Kulturë

Sundimi osman nuk mund të konsiderohet “gropë e zezë”

Valeria Dedaj


-Historiani Ferid Duka i specializuar për periudhën osmane shpjegon rendësin që ka rishikimi i një teksti historik. Në një intervistë për “Shekullin” shpjegon se nuk mundet që një shteti t’i imponohet kurrsesi rishikimi i historisë në favor të një shteti tjetër. Sipas tij, periudha osmane është një nga periudhat më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare. Gjatë kësaj kohe, janë zhvilluar procese dhe ngjarje që kanë përcaktuar zhvillimin e shoqërisë shqiptare dhe ballkanike, prandaj sikundërse edhe periudhat e tjera, duhet t’i nënshtrohet procesit të rishikimit dhe të rishkrimit të saj. Procesi i rishikimit të historisë ka filluar që në vitet e para të periudhës post-komuniste shqiptare dhe vazhdon ende deri më sot. Për parimin e reciprioritetit profesor Duka, mendon se edhe Turqia ka shumë detaje për t’i rishikuar në tekstet e historisë. “Duhet të kërkojmë parimin e reciprocitetit. Ashtu siç duhet ta rishikojë Serbia, Greqia dhe vende të e tjera. Prandaj këshillimi reciprok me historianë të rajonit për çështjet bazike të historisë mendoj se është një rrugë pozitive dhe frytdhënëse për të përgatitur një të ardhme të ndritur për Ballkanin”.


Profesor, rishikimi i historisë nga një komision i përbashkët turko-kosovar është shoqëruar nga një peticion i firmosur nga rreth 127personalite shqiptare. Mendoni se është një reagim me vend? 


Jetojmë në një shoqëri demokratike ku secili ka të drejtë të shprehë pikëpamjet e veta. Në këtë kuptim, unë respektoj edhe nënshkruesit e këtij peticioni, të cilët sipas këndvështrimit të tyre mendojnë se duhet që të ketë një reagim publik për këtë veprim që ka ndërruar ky komision. Por mendoj se shkrimi dhe rishkrimi i historisë nuk mund të bëhet as me peticione, as me thirrje publike. Shkrimi dhe rishkrimi i historisë duhet të jetë një proces i natyrshëm, i cili ka logjikën e vetë, ka dinamikën e vetë. Dhe është eskluzivitet i historianëve. 


Pra, peticioni ka qenë jo i domosdoshëm në këtë fazë që është rishikimi i tekstit të historisë?


Theksoj se, duhet të presim shqyrtimin e komisionit që është krijuar. Të presim rezultatet që do të nxjerrë dhe si do ta rishikojnë. Në këtë mënyrë, mund të jemi në gjendje të vlerësojmë pozitivisht apo negativisht punën që ky komision ka bërë. Personalisht, mendoj se, historia jonë kombëtare nuk duhet cenuar. Sepse janë vlerat të rinisë për të cilat ka luftuar populli gjatë shekujve. Por kjo duhet të bëhet duke iu përmbajtur edhe parimit që historiografia ka nevojë të zhvillohet gjithnjë si çdo shkencë tjetër. 


Sipas jush duhet pritur rezultati i këtij procesi...


Duhet të kemi durim. Para se të manifestojmë duhet që t’i lëmë proceset të shkojnë deri në fund. Pastaj të kritikojmë apo të përgëzojmë. Dhe në rastin e Kosovës kam besim se grupit që i është caktuar kjo çështje duhet që t’i shikojmë rezultatin e punës, në mënyrë që, të kemi të drejtë të mbajmë një qëndrim të caktuar ndaj kësaj pune. 


Kurse principet janë të qarta, vlerat e historisë sonë kombëtare padyshim që nuk duhet të cenohen. Arritjet shkencore të brezave të tërë nuk duhet cenuar, por brenda nevojës që ka historia për tu rishikuar në vazhdimësi, mendoj se, është me vend puna që ka nisur apo që do të nisë nga ky komision. Pavarësisht se, është një nxitje ndërqeveritare, ne duhet të shikojmë punën e tij dhe më në fund të kemi një gjykim të drejtë. 


