Tokat e zëna, 1000 pronarë nisin aplikimin për 229 mln lekë

Emrat/ Hapet aplikimi për shpërblimin e pronarëve në 10 qarqe të vendit. Kosto 2000 lekë për formularin. Të dhënat dhe dokumentet që duhet të plotësohen për të përfituar nga fondi në dispozicion

Agjencia e Trajtimit të Pronave ka hapur procedurat për kompensimin e 1000 pronarëve, tokat e të cilëve janë zënë nga ndërtimet pa leje. Fondi i vënë në dispozicion për ta është 229 milionë leke dhe përfituesit janë në 10 qarqe, Berat, Elbasan, Librazhd, Durrës, Tiranë, Shkodër, Korçë, Lezhë, Vlorë, Sarandë. Agjencia e Trajtimit të Pronave bën të ditur se procesi i pranimit të kërkesave të subjekteve përfituesve do të fillojë në datën 19.06.2019 dhe nuk do të jetë i kushtëzuar dhe i kufizuar në kohë. ATP fton të gjithë subjektet e interesuara, të paraqiten pranë zyrave të saj, në adresën Rruga “Muhamet Gjollesha”, Nr. 54, Tiranë, çdo ditë nga e hëna në të premte, për plotësimin e kërkesës për kompensim dhe dorëzimin e dokumenteve përkatëse. Subjekti kërkues, në momentin e plotësimit të kërkesës për kompensim. Ndërsa për subjektet përfituese, kërkesa e të cilëve nuk është pranuar për mungesë dokumentacioni gjatë procedurave të mëparshme, kanë të drejtë të riaplikojnë.

Këto subjekte nuk paguajnë tarifë shërbimi, nëse provojnë pagimin e saj gjatë aplikimit të mëparshëm. Në vendimin e Këshillit të Ministrave që i referohet ATP thuhet se masa e kompensimit financiar për pronarët e pasurive të paluajtshme që preken nga ndërtimet e legalizuara, referuar kartelave të pasurive sipas ZVRPP-së, është 33 964,81 m² dhe vlera totale e kompensimit financiar është 229 092 338,97 lekë. Ndërkohë qeveria urdhëron zyrat vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme Berat, Elbasan, Librazhd, Durrës, Tiranë, Lushnjë, Shkodër, Korçë, Lezhë, Vlorë, Sarandë, Gjirokastër, Kavajë dhe Kukës të regjistrojnë, brenda 5 (pesë) ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi, kalimin e së drejtës së pronësisë së parcelave ndërtimore dhe hipotekën ligjore mbi to, në përputhje me përcaktimet e pikave 15 e 16, të vendimit nr.1095, datë 28.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara”.

Dokumentet

  1. Kërkesa për kompensimin e pronës, sipas formatit tip, që i vihet në dispozicion nga ATP;
  2. Dëshmia e trashëgimisë për të gjithë trashëgimtarët e ligjshëm të subjektit përfitues, sipas radhës së trashëgimtarëve, në përputhje me përcaktimet e Kodit Civil;
  3. Prokura e posaçme, e nënshkruar nga të gjithë subjektet që përfitojnë kompensim, ku si tagër i nevojshëm të jetë edhe e drejta për të tërhequr vlerën financiare, në emër të tyre. (Në rastet kur nuk është e mundur të dorëzohet prokura e posaçme, secili bashkëpronar apo një pjesë e tyre, paraqesin kërkesë individuale apo të përbashkët, për pjesën takuese në pronën që kompensohet. Në rastin e kërkesave individuale të secilit bashkëpronar apo të një pjese të tyre, për çdo kërkesë të kryer, paguhet tarifë shërbimi në vlerën 2 000 lekë, pavarësisht se i përket të njëjtës pasuri të paluajtshme);
  4. Vërtetimi origjinal i lëshuar nga një bankë e nivelit të dytë për hapjen e llogarisë bankare në emër dhe për llogari të subjektit përfitues, ku përcaktohet edhe numri i llogarisë bankare (IBAN), ku do të transferohet vlera financiare e përfituar;
  5. Fotokopja e dokumentit të identifikimit;
  6. Mandat-pagesa që vërteton pagimin e tarifës së shërbimit në vlerën 2 000 (dymijë) lekë.

