×

Rr. Ismail Qemali, Pallati 18, Kati 1, 1001, Tiranë, Shqipëri
“Shekulli Group”

Të dy prindërit invalid/ Ndryshojnë kriteret për bursat, revoltohen studentët   

Ndryshojnë kriteret për përfitimin e bursës. Me qindra të rinj nuk përfitojnë pasi nuk i kanë të dy prindërit invalid apo pensionistë

 Enida Vërça

Ndryshimi i kritereve për përfitimin e bursës në universitet publike, ka bërë që shumë të rinj të humbasin marrjen e tyre. Në universitetin e Elbasanit ‘Aleksandër Xhuvani’, me qindra studentë u hoq e drejta, duke mos pasur mundësi përfitojnë nga ky fond i përcaktuar me herët prej Këshillit të Ministrave. Kështu, referuar rregullave të reja, aplikantët për bursë duhet të kenë të dy prindërit invalid, në të kundërtën nuk kanë asnjë të drejtë përfitimi.

Në faqen zyrtare të universitetit ku janë publikuar të përjashtuarit nga përfitimi i bursës, thuhet ‘Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur provon se ka vetëm njërin prind me aftësi të kufizuara’. Një tjetër pikë e cila ka skualifikuar shumë të rinj që të përfitojnë bursë, është statusi i jetimit. ‘Studenti nuk përfiton sipas kriterit 8, pasi me dokumentacionin e paraqitur nuk provon se ka status jetimi’, thuhet në listën e cila argumenton se përse janë skualifikuar. Një tjetër kriter i cili vështirëson përfitimin e bursës është të pasurit të prindërve pensionit. ‘Studenti nuk përfiton sipas kriterit 5 pasi me dokumentacionin e paraqitur nuk provon se prindi bashkëjetues është pensionist’, thuhet në listën e kandidatëve të cilët tashmë janë përjashtuar nga bursat.

Ankesat

Ermira Kajtazi, studente në këtë universitet thotë se edhe ata të rinj të cilët kanë arritur të plotësojnë të gjitha kriteret ende nuk i kanë marrë bursat si pasojë e neglizhencës. “Kisha vërtetimin me ndihmë ekonomike të pjesshme si invalid pune dhe Burimet Njerëzore te fakulteti më thanë: ‘Nëse financa të pranon dokumentet përjashtim tarife si invalid pune, atëherë dhe ne do të pranojmë vërtetimin për bursë. Pasi nuk me pranuan as dokumentet e tarifës që shkova 3-4 herë, burimet njerëzore me nxorën pretekstin se bursën se fitoja pasi duhet vërtetim i thjesht që marrë ndihmë ekonomike. Edhe pse vërtetimi që kisha ishte ndihë e pjesshme ekonomike si invalid pune prej 27 mijë lekesh te vjetra”, deklaron ajo. Më tej shton se kryetari i Shoqatës ka paralajmëruar se do të ngihen në protestë për këtë situatë, pasi janë të paktë ata që kanë  të dy prindërit invalid, ose dy prindër pensionistë.

Problemet

Një tjetër problem të cilët shfaqin të rinjtë është edhe vonesa e cila vjen si pasojë e burimeve zyrtare. Ata thonë për “Shekulli”-n se edhe pse kanë dorëzuar të gjithë dokumentet e nevojshme, sërish u nxjerrin probleme të shumta, duke bërë kështu që të shtyhet afati i marrjes së tyre. “Na sorollatin, duhet kjo, duhet kjo dhe në fund prapë asgjë. Këtë vit kanë kërkuar shumë dokumente, të cilat kanë përjashtuar studentët nga përfitimi. Edhe në të tjerët që jemi në rregull me gjithë dokumentacionin, nuk dihet se kur do të shpërndahen”, thotë për Anxhela Prifti, studente në universitetin e Elbasanit. Kujtojmë që një vit më parë, kryeministri Rama për të ndalur protestat studentore, miratoi “Paktin për Universitetin”, i cili i kushtoi një vëmendje bursave. Sipas këtij pakti me ‘8 pika +’ studentët ekselentë dhe ata me ndihmë ekonomike do të përfitonin si shpërblim bursat.