Në çdo kohë, duhet t’i ruhemi rrezikut të politizimit të gjuhës kur flitet për historinë dhe çështjet e historisë. Historia është një shkencë, e cila ka dinamikën e vetë të zhvillimit, shkruhet nga historianët, pëlqehet nga publiku. Sepse i gjithë publiku është pronar i së kaluarës dhe ka të drejtë që të ketë zërin e tij për të kaluarën  e vet. Por kur vjen puna për shkrimin e historisë përgjegjës janë historianët. Unë mendoj se, duhet që të jenë ata që shkruajnë dhe rishikojnë historinë sa herë që dalin dokumente të reja, sa herë që duhen rishikuar probleme të caktuara, periudha të caktuara, personalitete të caktuara. Në këtë mënyrë historia do të ketë karakter shkencor. 


Eksiton e drejta e një shteti për t’i imponuar një shteti tjetër mënyrën se si duhet të rishikojë historinë e vet?


Duhet që të jemi kundër imponimit sesi duhet që ta shkruajmë historinë. Është e papranueshme nëse ka një kërkesë imponuese. Por nëse është një propozim i zakonshëm që paraqitet nëpër tryeza siç ndodh për çdo çështje që diskutohen nëpër vendet e Ballkanit, si heqja e etiketimeve, gjuhës vulgare, brutale,fshirja e një gjuhë propagandistike etj., që mund të burojnë që nga periudha e komunizmit, edhe për këtë në periudhën post-komuniste, historianët kanë bërë ndryshime të mëdha. Këto ndryshime kanë qenë në mënyrën sesi shkruhet dhe sesi shtrohen çështjet që i paraqiten publikut të gjerë. Është pasuruar teksti me materiale faktike dhe dokumentare. Kështu që, ky proces në republikën e Shqipërisë ka nisur në vitet e para post-komuniste dhe vazhdon edhe sot duke iu përmbajtur logjikës se historia jonë ka nevojë të rishikohet dhe të rishkruhet vazhdimisht. Pavarësisht se, nga cili vjen ky shqetësim apo kjo kërkesë, mund të vijë nga qeveria apo nga rrethet e historianëve, por çështja është se sa e drejtë është kërkesa. Sa racionale është ajo. 


Ismail Kadare së fundmi këtë veprim e ka konsideruar agresion kulturor...E mendoni të tillë?


Kam përshtypjen që nuk është agresion kulturor. Sepse është një kërkesë që bëhet nga të gjitha vendet e Ballkanit. Është një kërkesë e shtruar nga Këshilli i Evropës vite e vite më parë. Që të rishikohen tekstet e historisë nga vendet ballkanike të hiqen nga këto tekste termat fyese, terminologjitë propagandistike etj. Por duhet që teksti i historisë të mos modifikohet, por të ruajë të vërtetat historike, natyrën shkencore, duke qëndruar larg gjuhës së urrejtjes dhe gjuhës fyese. Në këtë mënyrë, historiografia në Ballkan nuk kthehet në nxitje të urrejtjes ndëretnike. Por të jetë nxitëse e një klime identiteti dhe t’u japë fund plagëve të vjetra. 


Si e konsideroni ju periudhën osmane?


Për mua periudha osmane është një nga periudhat më të rëndësishme të Ballkanit dhe të shqiptarëve në veçanti. Këtë nuk e them vetëm unë, por është në të gjithë librat më të mirë të historiografisë perëndimore për çështjet e historisë osmane, të cilët mendojnë se është një periudhë e rëndësishme brenda së cilës ka ngjarje shumë të rëndësishme. Natyrisht që, ka kontradikta të brendshme e të jashtëzakonshme brenda saj. Ka një dinamikë të madhe. Hera-herës ka vlime të forta, por këto e bëjnë historinë interesante. Në qoftë se, ne do ta konsiderojmë periudhën osmane një “gropë të zezë”, atëherë nuk mund të shpjegojmë as edhe një dukuri, as edhe një ngjarje dhe asnjë proces të rëndësishëm që ka ndodhur brenda kësaj periudhe. Ne nuk mund të shpjegojmë, fjala vjen, sistemin ekonomiko-politik që u vendos në tokën ballkanike dhe shqiptare apo ndryshimet e mëdha me karakter social dhe politik që ndodhen gjatë këtyre shekujve. Kam parasysh intelektualët rilindës që i dhanë jetë këtij procesi. Kemi babain e pavarësisë sonë kombëtare, Ismail Qemalin, që doli nga radhët e burokracisë Osmane. Edhe shumë pashallarë të tjerë dolën nga radhët e burokracisë osmane. Prandaj as nuk mund t’i ikim dhe as nuk mund ta shmangim këtë periudhë. Nuk mund ta shpallim “nul”, por duhet të bëjmë atë që bën sot e gjithë bota akademike në katedrat e botës. Akademikët nëpër botë kanë bërë studime të shkëlqyera, kanë zbuluar dokumente nga fondet arkivore me shumë rëndësi. Në të gjithë universitetet e botës, kjo periudhë ka katedrat e veta, ka studentët e vet. Dhe në hapësirën shqipe ka pasur zhvillim dhe pse duhet që të ketë akoma më shumë. Në periudhën osmane, sigurisht që, duhet t’i ruhemi zbukurimit dhe trajtimit të saj. Duhet që të trajtojmë me objektivitet çdo periudhë që nga pushtimi osman, luftërat e Skënderbeut, sistemi ekonomik dhe politik që u vendos,  raportet që krijoi populli shqiptar me strukturat osmane, bashkëjetesën, integrimin, fenomenet sociale, religjioze, siç ishte konvertimi i shumicës së shqiptarëve në myslimanë etj. Pa zbukurime, pa idealizime, por duke i qëndruar besnik objektivit shkencor, mendoj se historianët këtë periudhë jo vetëm që nuk do ta lënë pas dore, por kanë se çfarë mund t’u thonë të tjerëve. 