LISTA

Emër Atësi Mbiemër

FIQIRI QAZIM DERVISHI
AFERDITA ABEDIN TOSKA
MYSHQERE ABEDIN TOSKA
SALUSHE ABEDIN OBONI
SHPRESA ABEDIN KASHARI
LORENC AVDULLA MOLISHTI
XHEMAL XHEZO DUSHKU
AGIM HYSNI HAJDARAJ
AHMET HYSNI HAJDARAJ
ARJAN KADRI AGALLIU
ASIJE METAN HAJDARAJ
BEHIJE ALI ZIRAJ
BUKURIE MANE HAJDARAJ
FAIK DINE HAJDARAJ
FLAMUR DINE HAJDARAJ
LEONARD KADRI HAJDARAJ
PETRIT DINE HAJDARAJ
PETRIT DINE HAMETI
SAKO ALI HAJDARAJ
SHAQE SHABAN HAJDARAJ
TABENE HYSNI HAJDARAJ
YLVER HYSNI HAJDARAJ
YZEDIN KADRI HAJDARAJ
Vaçe Haki Dabjani
Vasip Haki Dabjani
Allaman Haki Dabjani
Fatbardha Haki Dabjani
Hajrije Haki Dabjani
Bashkim Haki Dabjani
Mediha Demir Libohova
Qefafije Demir Juba
Jalldiz Demir Hydi
Ferzilet Spahiu
Minerva Hysni Jenisheri
Rafete Bineri
Suat Bektash Tare
Djana Qesko
Fuat Libohova
Kadri Libohova
Xhenan Qesja
Armina Vokopola
Saviola Vokopola
Merita Vokopola
Roland Fuga
Peqere Fuga
Djana Ali Buli
Dilfiruze Ali Toptani
Fatmira Adem Peqini
Xheladin Sulejman Saraçi
KANTO MARK MARASHI
GJEVAHIR NDUE GJOKA
GJERGJ NIKOLL TOMA
GJERGJ NIKOLL TOMA
GJOK MARK DEDA

GJOK MARK DEDA

ESMERALDA ADEM HYSENI
GENT MURAT HYSENI
SHYQYRI KALESHA
MYZEJEN STRINGA
VOJSAVA BAJRAM MEÇAJ
HAXHI FADIL GJUZI
PËLLUMB QOSJA
MEHMET ALLMUÇA
BESNIK RIZA MUHARREMI
AGIM HAMDI MUÇA
LUMTURI HAMDI MUÇA
AFERDITA MUÇA
MIRELA ENVER MUÇA
ALMA HYSNI MUÇA
DORIAN HYSNI MUÇA
ERLINDA HYSNI ÇAUSHI
FLORINDA AZIZ HOXHA
MAJLINDA AZIZ HOXHA
ALBANA AZIZ HOXHA
Artur Nebi Mata
Paulin Pashuk Busulda
Artur Nebi Mata
Artur Nebi Mata
Paulin Pashuk Busulda
Nazmije Kuqi (Shijaku)
Suzana Shijaku
Genta Zydi Shijaku
Albana Zydi Mustafaraj
Teuta Hoxha (Shijaku)
Kadrie Hasho (Shijaku)
Rebeka Feri Muraj
Faik Feri Dishnica
Jalldiz Shijaku
Ermira Struga (Shijaku)
Merita Durrsi (Shijaku)
Agim Nallbani
Adrian Nallbani
Lejla Shijaku
Iris Ceku (Shijaku)
Manjola Rrapi (Stringa)
Islam Shijaku
LULEZIM ISMAIL ISLAMI