Lista e studenteve të Ciklit të parë të studimeve, që nuk përfitojnë bursë dhe përjashtim nga tarifa e shkollimit për vitin akademik 2019-2020
Nr ID Fakulteti Programi studimit Viti Arsye e skualifikimit
1 J95813023R FSHE Edukim fizik dhe sporte III Studenti nuk përfiton sipas kriterit 1,pasi me dokumentacionin e paraqitur  nuk
provon se familja trajtohet me ndihmë ekonomike;
2 K05205021E FSHE Edukim fizik dhe sporte III Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
3 J55101021I FSHH Gjeografi dhe gjuhë italiane III Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
4 J85709065O FSHH Gjuhë letërsi III Studenti nuk përfiton sipas kriterit 5 pasi me dokumentacionin e paraqitur nuk
provon se prindi bashkëjetues është pensionist
5 J76213048H FSHH Gjuhë letërsi III Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
6 J95418017J FSHMT Infermieri mami III Studenti nuk përfiton sipas kriterit 8,pasi me dokumentacionin e paraqitur  nuk
provon  se ka status jetimi.
7 J96020025A FSHMT Infermieri e përgjithshme III Familja e studentit nuk trajtohet me ndihmë ekonomike
8 J86204003K FSHMT Infermieri e përgjithshme III Familja e studentit nuk trajtohet me ndihmë ekonomike
9 J86101019B FSHMT Infermieri e përgjithshme III Studenti nuk përfiton sipas kriterit 5 pasi me dokumentacionin e paraqitur nuk
provon se prindi bashkëjetues është pensionist
10 J80814020K FSHMT Infermieri e përgjithshme III Studenti nuk përfiton sipas kriterit 5 pasi me dokumentacionin e paraqitur nuk
provon se prindi bashkëjetues është pensionist
11 J90101022K FE Financë kontabilitet III Familja e studentit nuk trajtohet me ndihmë ekonomike
12 J96204008F FE Ekonomia dhe e drejta III Familja e studentit nuk trajtohet me ndihmë ekonomike (eshte trajtuar deri me
date 28.10.2019)
13 J75709012A FE Ekomomi turizmi III Nuk përfiton sipas K1, pasi familja nuk trajtohet me ndihme ekonomike,prindi
trajtohet me invaliditet
14 J85910016V FSHH Gazetari Anglisht III Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
15 J90615019G FSHE Edukim fizik dhe sporte III Studenti nuk përfiton sipas kriterit 8,pasi me dokumentacionin e paraqitur  nuk
provon  se ka status jetimi.
16 J86105018N FSHMT Infermieri e përgjithshme III Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
17 K05219069F FSHMT Logopedi II Studenti nuk përfiton sipas kriterit 5 pasi me dokumentacionin e paraqitur nuk
provon se prindi bashkëjetues është pensionist
18 J96231056V FE Shkenca juridike në Sektorin Publik II Studenti nuk përfiton sipas kriterit 5 pasi me dokumentacionin e paraqitur nuk
provon se prindi bashkëjetues është pensionist
19 K15205026W FSHH Histori gjeografi II Familja e studentit nuk trajtohet me ndihmë ekonomike(aktualisht me status
ne pritje)
20 J90531063B FSHMT Fizioterapi II Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
21 K05502022G FSHMT Infermieri e përgjithshme II Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
22 I85503021J FE Financë kontabilitet II Familja e studentit nuk trajtohet me ndihmë ekonomike
23 J95331042G FSHMT Imazheri II Studenti nuk përfiton sipas kriterit 5 pasi me dokumentacionin e paraqitur nuk
provon se prindi bashkëjetues është pensionist
24 K00517074H FSHN Teknologji informacioni II Studenti nuk përfiton sipas kriterit 5 pasi me dokumentacionin e paraqitur nuk
provon se prindi bashkëjetues është pensionist
25 J65928007S FSHN Logjistikë II Studenti nuk përfiton sipas kriterit 8,pasi me dokumentacionin e paraqitur  nuk
provon  se ka status jetimi.
26 H25810084U FSHN Teknolog laborant II Studenti nuk përfiton sipas kriterit 2, pasi me dokumentacionin e paraqitur nuk
provon se bashkëshorti është student.
27 K05724012A FSHMT Teknik laboratori II Studenti nuk përfiton sipas kriterit 8,pasi me dokumentacionin e paraqitur  nuk
provon  se ka status jetimi.
28 J91204016J FSHE Edukim fizik dhe sporte II Studenti nuk përfiton sipas kriterit 5 pasi me dokumentacionin e paraqitur nuk
provon se prindi bashkëjetues është pensionist
29 K05311017J FSHMT Teknik laboratori II Familja e studentit nuk trajtohet me ndihmë ekonomike(eshte trajtuar deri
shtator 2019)
30 K00103028O FSHMT Fizioterapi II Studenti nuk perfiton burse sipas K1 pasi rezulton i ndare nga trungu familjar,Perfiton  perjashtim nga tarifa e shkollimit pasi familja aktuale
trajtohet me ndihme ekonomike
31 K06122013F FSHMT Teknik laboratori II Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
32 J90604014D FSHMT Fizioterapi II Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
33 K00704007P FSHN Teknologji informacioni I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
34 J85127014U FSHMT Infermieri mami III Student jashtë kohës normale të studimit
35 K05228067L FSHE Punonjës social II Studenti nuk plotëson kriterin 1,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur  nuk provon se familja trajtohet me ndihme ekonomike,por prindi(nena)trajtohet
me shtesë invaliditeti
36 I55517019S FSHN Teknolog laborant II Studenti nuk përfiton sipas kriterit 2, pasi me dokumentacionin e paraqitur nuk
provon se bashkëshorti është student.
37 K15630062R FSHE Edukim fizik dhe sporte I Studenti nuk përfiton sipas kriterit 1,pasi  nuk provon se familja trajtohet me ndihmë ekonomike;nuk përfiton sipas kriterit 4 pasi provon se ka vetëm njerin