Si ndikojnë këto debate, sot, në zhvillimin e Kosovës?


Mendoj që sot, Kosova ka qeverinë e saj, institucionet e saj. Ka një vizion shumë të kthjellët drejt një të ardhmeje Evropiane dhe Euroatlantike. Kjo duket në bisedimet që po zhvillohen me Serbinë. Me mbështetjen e ndërkombëtareve Kosova gjendet fuqishëm në korsinë e përparimit drejt një të ardhmeje, e cila besoj i përket jo vetëm Kosovës, por gjithë rajonit ballkanik. Unë jam optimist për zhvillimet që ka sot Kosova, por natyrisht që ka dhe problemet e veta ekonomike, sociale, etj. Mënyra sesi po ecën ajo është entuziazmuese. Kërkesat që mund të vijnë nga një shtet i caktuar, mund të jenë propozime edhe të gabuara, por kam përshtypjen se institucionet e Kosovës kanë mundësi të reagojnë në mënyrën e duhur ndaj një partneri të barabartë. Kanë mundësinë të reagojnë në mënyrën e duhur aty ku shikojnë se një propozim që vjen është i gabuar. Theksoj se, këtu nuk duhet që të ketë keqkuptime, sepse shtetet e Ballkanit nuk janë vetëm për t’u mësuar të tjerëve sesi duhet që të jetë historia e vendit, por duhet që ta shikojnë edhe vetë. Sepse edhe Turqia, sipas meje, ka shumë për të parë në tekstet e historisë së saj. Këtu duhet të kërkojmë parimin e reciprocitetit. Ashtu siç duhet të rishikojë dhe Serbia, Greqia dhe vende të tjera. Prandaj, këshillimi reciprok me historianë të rajonit për çështjet bazike të historisë mendoj se është një rrugë pozitive dhe frytdhënëse për të përgatitur një të ardhme të ndritur për Ballkanin. 