MUHAMET HASHIM BEJTJA
FATMIR IMER ZYBERI
SABRI HAMIT HARDHIA
MARK GJONI
SHYQYRI ARAPI
HYQMET ARAPI
BESIM ARAPI
ZEGJINE ARAPI
SHEFQET ARAPI
ALKETA ARAPI
ALMIDA ARAPI
VJOLLCA BARDHI
IBRAHIM DAKLI
RUZHDIE DAKLI
DRITA DAKLI
SAMI DAKLI
SHPRESA DAKLI
VALENTINA DAKLI
BESA DAKLI
BARDHUL DAKLI
DRITA DAKLI
LAURESHA DAKLI (TETA)
ELONA DAKLI
RUKIELA DAKLI
ARTAN KURTI
BURBUQE KOTHERJA
SILVANA DRACINI
MIRELA DRACINI
MINERVA KOTHERJA
HYSNI KOTHERJA
ENDRI KOTHERJA
HYQMET KOTHERJA
ZANA SHAMI (DAKLI)
SABIRE GABECI
PRANVERA KARAPICI
ENGJELL DAKLI
DRITA DAKLI
ARJANA ETHEM “DAKLI
(PAPAMIHALI)”
NAIM DAKLI
NEXHMIJE DAKLI
SULJAN DAKLI
ERIS DAKLI
LULEZIM DAKLI
ARBEN DAKLI
SKENDER QORRI
DASHAMIR QORRI
HAXHIRE PENI (QORRI)
MERITA QORRI
VJOLLCA ALI KRYEMADHI
SUZANA ALI MURATAJ
LEJLA ALI MARKU
SAIBE ALI GOGA
SAMI STRINGA
SHEHRIAR STRINGA
VULE STRINGA
SELAUDIN HAXHIADEMI
ZYMYRYT HAXHIADEMI
MYZAFERE HAXHIADEMI
ARMAND EMIN HAXHIADEMI
HORTENCA EMIN HAXHIADEMI
FIQIRI NEXHIP HAXHIADEMI
ELENI SPIRO HAXHIADEMI
DORELA FIRDUS HAXHIADEMI
VIOLA FIRDUS HAXHIADEMI
SUZANA HAXHIADEMI
BRIKENA BAXHAKU
YZEDIN DERVISHI
BEGATOR DERVISHI
ARJANA SHTINO
ADRIAN DERVISHI
ROLAND DERVISHI
BERIJE ABAS DRIZA
ROLAND FETAH DRIZA
MIGENA FETAH TOSKA
REDION FETAH DRIZA
MERI FETAH DRIZA
SAFIJE FETAH DRIZA
JAKUP SHEHU
MUSTAFA KOFSHA
KUJTIM DUMI
FADIL XHEMAL GRORI
BEDRI ISUF BALI
LUMTURI ISUF BITRI
VJOLLCA ISUF RIBAJ
RAZIJE ISUF MYRAZI
FATBARDHA ISUF MATUKA
BUKURIE RAMIZ AHMATI
ZENEPE XHELAL RAMA
DEFRIM XHELAL AHMATI
SHUKRIE XHELAL TOTA
ALI XHELAL AHMATI
HASIE XHELAL KUPA
DEMIR KARAJ
LIMAN ZYBER UKU
BAJRAM ZYBER UKU
NEXHMIJE HAMIT SORRA
ALBERT HALIM SORRA
PELLUMB HALIM SORRA
VJOLLCA HALIM SULAJ
MYZEJENE HALIM SORRA
HAJDAR LUFTULLA MURATI
Sefer Hyka
Abdulla Hyka
Arben Maloku
Haxhi Hyka
Lulzim Zalta
Fatmira Sali Kallushi (Hyka)
Suzana Sali Hyka
Vjollca Xhek Take (Meta)
Kadri Xhek Meta
Naime Memko (Meta)
Tatjana Musa (Meta)
Zylfije Abdi Dingu
Fahrie Hasanaj(Meta)
AVDYL DUQ SULAJ
AJET ISMAIL SHETA
GANI SHABAN GECA
JONUZ HAJDAR CENGU
JONUZ HAJDAR CENGU
RAMIZ SELAM DOGJANI
MUHARREM SINAN GERMIZI
SHAQIR ALI NERGUTI
RAKIP ILJAZ ONUZI
REXH MYRTEZA GASHI
REXH MYRTEZA GASHI
RASIM TAHIR ONUZI
MIFTAR ASLLAN CENAJ
ASTRIT LIÇKOLLARI
PETIJE LIÇKOLLARI
DLEMKE LIÇKOLLARI
ERAND LIÇKOLLARI
AKIL LIÇKOLLARI
LIRIJE LIÇKOLLARI
VERGJINUSH LIÇKOLLARI
HYSEN SEIT PERA
FERIT SHEFKI DERVISHAJ
ILMI RAMIS DERVISHAJ
SULEJMAN VELI GALO
KIBE HAKI BERBERI
BARDHYL RAMI BERBERI
VERGJINUSH RAMI BERBERI
FETI BANUSHI
HAJRIJE BANUSHI
KADRIJE BANUSHI
FLORESHA BANUSHI
SHPETIM BANUSHI
FETI BANUSHI
HAJRIJE BANUSHI
KADRIJE BANUSHI
FLORESHA BANUSHI
SHPETIM BANUSHI
Servete Fiqiri “Dyrmishllari(Qorr
i)”
Fedane Fiqiri Qorri
Mirjete Fiqiri Qorri
Diana Fiqiri Qorri
Asllan Fiqiri Qorri
Perparim Fiqiri Qorri
Bukurie Fiqiri Qorri
Mesare Fiqeri Qorri
Servete Fiqiri “Dyrmishllar(Qorri
)”
Fedane Fiqiri Qorri
Mirjete Fiqiri Qorri
Diana Fiqiri Qorri
Asllan Fiqiri Qorri
Perparim Fiqiri Qorri
Bukurie Fiqiri Qorri
Mesare Fiqeri Qorri
MIT”HAT VELI MUÇOLLARI
Servete Fiqiri “Dyrmishllari(Qorr
i)”
Fedane Fiqiri Qorri
Mirjete Fiqiri Qorri
Diana Fiqiri Qorri
Asllan Fiqiri Qorri
Perparim Fiqiri Qorri
Bukurie Fiqiri Qorri
Mesare Fiqeri Qorri
Servete Fiqiri “Dyrmishllari(Qorr
i)Qorri”
Fedane Fiqiri Qorri
Mirjete Fiqiri Qorri
Diana Fiqiri Qorri
Asllan Fiqiri Qorri
Perparim Fiqiri Qorri
Bukurie Fiqiri Qorri
Mesare Fiqiri Qorri
NJAZI HAMIT HASANLLARI
VANGJEL GJERGJI STEFA
ARSINI GJERGJI
Petraq Laze Capuni