prind me aftësi të kufizuara dhe jo të dy.
38 J95406062N FSHMT Teknik laboratori III Studenti nuk përfiton sipas kriterit 8,pasi me dokumentacionin e paraqitur  nuk
provon  se ka status jetimi.
39 K06212011L FSHMT Teknik laboratori I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
40 K15205021F FSHMT Infermieri mami I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
41 J85705018G FSHMT Teknik laboratori I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
42 J70918076A FSHN Logjistikë II Studenti nuk përfiton sipas kriterit 8,pasi me dokumentacionin e paraqitur  nuk
provon  se ka status jetimi.
43 K15115087E FE Shkenca juridike në Sektorin Publik I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
44 K10701065E FSHN Logjistikë I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
45 K01115092I FE Shkenca juridike në Sektorin Publik I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
46 J90417055G FE Administrim biznes II Studenti nuk përfiton sipas kriterit 3, pasi me dokumentacionin  e paraqitur
provon se nuk është PAK, por ka vetëm një prind AK
47 K06004019G FSHMT Infermieri e përgjithshme I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
48 K15810060W FSHMT Imazheri I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
49 K06207020I FSHMT Infermieri mami I Studenti nuk përfiton sipas kriterit 3, pasi me dokumentacionin  e paraqitur
provon se nuk është PAK, por ka vetëm një prind AK
50 K15730044W FSHE Edukator për fëmijët 0-3 vjeç I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
51 K15614093M FSHMT Infermieri mami I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
52 J45425028I studenti ne master
53 K06207018T FSHMT Infermieri e përgjithshme I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
54 J55611076K FSHN Teknolog laborant II Studenti nuk përfiton sipas kriterit 5 pasi me dokumentacionin e paraqitur nuk
provon se prindi bashkëjetues është pensionist
55 K15825017D FSHN Logjistikë I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
56 J95611057I FSHE Parashkollorë II Studenti nuk përfiton sipas kriterit 5 pasi me dokumentacionin e paraqitur nuk
provon se prindi bashkëjetues është pensionist
57 J91023070A FSHMT Fizioterapi II Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
58 K15605072O FSHE Punonjës social I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
59 K05628059J FSHMT Infermieri e përgjithshme I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
60 J85906021O FSHMT Infermieri e përgjithshme III Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
61 K15502088F FSHMT Teknik laboratori I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
62 K10429006J FSHMT Infermieri e përgjithshme I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
63 K15912024Q FSHE Punonjës social I Familja e studentit nuk trajtohet me ndihmë ekonomike(eshte trajtuar deri ne
gusht 2019)
64 K06019046J FSHH Frëngjisht II Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
65 J75612010T FSHMT Infermieri e përgjithshme III Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
66 K15110017W FSHMT Infermieri e përgjithshme I Studenti nuk përfiton sipas kriterit 1,pasi  nuk provon se familja trajtohet me ndihmë ekonomike ,kurse nena trajtohet me pagese invaliditeti
67 K06028018D FSHMT Fizioterapi I Familja e studentit nuk trajtohet me ndihmë ekonomike
68 J55821070C FSHN Logjistikë II Studenti nuk përfiton sipas kriterit 3, pasi me dokumentacionin  e paraqitur
provon se nuk është PAK, por ka vetëm një prind AK
69 K06207013C FSHN Logjistikë I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
70 J95829090H FSHE Parashkollorë Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
71 J85713072R FSHE Edukim fizik dhe sporte I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
72 J90701088D FSHE Edukim fizik dhe sporte II Studenti nuk përfiton sipas kriterit 9 , prinder te ndare, jo humbje kujdestarie
73 K15411020K FSHMT Infermieri e përgjithshme I Studenti nuk përfiton sipas kriterit 5 pasi me dokumentacionin e paraqitur nuk
provon se prindi bashkëjetues është pensionist
74 I90930069J FSHN Teknik mjedisi I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
75 K05323013O FSHMT Infermieri e përgjithshme II Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
76 J80722016T FSHMT Imazheri III Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
77 K15414011D FSHMT Infermieri e përgjithshme I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
78 J91115021F FSHN Teknologji informacioni I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
79 K10221020W FSHMT Infermieri mami I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
80 K05609039P FSHH Operatur turistik ne gjuhen gjermane I Studenti nuk përfiton sipas kriterit 5 pasi me dokumentacionin e paraqitur nuk
provon se prindi bashkëjetues është pensionist
81 J95326018I FSHMT Infermieri e përgjithshme III Familja e studentit nuk trajtohet me ndihmë ekonomike
82 J91023014N FSHN Logjistikë II Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara
83 K00728078I FSHMT Imazheri I Studenti nuk plotëson kriterin 4,pasi sipas dokumentacionit te paraqitur
provon se ka vetem njërin prind me aftësi të kufizuara