Nisma e Komisionit Evropian që prej vitit 2004 që të rishikohen shprehjet e “vrazhda” të historisë në Kosovë, e cila ka filluar të vihet në zbatim muajt e fundit ka bërë që të reflektojnë kundër saj 127 intelektualë shqiptarë. Ndër të tjera, në letrën dërguar krerëve më të lartë të të dy shteteve shqiptare dhe Akademisë së Shkencave të Kosovës dhe Shqipërisë shkruhet: “Kohëve të fundit, në Kosovë është hapur debati rreth “ndryshimeve të historisë” dhe nevojës për një histori të mirëfilltë kombëtare, në të cilën ngjarjet dhe personalitetet do të trajtoheshin në përkim me faktet historike dhe argumentet e nevojshme multishkencore. Faktet historike dhe argumentet shkencore janë ngjarje dhe momente jetike në historinë e një kombi. Ato s’mund të ndryshohen me ndërhyrje të jashtme, sidomos kur bëhet fjalë për marrëdhëniet mes një perandorie pushtuese dhe një kombi të pushtuar, pas një qëndrese që përbën një faqe të ndritur jo vetëm në historinë e shqiptarëve, por edhe në historinë e Evropës. Pushtimi osman shkaktoi një gropë të zezë në historinë e kombit shqiptar. Ai e ndërpreu procesin normal historik të zhvillimit të kombit tonë. Ky pushtim i shkëputi me dhunë shqiptarët nga Evropa dhe shkaktoi tragjedi e drama të pashlyeshme në kujtesën historike të kombit. Nuk mund të pajtohemi kurrë dhe dënojmë përpjekjet e disa pseudo-historianëve dhe të segmenteve të caktuara politike, të cilët përpiqen që shekujt e gjatë të pushtimit osman t’i paraqesin si kohë të bashkëjetesës paqësore dhe të suksesshme” etj.  Disa nga intelektualët që kanë firmosur janë Ismail Kadare, Visar Zhiti, Beqë Cufaj, poeti Bardhyl Londo, filozofi Ardian Ndreca, studiuesi Shaban Sinani, artistët Shpend Bengu, Maks Velo, historianët Qazim Namani, Romeo Gurakuqi, Gjon Berisha etj. Disa nga ndryshimet që mendohet të bëhen janë: “ Perandoria Osmane përgjatë shekujve të pushtimit të viseve të banuara me shqiptarë, ka vrarë, ushtruar dhunë dhe ishte e ashpër” do të bëhet “Perandoria Osmane përgjatë shekujve të pushtimit të viseve të banuara me shqiptarë, ka sunduar, burgosur dhe ka ushtruar ndërhyrje ushtarake”. Apo “Sundimi i egër osman” në “Pushtimi osman”, “Hordhitë osmane” në “Garnizone ushtarake osmane” etj. Pas peticionit ka reaguar dhe një nga deputetët gjermanë Parlamentit Evropian, Bernd Posselt. Sipas tij, presioni i qeverisë së Turqisë ndaj qeverisë dhe historianëve të Kosovës është i papranueshëm, prandaj duhet të ndalet. Kurse nga ana tjetër Ministri i Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë, Ramë Buja ka komentuar iniciativën për peticionin e përgatitur nga 127 intelektualët shqiptarë nga të gjitha trojet shqiptare në mesin e tyre edhe shkrimtari Ismail Kadare, duke thënë se është me të dhe se askush nuk mund ta ndërrojë historinë. Sipas tij, do të rishikohen shprehjet e vrazhda të historisë, por jo të ndërrohet historia.Pa Emër
Profesor Feridi eshte nona. Pergezime
Gramozi
Saliu dhe Thaci jo vetem shikojne endrra, por edhe e orientojne Shqiperine dhe Kosoven drejt Lindjes, drejt paktit Rusi, Turqi, Kine etj. Perbetimet per integrimin euroatlantik jane vetem propogande e paster dhe droge per popullin e coroditur shqiptar. Me te vertete mundohem te kuptoj psikologjine e shqiptarit, por e gjej shume te veshtire ta bej kete. 500 vjet roberi, prapambetje, shtypje, dhune, vrasje dhe prapeseprape e do Turqine. Ndoshta vertetohet ajo fjala e urte "...a Nenen, te te thote Baba"
ndershmeria shqiptare
NJE NEOTURKOSHAK.

ky dedaj i ka trute me infeksion virusal anadollak,jazek qumshi i nenes qe te ushqeu,kur mohon 500 vite pa gjuhen e nenes mos kujtojme gjakun qe derdhi shqiptari nga ordhite turke,etj,etj.
media e lire
Turqia llafazane

'? Dërguar më: 30/03/2013 - 07:02

"The Times"Winston Churchill ka thënë: Historia do të jetë e këndshme me mua, sepse kam ndërmend ta shkruaj. Por, kryeministri turk, Recep Tayyip Erdogan është më i padurueshëm. Ai do shtypin, - i cili tradicionalisht ofron draftin e parë të historisë, - të jetë i këndshëm me të. Gazetarët që nuk marrin parasysh këtë dëshirë, paguajnë çmim të lartë. Komiteti për Mbrojtjen e Gazetarëve, me seli në Nju Jork, thotë se Turqia është "gardiani më i keq në botë" i gazetarëve. Së paku 49 reporterë janë prapa grilave. Me këtë hyrje nis një shkrim dje në të përditshmen britanike "Times". Gazeta vë në pah se diskutimi i politikave kurde në Turqi ndiqet penalisht, në bazë të ligjeve të hartuara për kriminalizimin e propagandës terroriste. Dhe, Tayip Temel është një viktimë tipike. Kryeredaktori i së përditshmes kurde, Azadiya Welat, përballet me më shumë se 20 vjet burgim, nën akuzën e të qenit anëtar i një organizate të ndaluar kurde. Qeveria ka përdorur punën e publikuar të Temel-it, së bashku me bisedat e përgjuara telefonike me kolegë dhe burime të lajmeve, si prova kundër tij.

