Plani i taksave të Trump, si ndikon në jetën e amerikanëve

Presidenti amerikan Donald Trump propozoi një plan taksash, që u miratua nga ana senatorëve në SHBA. Zbuloni sesi ndikon paketa e presidentit Trump në jetën e shtetasve të Amerikës

Dionis Xhafa

Më datë 22 dhjetor 2017, presidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar Aktin e Shkurtimit të Taksave dhe të Punës. Ajo ul normën e tatimit të korporatave nga 35 për qind në 21 për qind, duke filluar nga viti 2018. Norma kryesore e taksave individuale që duhet të paguajë çdo amerikan do të bjerë në 37 për qind. Ajo ul normat e tatimit mbi të ardhurat, dyfishon zbritjet standarde dhe eliminon përjashtimet personale. Shkurtimet e korporatave janë të përhershme, ndërsa ndryshimet individuale mbarojnë në fund të vitit 2025. Këtu jemi duke bërë një përmbledhje të Aktit të taksave mbi të ardhurat, Ja si është taksimi mbi qytetarët amerikanë. Akti për taksat mban shtatë pika kyçe të tatimit mbi të ardhurat, por se nga ana tjetër ul normat e taksave. Punonjësit do të shohin ndryshime të ndjeshme duke nisur sidomos nga muaji shkurt 2018. Niveli i të ardhurave do të rritet për çdo ditë, së bashku me  inflacionin, çuditërisht të dyja njëkohësisht. Kjo sepse akti krijon edhe indeksin e çmimit të konsumit. Me kalimin e kohës kjo do të bëjë që më shumë njerëz të mund të kenë taksa për të paguar. Ajo dyfishon zbritjet standarde. Si rezultat, 94 për qind e tatim-paguesve do të marrin zbritje standarde. Shoqata Kombëtare e Ndërtuesve të Shtëpive dhe Shoqata Kombëtare e Relatorëve e kundërshtuan këtë. Kurse tatimpaguesit më shumë marrin një zbritje standarde dhe më pak do të përfitonin nga zbritja e interesit hipotekar, Kjo gjë mund të çojë në ulje të çmimit të banesave. Por kjo mund të jetë një kohë e mirë për të bërë këtë gjë. Shumë njerëz janë të shqetësuar në lidhje me tregun e pasurive të paluajtshme, nëse ata do të vijnë në normalitet dhe të mos ketë me ta ndonjë kolaps të mundshëm. Do të përfitojnë shumë nga akti në fjalë i taksave, sidomos familjet e mesme ose të pasura. Ata do ta kenë më të lehtë të shtojnë pasurinë e tyre. Shtimi i pasurisë bëhet në një mënyrë progresive dhe të jashtëzakonshme me këtë akt të nënshkruar. Por paketa në fjalë mendon edhe për familjet e thjeshta dhe ata me shumë fëmijë. Këto familje do të kenë zbritje në disa fusha të caktuara, duke e bërë shtetin amerikan social dhe tepër mirëkuptues. Do të ketë zbritje për kontributet bamirëse, kursimet e pensionit dhe gjithashtu interesin e kredisë studentore. Do të ketë një zbritje të taksave të standardizuar në vitin 2018. Gjithashtu lehtësime ka edhe për ata që kanë hipotekën e shtëpisë. Janë pikërisht hipotekat ata që kanë më tepër lehtësi për të bërë veprime me ta, bankare dhe të tjera. Vlerësohen shumë nga ky akt i taksave njerëzit që kanë pasuri të mëdha në prona, shtëpi apo në truall, që është pasuri e patundshme, praktikisht. Tatimpaguesit mund të zbresin deri në 10 000 dollarë në taksat shtetërore dhe lokale. Ata duhet të zgjedhin midis taksave të pronës dhe të ardhurave ose taksave të shitjes. Kjo do t’i dëmtojë taksapaguesit në shtetet me taksa të larta si Nju Jorku dhe Kalifornia. Akti zgjeron zbritjen për shpenzimet mjekësore për 2017 dhe 2018. I lejon tatimpaguesit të zbresin shpenzimet mjekësore që janë 7.5 për qind ose më shumë të ardhura. Para ligjit, ndërprerja ishte 10 për qind për ata që lindën pas vitit 1952. Të moshuarit tashmë kishin ndërprerje prej 7.5 për qind. Të paktën 8.8 milion njerëz kanë përdorur zbritjen në vitin 2015. Do të zhvendoset ndonjë nga këto shpenzime në 2017 nëse do të ketë zbritje standarde në vitin 2018. Akti shfuqizon taksën Obamacare për ata që nuk kanë sigurim shëndetësor në vitin 2019. Pa mandatin, Zyra e Buxhetit të Kongresit vlerëson se 13 milionë njerëz do të heqin planet e tyre. Qeveria do të shpëtojë 338 miliardë dollarë duke mos pasur nevojë të paguajë subvencionet e tyre. Por shpenzimet e kujdesit shëndetësor do të rriten, sepse më pak njerëz do të marrin kujdesin parandalues ​​të nevojshëm për të shmangur vizitat e shtrenjta të dhomave të urgjencës.

Taksat për fëmijët dhe bizneset

Akti rrit taksën e tatimeve të fëmijëve nga $ 1,000 në $ 2,000. Edhe prindërit që nuk fitojnë mjaftueshëm për të paguar taksat, mund të kërkojnë kredi deri në $ 1,400. Ajo rrit nivelin e të ardhurave nga $ 110,000 në $ 400,000 për  vit të taksave kur kemi martesë. Kjo u lejon prindërve të përdorin 529 plane kursimi për shkollim në shkolla private dhe fetare. Ata gjithashtu mund të përdorin fondet për shpenzimet për studentët e shkollave në shtëpi. Kjo lejon një kredi prej $ 500 për secilin fëmijë. Kredia ndihmon familjet që kujdesen për prindërit e moshuar. Kurse edhe taksat e biznesit janë planifikuar shumë mirë në paketën e Trump. Ligji ul normën maksimale të taksës së korporatave nga 35 për qind në 21 për qind, më e ulët që nga viti 1939. Shtetet e Bashkuara kanë një nga normat më të larta në botë. Por shumica e korporatave nuk paguajnë aq shumë. Mesatarisht, norma efektive është 18 përqind. Korporatat e mëdha kanë avokatë të taksave që i ndihmojnë ata të mos paguajnë më shumë. Kjo ngre zbritjen standarde në 20 për qind për bizneset. Kjo zbritje përfundon pas vitit 2025. Bizneset e kaluara përfshijnë pronësi të vetme, partneritete, kompani me përgjegjësi të kufizuar dhe korporata S. Ato gjithashtu përfshijnë shoqëritë e pasurive të paluajtshme, fondet gardh dhe fondet e kapitalit privat. Pronarët e bizneseve të vogla duhet të vonojnë çdo të ardhur që mund të bëjnë deri në vitin 2018 për të maksimizuar atë zbritje.

 

 

 

 

Të tjera

Abissnet