 

Për t’u bërë pjesë e grupit të "Shekulli"
mjafton të klikoni: Join our FB Group dhe kërkesa do t’ju aprovohet.

KOMUNITETI SHEKULLI ONLINE: https://www.facebook.com/groups/1381242728701899/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gjobitet për parkim në ambientet e QSUT-së, shpërthen dermatologia: Turp dhe thonë pse ikin mjekët (Video)

Gjobitet për parkim në ambientet e QSUT-së, shpërthen dermatologia: Turp dhe thonë pse ikin mjekët (Video)

Publikuar më 28.09.2020
Monika Fida, mjeke dermatologe ka reaguar ashpër mbi situatë...

Monika Fida, mjeke dermatologe ka reaguar ashpër mbi situatën e krijuar në QSUT nga koncesionari i parkimeve. Edhe pse Fida punon mjeke në QSUT, ajo mëngjesin e kësaj të hënë është gjobitur me gjobë, për shkak se bluzat e bardha nuk lejohen të parkojnë në këto ambiente. Mjekja thotë se ka komunikuar me nëndrejtorin e […]

Lexo më shumë

Naftëtarët e Ballshit sërish në protestë, kërcënojnë me grevë urie

Naftëtarët e Ballshit sërish në protestë, kërcënojnë me grevë urie

Publikuar më 28.09.2020
Kjo e hënë i gjeti sërish në protestë naftëtarët e Ballshit,...

Kjo e hënë i gjeti sërish në protestë naftëtarët e Ballshit, para uzinës. Të gjendur pa asnjë zgjidhej nga autoritetet, ata shprehen se revolta para ministrisë së Financave e zhvilluar pak ditë më parë, nuk pati asnjë rezultat. Në këto kushte, naftëtarët shprehen se do të nisin grevën e urisë, si e vetmja alternativa që […]

Lexo më shumë

Vazhdojnë humbjet e jetës, ja sa raste të reja u zbuluan sot me Covid në 24 orë

Vazhdojnë humbjet e jetës, ja sa raste të reja u zbuluan sot me Covid në 24 orë

Publikuar më 25.09.2020
Në 24 orët e fundit në vendin tonë, humbën jetën 3 persona d...