Petraq Laze Capuni

Petraq Laze Capuni
SOFIE NASI Lushi
JOSIF TONC Lushi
LIZIAN TONC Lushi
KRISTI TONC Lushi
TRIFON THOMA MALO

RIZA ISLAM NOKA
ALI BAJRAM GRECA
HAMIT REXHEP MANI
GEZIM BAJRAM SHEHAJ
AHMET HASAN HAXHIA
AVNI FERRIK HOXHA
RAMAZAN RRAHIM DAKU
RAMAZAN RRAHIM DAKU
FATIME MESI
MEHMET BYLYKBASHI
ENVER BYLYKBASHI
DHURATA KURTI
ISMET BYLYKBASHI
KUMRIJE LAZIMI
MERDARE HOXHA
HAMZA JANINA
ISA BYLYKBASHI
MUSA BYLYKBASHI
NEXHMIJE KORGESHI
AJNISHA KAPXHIU
GJYLISHA ÇELA
ARIAN GUZA
MAKBULE MYSHKETA
YLLKA DHASKALI
MERIXHAN ÇARÇIU
ERVEHE SULEJMANI
ARBEN MYSHKETA
GENTIAN MYSHKETA
FATIME MESI
MEHMET BYLYKBASHI
ENVER BYLYKBASHI
DHURATA KURTI
ISMET BYLYKBASHI
KUMRIJE LAZIMI
MERDARE HOXHA
HAMZA JANINA
ISA BYLYKBASHI
MUSA BYLYKBASHI
NEXHMIJE KORGESHI
AJNISHA KAPXHIU
GJYLISHA ÇELA
ARIAN GUZA
MAKBULE MYSHKETA
YLLKA DHASKALI
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
SHYQYRI ZENEL HASANI
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
LULE BEQIR HYSTUNA
ISUF FEJZO XHYHERI
MANUSH FEJZO XHYHERI
GEZIM PETANAJ
MIRJAN DIMAJ
ALI DIMAJ
IKBALE DIMAJ
MJAFIME DIMAJ
AVDIJE DIMAJ
MIRJAN DIMAJ
ALI DIMAJ
IKBALE DIMAJ
MJAFIME DIMAJ
AVDIJE DIMAJ
AFERDITA MEHILLI
AGRON MEHILLI
DILAVER MEHILLI
DRITA MEHILLI
ERMIRA MEHILLI
EVELINA CARA
FIORINA MEHILLI
GENIS MEHILLI
GEZIM MEHILLI
IRMA SKENDERI
ISMET MEHILLI
MIROSHE MEHILLI
MITAT MEHILLI
MJAFTIME MEHILLI
RIKO MEHILLI
SULLTANA MEHILLI
BALLKEZE BISHA
LAVDIE BISHA
TATJANA BISHA
DURIM KOKOSHI
ISUF FEJZO XHYHERI
MANUSH FEJZO XHYHERI
GEZIM PETANAJ
KASËM HITAJ
JANUL CUKA
THANAS CUKA
ARMAND ÇELA
BURBUQE ÇELA
FATOS ÇELA
MUHAREM ÇELA
BLERTA GJON BOCARI
BRISEIDA GJON BOCARI
VIOLETA GJON BOCARI
JAZEFILDA JARECI
NAMIK JARECI
ALIDE JARECI
BARDHYLE DIBRA
ELONA JARECI
IKBALE XHURETA
ILVA BYTYCI
ILVIE IZETI
INA JARECI
JAZEFILDA JARECI
NAMIK JARECI
TOM VATAJ
ATNAN JARECI
BARDHYLE DIBRA
IKBALE XHURETA
ILVA BYTYCI
ILVIJE IZETI
INA JARECI
JAZEFILDA JARECI
NAMIK JARECI
ATNAN JARECI
BARDHYLE DIBRA
IKBALE XHURETA
ILVA BYTYCI
ILVIJE IZETI
INA JARECI
JAZEFILDA JARECI
NAMIK JARECI
ATNAN JARECI
BARDHYLE DIBRA
IKBALE XHURETA
ILVA BYTYCI
ILVIJE IZETI
INA JARECI
JAZEFILDA JARECI
NAMIK JARECI
ALIDE JARECI
BARDHYLE DIBRA
ELONA JARECI
IKBALE XHURETA
ILVA BYTYCI
ILVIE IZETI
INA JARECI
JAZEFILDA JARECI
NAMIK JARECI
ALIDE JARECI
BARDHYLE DIBRA
ELONA JARECI
IKBALE XHURETA
ILVA BYTYCI
ILVIE IZETI
INA JARECI
JAZEFILDA JARECI
NAMIK JARECI
ALIDE JARECI
BARDHYLE DIBRA
ELONA JARECI
IKBALE XHURETA
