga viti 2010 për të arritur në 66.5% në 2017 (krahasuar me 65.3% në vitin 2016). Në mënyrë të ngjashme, shkalla e punësimit të njerëzve të moshës 55-64 vjeç në BE është rritur në mënyrë të qëndrueshme, nga 38.4% në 2002 në 57.1% në 2017, shkruan Focus News.al.

Pjesëmarrja më e madhe e punëtorëve të moshuar është gjithashtu një nga objektivat e strategjisë Evropiane 2020 mbi punësimin. Ky informacion vjen nga rezultatet e vitit 2017 të Anketës Evropiane të Forcave të Punës. Hollësi të tjera janë në dispozicion në një artikull të botuar nga Eurostat, zyra statistikore e Bashkimit Evropian. Ky studim mbledh të dhëna mbi punësimin dhe papunësinë, si dhe në një gamë të gjerë të variablave të tjerë të tregut të punës, nga të cilat vetëm një përzgjedhje e vogël është treguar në këtë Lajm.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Të tjera

Shqipëri, narko shtet

Revista politike “Spiegel” raporton për sjelljen alarmante të qeverisë  socialiste në Shqipëri, me kryeministër Edi Ramën dhe ministër Lleshajn etj….

Abissnet