Në 24 orët e fundit në vendin tonë, humbën jetën 3 persona dhe u zbuluan 124 raste të reja me Covid-19. Kanë humbur jetën një 71 vjeçar nga Divjaka, një 79 vjeçar nga Korça, një 83 vjeçar nga Gramshi me sëmundje bashkëshoqëruese. Nga 808 testime të kryera, kanë rezultuar me infeksionin Covid-19, 124 persona. 57 […]

Lexo më shumë

Asnjë viktimë në 24 orët e fundit, ja sa raste u zbuluan me Covid në Shqipëri

Asnjë viktimë në 24 orët e fundit, ja sa raste u zbuluan me Covid në Shqipëri

Publikuar më 24.09.2020
Pas shumë kohësh vendi ynë këtë të enjte, 24 shtator 2020 nu...

Pas shumë kohësh vendi ynë këtë të enjte, 24 shtator 2020 nuk shënoi asnjë viktimë. Në përditësimin e të dhënave, Ministria e Shëndetësisë njoftoi se nga 852 testime të dyshuara për Covid, 134 kanë rezultuar pozitiv. Shpërndarja gjeografike e të konfirmuarve pozitivë është si vijon: 61 raste në Tiranë, 14 raste në Durrës, 10 raste […]

Lexo më shumë

Mjekët paralajmërojnë protestë para QSUT-së, ndalohen nga policia

Mjekët paralajmërojnë protestë para QSUT-së, ndalohen nga policia

Publikuar më 23.09.2020
Bluzat e bardha kanë vendosur që ditën e nesërme të zhvilloj...

Bluzat e bardha kanë vendosur që ditën e nesërme të zhvillojnë një protestë para oborrit të QSUT-së. Protesta e tyre lidhet me kushtet e vështira të punës dhe po ashtu kërkesa për rritje rroge. Një prej mjekëve i cili është në dijeni të këtij organizimi, Arian Mezini i tha “Shekulli”-t se nuk u është dhënë […]

Lexo më shumë

Sërish humbje jete në 24 orë, ja sa raste të reja u zbuluan me Covid në vendin tonë

Sërish humbje jete në 24 orë, ja sa raste të reja u zbuluan me Covid në vendin tonë

Publikuar më 22.09.2020
Në 24 orët e fundi kanë humbur jetën 3 persona dhe janë shën...

Në 24 orët e fundi kanë humbur jetën 3 persona dhe janë shënuar 131 raste të reja me Covid, raporton Ministria e Shëndetësisë. Një 78 vjeçar nga Peqini, një 80 vjeçare dhe një 87 vjeçar nga Tirana, nuk kanë arritur t’i mbijetojnë sëmundjes. Sa i takon rasteve të reja nga 825 të dyshuar, 131 kanë […]

Lexo më shumë

Kuçovë/ Infektohet me Covid-19 edukatorja dhe fëmija e saj 5 vjeçe

Kuçovë/ Infektohet me Covid-19 edukatorja dhe fëmija e saj 5 vjeçe

Publikuar më 21.09.2020
Një edukatore në një kopsht në Kuçovë dhe fëmija e saj 5 vje...

Një edukatore në një kopsht në Kuçovë dhe fëmija e saj 5 vjeçe që është e regjistruar në po të njëjtin kopsht,kanë rezultuar të prekura me Covid-19. Raportohet se edukatorja ka qenë në punë deri në momentin e shfaqjes së simptomave dhe pas këtij momenti ka kryer tamponin ku dhe ka rezultuar e infektuar. Pas […]

Lexo më shumë

Covid hyn në shkollat e Bulqizës, infektohen mësuesit, pritet pezullimi i mësimit

Covid hyn në shkollat e Bulqizës, infektohen mësuesit, pritet pezullimi i mësimit

Publikuar më 18.09.2020
Në shkollën “Shefqet Tançi” në Bulqizë kanë rezultuar me Cov...

Në shkollën “Shefqet Tançi” në Bulqizë kanë rezultuar me Covid-19 katër mësues. Nisur nga rezultati në fjalë i tamponëve pritet që të pezullohet procesi mësimor. Kjo mbyllje do të vijë fare pak ditë pas çeljes së shkollave. Deri më tani numri i personave të prekur me virusin e ri në këtë qark ka shkuar në […]

Lexo më shumë