ILVA BYTYCI
ILVIE IZETI
INA JARECI
GEZIM KAMER MERKO
DEMIR REXHEP KRASNIQI
NDUE MAN PEPKOLAJ
ALFRED LYTFI HOXHA
ALI HYSEN KOPILI
BIHANE IDRIZ ZYMA
LUMNI (LUMTURI) HYSEN VERO(KOPILI)
SUZANA HYSEN XHEPA(KOPILI)
BARDHUL FATMIR HAXHIHYSENI
BALLKYZ ISMAIL HAXHIHYSENI
FLORESHA ISMAIL HAXHIHYSENI
ARBEN FATMIR HAXHIHYSENI
ALI ZYHDI IBERSHIMI
ARBEN ZYHDI IBERSHIMI
DORINA AGRON FORTUZI
FATBARDHA ZYHDI IBERSHIMI
JETA ZYHDI IBERSHIMI
MEDIHA NEXHMI KADIU
SHPRESA ZYHDI IBERSHIMI
SAIMIR MYNIR KADIU
LINDITA MYNIR DERVISHI
ELVI RAMAZAN KADIU
GENARD RAMAZAN KADIU
BAFTISHA KADIU
BRIZIDA BROJKA
MIRVJEN KADIU
KUJTIM SHEMLLIU
GENC SHEMLLIU
HIQMET KADIU
BASHKIM KALAJA
ARDIAN NEXHMI KADIU
SEMIHA ZYHDI MULLAJONUZI
LIRI ZYHDI GJEVORI
ALMA DALIP DEDE
LIRIJE ABDURAHMAN ARAPI
BRIKENA ILMI DEMNERI
DIANA MUHAMET LASKU
AGRON RAMAZAN FORTUZI
ALTIN ILMI KADIU
HATIXHE MUHAMED KALLESHI
MIRANDA REXHEP KADIU
ALBINA SABRI SHASHAJ
GENC HAMDI SULCEBE
MIRGJIND SABRI TEFIKU
BLERINA SABRI SELENICA
ADILE BESIM TAKO
FATBARDHA IBRAHIM DRAGONI
LILJANA BESIM RADHESHI
LULJETA IBRAHIM DRAGONI
TEFTA BESIM SPAHIU
URAN IBRAHIM DRAGONI
MARIGLENA RAPUSHI
NAXHIJE RAPUSHI
ADRIAN RAPUSHI
DHURATA KADELUP
LEJLA BILAL VOGLI
DHURATA BILAL VOGLI
IRFAN BILAL VOGLI
SUZANA BILAL VOGLI
JETA BILAL VOGLI
EDA BILAL VOGLI
ABDULLA SEFER SHEQERI
IKBALE SALI MNERI (VORPSI)
LINDITA ABDULLA SHEQERI (KLITI)
MASAR SALI VORPSI
MIMOZA ADEM YLLI (VORPSI)
MYZEJEN SALI ZYRBO (VORPSI)
NERMIN SALI KARAULL (VORPSI)
SEFER ABDULLA SHEQERI
SUZANA ADEM YLLI (MYFTIU)
VALBONA ADEM YLLI
LEJLA LIMAN VORPSI
RAKIP LIMAN VORPSI
XHAVIT LIMAN VORPSI
LAKA FADIL PIRI
SONILA RAMAZAN PIRI
LUMTURI TORO
ILDIKA FORTUZI
NERMIN CANGU
GLEDION FORTUZI
AGRON SKENDERI
BASHKIM KACA
EDMOND MEMA
JALLDIZ MEMA
LULZIM KACA
ROLAND MEMA
YLLI MEMA
RITA MEMA
ILIR BAJRAM PIRI
SADIK QAZIM PIRI
MERSIN QAZIM PIRI
MALIQ IDRIZ IDRIZI
XHEVDET MALIQ IDRIZI
EA PETRELA
ALBANA PETRELA
ISMAIL PETRELA
ILIR PETRELA
ASTRIT PETRELA
TOMORR CENALIU
MEHMET CENALIU
LUTFI CENALIU
LIMAN CENALIU
MYSLIM QERIM TAHIRI
IQMET ALUSH GJYLA
HASAN SHYQYRI SHISHMANI
KADRI BESIM SINANI
GEZIM FERNAT GERDECI
ALI HYSEN DUSHKU
AHMET REXHEP KORTOÇI
OSMAN IBRAHIM META
ZEQINE PETRELA
MELANI CIKA
FLORIDA MUÇA
REZARTA PETRELA
EDMOND PETRELA
GJYLE PETRELA
MIMOZA ALLIU
KASTRIOT HYSNI ZABELI
BUJAR HYSNI ZABELI
EGLANTINA HYSNI ZABELI
SHPRESA HYSNI ZABELI
ARJANA HYSNI ZABELI
PLATON HYSNI ZABELI
ELIDA HYSNI ZABELI
FERDINANT SULEJMAN MURATI
