Punësimi në Australi, ja nëntë llojet e vizave

1997200Nga Neritan Gjergo

‘Në fund të botës’, por edhe ‘vendi më i mirë në botë’, ‘si përrallë’. Këto janë tre cilësimet kryesore që dëgjon mbi Australinë, nga të huaj por edhe nga shqiptarë që e kanë vizituar apo që jetojnë në këtë vend, të cilët për së largu, duke treguar për mundësitë dhe kushtet e jetesës kanë bërë që qindra-mijëra shqiptarë të kërkojnë vizat legale. Australia ka legjislacion strikt për emigrimin legal, çka do të thotë se të avantazhuar janë ata që plotësojnë kriteret e vendosura, por edhe ata që dinë të punojnë në zanatet që ka listuar shteti të lira. Gazeta boton sot llojet e vizave dhe pagesat për secilën prej tyre, bashkë me informacionin e zgjeruar  që ka vënë në dispozicion të emigrantëve shteti që ndodhet “në fund të botës”.

Vizat e Punës: Viza e Përkohshme e Punës klasi 457 është nga 1-4 vjet dhe aplikuesi duhet të ketë një kualifikim që është në listën e emigrimit për klasin e vizës 457, të ketë IELTS mbi notën 5, duhet të jetë i sponsorizuar nga një kompani australiane dhe ka të drejtë të marrë dhe familjen e tij, domethënë bashkëshortin dhe fëmijët nën moshën 18 vjeç. Kjo vizë ka 3 etapa. Etapa e parë është që sponsorizuesi australian aplikon pranë zyrës së emigracionit australian për sponsorizim dhe paguan 405 dollarë australianë. Etapa e dytë është që sponsorizuesi aplikon për përzgjedhjen e kandidatit në fjalë dhe paguan tarifën prej 80 dollarësh. Etapa e tretë është aplikuesi aplikon për vizë pranë zyrës së emigracionit në Australi dhe paguan shumën prej 305 dollarësh australianë.

Viza e Sponsorizimit nga Punëdhënësi Australian – ENS është vizë e përhershme dhe duhet të jesh i sponsorizuar nga një kompani australiane në një profesion që është në listën e ENS, të jesh nën moshën 45 vjeç, të kesh minimumi 3 vjet eksperiencë pune dhe të kesh IELTS mbi 5. Pagesa e aplikimit të vizës është 1995 dollarë australianë.

Viza e sponsorizimit rajonal klasi 119 – RSMS është vizë e përhershme e sponsorizuar nga një shtet rajonal me një zonë më pak të populluar sesa qytetet e mëdha në Australi. Kriteret e kësaj vize janë të njëjta me ENS. Kjo vizë ka tre etapa si viza e klasit 457. Aplikimi për vizë është 1995 dollarë australianë.

Viza e profesionit të pavarur klasi 175 – kjo vizë është vizë e përhershme dhe çdo aplikues mund të aplikojë i pavarur dhe duhet të marrë 65 pikë. Pikët jepen në vartësi të moshës, gjuhes angleze, nivelit të kualifikimit, eksperiencës së punës. Aplikimi i vizës kushton 2960 dollarë australianë.

Viza e profesionit të sponsorizuar nga një shtet/provincë rajonale apo kushëriri juaj  i cili është rezident i përhershëm australian ose nënshtetas australian që jeton në zonën e përcaktuar nga shteti-176. Kjo vizë është e përhershme dhe me pikë dhe aplikuesi duhet të marrë 65 pikë në varësi të moshës, nivelit të kualifikimit, gjuhës angleze dhe eksperiencës së punës. Aplikimi për vizë kushton 2960 dollarë australian. Mënyra e aplikimit është e ndarë në tre etapa, njësoj si RSMS.

Vizat e Biznesit – Janë të përkohshme dhe 4-vjeçare me të drejtë aplikimi për vizë të përhershme pas dy vjetësh. Me vizën e biznesit mund të marrësh edhe familjen dhe kostoja e investimit duhet të jetë minimumi 50 000 dollarë australianë e lart.

Vizat e Bashkimit Familjar janë viza që merren brenda 10-15 vjetëve ose brenda 2 vjetëve. Tarifat e aplikimit për marrjen e këtyre vizave variojnë nga 2000 deri në 40 000 dollarë australianë.

Vizat e Fejesës dhe Martesës variojnë nga 9 muaj deri në 2 vjet pastaj aplikohet për rezidencë të përhershme. Marrja e kësaj vize kërkon evidencë mbi takimin fizik të dy personave dhe vazhdimësia e komunikimit të tyre nëpërmjet e-mail apo telefon. Tarifat e vizave për martesë variojnë nga 1995 dollarë australianë. Nënshtetësia Australiane merret mbasi të keni jetuar 4 vjet në Australi, domethënë 3 vjet rezidencë të përkohshme dhe 1 vit rezidencë të përhershme dhe respektimi i ligjit. Për të gjitha aplikimet e vizave australiane është shumë e rëndësishme që dokumentet të jenë të rregullta dhe dëshmia e penalitetit të jetë e pastër.

Vizat e Studentit

Viza e Studentit klasi 570 është për studentët që kanë dëshirë të studiojnë vetëm anglisht në Australi për një periudhë maksimale prej 50 javësh. Viza e studentit klasi 571 është për studentët që kanë dëshirë të studiojnë në shkollë fillore apo të mesme. Viza studentit klasa 572 është për të studiuar një diplomë universitare 1-2 vjet. Viza e studentit klasa 573 është për të studiuar në universitet Viza studentit klasa 574 është për të studiuar studimet pasuniversitare. Pagesa e aplikimit për vizë studenti është 565 dollarë australianë për aplikim. Kursi i gjuhës angleze varion nga 235 -300 dollarë australianë në javë. Jetesa për çdo muaj për një student është 1500 dollarë australianë. Karta mjekësore për studentët për një vit është përafërsisht 400 dollarë. Kushtet bazë për të marrë vizën e studentit janë siguria financiare nga banka dhe mbrojtja e provimit të anglishtes IELTS pranë Konsullatës Angleze. Nota që duhet të merret për studime për klasin e vizës 572 është 5.5, ndërsa për klasin e vizës 573-574 varion nga 6-7. Ndërsa për klasin e vizës 570 dhe 571 nuk kërkohet provimi i IELTS.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Të tjera

Abissnet