"Times" shkruan se një mënyrë tinzare e represionit në shtyp është edhe vesi i qeverisë për të ushtruar presion mbi shefat e mediave, që të shkarkojnë gazetarët kritikë ndaj politikave të saj. Disa gazetarë të profilit të lartë në Turqi janë pushuar në muajt e fundit. Vetëm dy javë më parë, gazeta "Milliyet" ka ndërprerë bashkëpunimin me Hasan Cemal-in, njërin nga shkrimtarët më të respektuar në vend. Cemal është përjashtuar nga bosët, pasi kryeministri Erdogan e ka kritikuar atë për publikimin e një shkrimi në lidhje me procesin e paqes me kurdët.

"Këto janë tatëpjeta të shëmtuara, represive dhe të pashpresa drejt autoritarizmit, në një vend që renditet si ekonomia e 17-të e botës dhe që, nën Erdoganin, dukej se lëvizte drejt demokracisë", shkruan "Times". Sipas gazetës, reformat e kryeministrit, që dikur kanë impresionuar liberalët turq dhe kanë fituar duartrokitje nga miqtë e Ankarasë në Perëndim, duket se janë avulluar si uji në një tigan të nxehtë. Partia për Drejtësi dhe Zhvillim e zotit Erdogan nuk ka arritur të kuptojë se "liria e shtypit nuk është vetëm e rëndësishme për demo-kracinë, por është demokraci", shkruan "Times", duke cituar thënien e gazetarit amerikan, Walter Cronkite. Ky është fakt se si qeveritë në mbarë botën luftojnë për të qëndruar. Në Argjentinë, - vijon artikulli, - presidentja Cristina Fernandez de Kirchner, është akuzuar se ka bërë përpjekje të censurojë ata që guxojnë të raportojnë të vërtetën e inflacionit marramendës të Argjentinës dhe ekonominë e tmerrshme. "Strategjia e saj për të dëmtuar gazetat financiarisht, duke detyruar reklamuesit të bojkotojnë publikimet që kritikojnë atë, është censurë nga dera e pasme. Britania ka qenë vendi ku gazetarët nga vendet si Turqia dhe Argjentina kanë kërkuar mbështetje morale. Është e turpshme, se ajo mund të humbasë këtë licencë, pasi liritë e saj të shtypit janë dredhuar", shkruan "Times".
SHKODRANI
Per 500 vite nen sundimin otoman, Ballkani ka lulezuar. Sidomos Shqiperia. Kemi patur univerzitete te njohura. Akademi te njohura. Jo vetem Shqiperia. Aleksandria ishte qender e kultures. Perendoria otomane e la mbrapa. Shiqo sot: ne 1,5 miljarde musliman ne bote kemi 3-4 nobeliste. Ne 14,5 milion jevrej 200 nobeliste. Aty duhet shiquar problemi. Jo ne religjion si te tille, por ne ndryshime. Nuk ndryshohet historija ne drejtim te Azise. Perse Turqia nuk i jepe urdhet Izraelit te ndrroje historine. Po Gjermania Kroacise. Po Britania e Madhe SHBA. Ne Ballkan duhet ndrrua historine e uurejtejes. Por jo te verteten. Duhet jo me komisione te dyaneshme. Por me nje konference te perbashket. Ne nivelin Europian. Aziatiket te e zgjellin kete problem ne nivelin Aziatik. Pastaj kontinentet ne mes vehte. Jo nevet nje shtet Aziatik te ne imponoje historine.Por po Shqipetaret, si gjithmone jane popull servil.
alban
Z. Duka, eshte pikerisht Rilindja ajo qe e deshmon se pushtimi turk ishte jo vec "nje grope" , po nje humnere e pafund e se keqes. Por, si duket, i verbuar nga mentaliteti turk, nuk je ne gjendje ta shohesh kete!
Paul Tedeschini
Pse e sjell rrotull mohabetino profesor?

Pse nuk thua qe ne kohen e pushtimit aziatik turk-osman ka patur edhe shume renegat-kuislin musliman shqiptar, qe luftuan krah per krah me turqit per te shtypur kryengritjet e popujve liridashes fqinje ballkanik?