HATIXHE SULEJMAN KAFEXHIU
VIOLLCA SULEJMAN DHEFTO
SHPETIM NAZMI SKILJA
TOMORR YMER SAMARXHIU
AVNI YMER SAMARXHIU
LEDIO KASTRIOT ZABELI
LIVIA KASTRIOT ZABELI
GJYLSYME RRAHMI BASHA
DALIP KADRI BAKALLI
FATUSH BAKALLI
NASHIFER BAKALLI
MELEQ BAKALLI
KADESHE BAKALLI
MUSA BAKALLI
SHEJNAZ BAKALLI
BURBUQE BAKALLI
DRITAN SADIK CENGELI
AHMET RAMAZAN BYLYKBASHI
BELUL XHAFER KANAÇI
REFIJE XHAFER KALIVÇI
DILE XHAFER LUZI
KUSHE XHAFER SULKA
XHEZMIE XHAFER DUZHA
SOSE XHAFER KALIVAÇI
FATMIR XHAFER PASHAJ
KUJTIM XHAFER KANAÇI
GËZIM IBRAHIM ÇOLLAKU
HYSNI HAZIZ KOLONJARI
HYSNI HAZIZ KOLONJARI
KLODIAN LIO ZGURI
MUSTAFA IDRIZ BEQIRI
DHIMITËR MEHMET GJOKA
AFROVITI ISMAIL GJOKA
FUAT MEHMET MYZYRI
GAZMEND VATH HIDA
FATMIR ISA BICI
FREDI JASHAR MUSKA
MUSTAFA ALI DUKA
QAZIM KADRI SERICA
ZAMIRA SULEJMAN DEBROVA
ABDYRRAHIM HASAN EKMEKÇIU
BESA DEMIR SHINGJERGJI
ISUF KAMER DUHANXHIU
KADRI SELIM POKA
XHEVDET RIFAT HAKA
7 ABEDIN BEGOLLARI
DHESPINA RRAPI BEGOLLARI
TRITAN PASHO KULLOLLI
ARDIAN MUSA LLAPUSHI
SADIJE ADEM LLAPUSHI
FITNET XHAFERR KOFSHA
YMER SELIM RUÇI
MAKSIM ZALO REXHEPI
NADIRE ISMAIL KASA
PËLLUMB KOSTANDIN URUÇI
HASAN SHEFQET SINANI
VIKTOR AVNI SINANI
AVNI MAKSUT SINANI
KADRI SEFER ELEZI
HAXHI TAFIL NEXHA
HASAN LATIF ÇULLHAJ
FATMIRE RAMAZAN FERHATI
TAHIR QAZIM DUBALI
SHEFQET ZYBER RRANÇI
MAKO RRAPUSH JAKUPI
ARDIAN VANGJEL DAKA
HAZIZ XHELAL DELIU
HEKURAN FERDINAND ÇELHEMA
LIRI FADIL BAHA
QERIM SELIM GJEVORI
ARBEN MUSA XIBRAKU
MUSA OSMAN HASANI
ALBAN RUZHDI KALIA
NAILE QEMAL META
MEVLUT XHEMAL META
NDRIÇIM HALIT SHULI
YLLI MEHMET BEKTASHI
ALI TAHIR SINANAJ
ADEM ALI ZEJNELI
XHAVAHIR JASHAR FAQOLLI
ORGEN ZENEL BARDHI
DAUT QAZIM HASANI
FESTIM OSMAN BASHA
ARBEN FERIT BOÇI
QEMAL AQIF KRYEMADHI
HYSNI DEMIR TAFA
ARBEN ABAZ MURATI
NDRIÇIM REXHEP SHPATARAKU
PULLUMB HALIL ÇERRI
SOPOT HALIL ÇERRI
HEKTOR JANI DYRMA
SKËNDER MUSTAFA SALLA
BLERTA SHYQYRI SALLA
BESNIK SHABAN GJINI
BLEDAR AGIM KOÇI
FLORESHA SHAHIN KOÇI
BLEDAR AGIM KOÇI
AGIM ABEDIN SOLLAKU
SEFEDIN SHERIF GRECA
ARBEN MEHMET GAJDA
VALTER ZEQIR HOXHA
ARJAN GORI PETOVA
SKENDER RRAPUSH PARALLOJ
ERALDA SABRI DACI
HABIBE BAJRAM DACI
HALIT HASAN GJINI
SANIJE SABRI GRYKSHI
NIKOLLA PETRAQ GJOKA
VALENTINA OSMAN GJOKA
ERVIN THASAN GJOKA
TOMORR HALIT DEBROVA
ALEKS KOL QOSJA
BARDHUL SHEFQET CANI
AGRON QAZIM FILJA
QEMAL RAMAZAN TUSHA
MEREME SELIM TUSHA
BESIM SALI FIRAKU
SHEFIKAT XHEMAL FIRAKU
HATIXHE RIZA STAFA
NERTILA IBRAHIM STAFA
LEDJAN IBRAHIM STAFA
SIDORELA IBRAHIM STAFA
FILIP PALI BERDUFI
DILAVER HAQIF GJOKOLA
NDRIÇIM MUHAMET HYSA
BEHXHET HAZEM SHERMADHI
ZARIF QAZIM DELIU
ELMAS QAZIM DELIU
MERITA PETRIT SALLA
KRISTAQ KOST ÇIPI
NDRIÇIM ABEDIN MURATI
ISMET ABDULLA HOXHA
ENVER LATIF ÇELA
ISLAM MURAT METALLA
RAMAZAN CAUSH TABAKU
LEONARD BEHAR KOLA
NESTI AHMET XHAJA
ÇLIRIM AHMET XHAJA
TASIM SALI PLAKU
KUJTIM ASLLAN KRECI
DASHAMIR FAIK FERHATI
FLORI NEXHIP BEQIRI
JASHAR ADIL SALLA
ERMIR JASHAR SALLA
BUJAR NUH GJELI
ENKLED QEMAL DUBALI
ZENEL RRAPUSH JAKUPI
BRUNO KUDRET ELEZI
ARBEN ALUSH SHOTI
DURIM PULLUMB BEGA
ENGJELL PULLUMB BEGA
XHEVDET HAJDAR SALLIU
KRISTO HYSNI GUNA
REXHEP SHAHIN HAKA
SHPËTIM RRUZHDI CEKU
REXHAI KASEM BASHLLARI
SHERBET HALIT BIXI
MYFTAR REFAT BIXI
AQIF RAMAZAN BIXI
NEVRUZ RAKIP BIXI
ARJAN BEDRI KARINA
BEDRI HASIZ KARINA
ALBERT DEMIR SULI
RAMAZAN RIZA SHABANI
KUJTIM SHEFQET URUÇI
SERVET NYRTEZA ELEZI
HASAN RESHIT HARREMI
KADRI AQIF HIDRI
SHERBET XHEMALI SINANI
BARDHUL SHERBET SINANI
MUHAMET XHEMALI SINANI
TAFIK ZYLYF ÇELMETA
HYSEN BEHAR KOLA
EMILHA RAMAZAN SALLIU
OLGIN KAMER ZABELI
SOKOL ASTRIT SANXHAKTARI
VATHI DEMIR IDRIZI
YMER RAKIP TASHI
DRITAN YMER TASHI
YMER RAKIP TASHI
DRITAN YMER TASHI
YMER RAKIP TASHI
DRITAN YMER TASHI
DRITAN YMER TASHI
LEONIDHA HAMIT BALLIU
SOKRAT DHIMITËR TOLI
FADIL SHABAN PREÇI
OLTJAN BARDHYL HOXHA
BESNIK REFAT BLLOSHMI
SAMI BANUSH PJETRI
FERIDON XHEVAIR ALLKO
MEHMET QANI HANA
VALBONA NAZMI GULASI
GEZIM XHEMAL KACA
MUHARREM MUSA ALLKO
YLLI SHAHIN KUKLI
HAXHI MUHARREM MERKURI
NIKO DHIMITËR GULASI
SYRJA SEIT FACJA
FITNETE ISMAIL SHTYLLA
VELI XHILE QYRA
DURIM AHMET ISMAILI
SHPETIM ZENEL KOÇIU
SALI FILE RUSTA
HYSEN NURI RUSTA
HYSEN NURI RUSTA
KADRI ISMAIL PAJA
SKENDER MAHMUT META
RRAPUSH MESUT SOLLAKU
SEFEDIN IDRIZ PEPA
ESMERALD BAJRAM SALILLARI
XHORXH JANI NIKA
BASHKIM NOVRUZ MULELLARI
ALFRED XHEVDET SEFERI
ZYDI REFIK HALILI
MUSA FEJZI ELEZI
FLORIANT QEMAL MANSAKU
LILJANA XHEBAR CANI
ILIR DIELL CANI
FATMIR MEHMET ASLLANAJ
DAJLAN MEHMET ASLLANAJ
SKENDER SULEJMAN SHAHINI
SHEFQET AHMET SHABA
FATMIR VATH MANCI
HASAN HAMID VEZI
RAMIE SHABAN ADEMI
EDLIRA FADIL BERISHA
LUAN FADIL ADEMI
TRENDAFILE FADIL SHKOZA
SHABAN LUFTA KECI
LEONARD FATMIR MUCA
RUDOLF FATMIR MUCA
ISMET MALIK LITA
BRUNO RAMIT PANXHA
FERIZ XHELADIN SINANAJ
ALBAN HALIL ÇERA
SURE SHABAN GERDECI
FERIDE AHMET GOXHAJ
BLERIM AHMET KORTOÇI
GUXIM
XHEMIL REXHEP IBRAHIMAJ
ARANIT SALI PERVANA
BASHKIM KADRI KANANI
AZGAN ALI DUSHAJ
ARIF ALI DUSHAJ
JANI JORGO AGORA
BUJAR BILBIL JATA
ANTON,KOL KOL,SOKOL ZHABORJA
LUTFI MUSTAFA BALLGJINI
SULEJMAN ISMAIL KURTI
PERPARIM XHELAL MANARKOLLI
HANE AHMET KOLOSHI
MUSTAFA HAZIS FISHTI
FATMIR HYSEN SHUPLI
SHKELQIM KAPLLAN BRAHILIKA
FILIP PJETER PROGNI
TEME MEHMET PELUSHI
ZARIE SHERIF MARKU
SALI MAHMUT NOKA
DAN MEHMET HIDRI
ARBRI SADIN SAVA
KUJTIM NEZIR KURTI
LIRIE ADEM KURMETA
AGRON,MERIMAN JAKUP REXHMATI
MELAIM SHABAN DELIHASANI
SHKELZEN SADIN SAVA
TAF RRUSTEM AHMATI
GASPER MITER PRABIBAJ
SAMI SHAQIR BRAKA
HAXHI IDRIZ CERPJA
AGIM,DRITA HAN RAMAJ
INDRIT AFRIM LALA
REXHEP VAIDIN GJETA
VEBI HASAN MATRANXHI
BARDHYL MYFTAR KOÇI
RIZA BANUSH MISIRI
VATH ALI TARJA
TOM MARK PERKEQI
HAXHI XHAFER DEMIRXHIU
BESNIK FEIM DOKA
ZARIE SHERIF MARKU
SALI MAHMUT NOKA
DAN MEHMET HIDRI
HANE AHMET KOLOSHI
SHKUMBIN ADEM ISUFAJ
NAIM VULLNET DOBRUSHI
LUFTAR LLESH ARAPI
SERVET FERUK NELI
KUJTIM HYSNI CARA
BESIM,ZAIM ZAIM,MUSTAF KASTRATI
REHAN HAZIR ISLAMAJ
BESIM SALI MENA
VELI RESHIT SKENDERI
RESHIT ALI SKENDERI
ALFRED MYFTAR TAFA
MUHREDIN BAJRAM MYFTARLLARI
KASTRIOT NAMIR DEMA
FREDERIK NAUM BOJA
MAJLINDA ASPI BOJA
PANDI PASK TRIFI
JANI THOMA BALLIU
MUHAMED PETRIT DIMNI
FEHMI LIMAN MUSTA
Harun,Nafije REXHEP MUSTA
SAMI VAHID CARA
VASIP HAMDI TALLUSHI
AGRON HASAN MISIRI
GANI OSMAN SHEHU
MERUSHE MURAT MUÇA
ANISA ISA MUÇA
ERVIN ISA MUÇA
HAMIDE MEHMET RUÇI
ISUF SKENDER GJYLA
ANDREA FERDINAND LEKA
LULZIM ISLAM SARACI
FATOS AZIS BANI
ARDIAN KAMBER SEFA
KUJTIM MYSLIM LULJA
JANI ILIJA MAVROMATI
ZIJA AVNI SINANI
NEVRUS TOMORR SALIASI
SOKOL BEXHET DEMO
HAXHI BRAHIM MARKU
ILIR BRAHIM MARKU
SKENDER NAZIF MERKAJ
NEIM FERIT KASHARI
ANASTAS REXHEP MARKU
LIRI NUREDIN MURATI
SAMI ARTAN MURATI
MET’HAT ARTAN MURATI
ILIR AZEM LUSHKA
LEFTER KAPLLAN CANKA
ZAMIR QEMAL LLAZANI
ZEF NDUE HASANI
ARBEN LAZER GJERGJI
ARDJAN GJON FIRZA
FAIK EMIN PIRI
BUKURIJE TAIP PIRI
GEGE PAL DOÇAJ
SABAHEDIN RIFAT HEBOVI
ELJAZ ALI ALUSHI
PJERIN LAZER LAZRI
SIRJAN HASIM ALIJA
EDISON FERIK SELMANI
NAIM SHEFQET DOMI
FERIK ARIF SELMANI
ARTUR RESHAT GUMBARDHI
SKENDER BAKI BEKTESHI
ARBEN SPIRO MEHILLI
ARMIS FAHRI MEKA
LEFTERI TODI BOZO
QIRJAKO PASKAL KURETA
AVJON ISLAM DORZI
AHTERE NEKI XHIXHA
TATJANA XHELAL SINAJ (SHESTANI)
HYQMET HYQMET ALIBESI
ANASTASIA VANGJEL PITE
FLORIAN DHAME PITE
MIRSA DHAME PITE
LAURET NIKOLLE LLESHAJ
KUJTIM BEDRI BEQO
SHPETIM SHABAN IDRIZI
NATASHA MYRTEZA IDRIZI
MARA IVAN MERXHUSHI

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Të tjera

Abissnet