Nji profesor duhet te fasin qarte dhe jo me bishta dykuptimshe. Duket se vete profesori asht pasardhes renegatesh.

Ne luften e popullit shqiptar per lirimin nga shtypja turkoislame nuk bahet asnji kompromis. Nuk bahet kompromis me gjakune derdhun te patriotve shqiptar.

Turp per profesorin e historise Feri Duka.
Mark uk
Jo grop e zeze po hale fara.Ju mund ta vlersoni se i till je ndoshta pasaedhes i tyre.Ku eshte e mira se nuk lejoj shkolla shqipe apo se hapi xhami per ti lene ne errsir shqiptart sic i la.Cfar merite ka Ismail Bej qe i sherbeu turkut,apo se zbatoj detyrat qe i dhan turqit.Si zhdukja e flamurit te Gjergj Kastriotit dhe firmosja per mos ndyshimih e kulteve fetare pra xhamit.Si ka mundesi qe fill mbas ngritjes se flamurit ne te nesermen turqia njef shtet shqiperin[pse kaq te dashur]
Pa Emër
Duka ende nuk e ditka c'ndryshime ka bere Komisioni i qeverise se Kosoves ne tekstet e arsimit shqip te Kosoves!

Ai kohen e sundimit turk e shihka edhe si kohe zhvillimesh pozitive per shqiptaret, e kendej flet per (pa)arsyeshmerine e peticionit te intelektualeve shqiptare kundr ndryshimeve arbitrare te historise shqiptare!
Ismail Kemal Ataturku
Shqiperia dhe Kosova jane dy shtetet e vetme Pro-Turke ne Ballkan.

Turqit shqipfoles jane nje faktor shtetformues ne Shqiperi dhe Kosove dhe ky eshte "realiteti" qe "historianet" shqiptare nuk duan ta pranojne.
star
Na doli edhe nje pseudo historian,apo thene me qarte nje historian leshi,nje neoislamik dhe nje turkoshak me bisht qe na hiqet si i paanshem ,ne fakt nje i paguar nga turqit e rinje sot ne turqi per te bere propoganden e tyre.More ti historian leshi,ti islamist,ti turkoshak mesoje se historia e pushtimit 500-vjecar turk jo vetem qe ishte nje grope e zeze e historise shqiptare,por ishte nje hale ku qysh atehere u hodhen vemjet nga te cilat dolen monstra si ty dhe soji juaj,gjoja historiane por ne fakt anti shqiptar,islamist dhe anti kristjan.Dhe jeni ju dhe fare juaj qe nuk po e lejoni Shqiperine te bashkohet me familjen europiane ,por po tentoni ta shtyni drejt kultures anadollake dhe islamiste.Pa le,kur na servir edhe veprimtarine e Ismail Qemalit nen sundimin osman.Po nuk e di ti more historian leshi se pamvarsia e Shqiperise eshte fale punes se Perandorise Austro Hungareze dhe te Italise dhe jo veper e turkoshakut Is. Prandaj njerezve kur lexojne pacavuret tuaja ju vjen per te vjelle,sepse ato jane kerritje prej islamisti dhe turkoshaku .
Mark.uk
Ka here eshte thene nje fjal se:Turk te mire e m.t te mire nuk ka.Si dhe thenjen e te madhit Fishta:Me turk e shkja bes nuk ka.
HISTORIANI ZVICER.
FERID DUKA jo vetem qe merret me historin QSMANE ,por edhe vet eshte TURK.TURKU mbron TURKUN.SHQIPTARI mbron ILIRO-SHQIPTARIN.dihet sesa ka turq e kombesi TURKOFONE ne kosove e shqipri e per maqedoni e presheve mos te flasim se i njof ne DETAJE dhe gati 90% e te ashtuquajturve shqiptar ne SHPIRTIN e TYRE NDIHEN TURQ.se qesharak jane kta kinse historian me LOGJIKA te SHKURTA dhe shifet se nacionaliteti i tyre eshte i KONTESTUSHUM.ky far FERIT DUKA me emer e mbiemer TURK na thot se edhe ISMAIL QEMALI kinse ka bashpunuar me turqin HA HA HA qfar QIRKUSI TIPIK TURK.po edhe IBRAHIM RUGOVA ka pas takime bilit edhe te dhunshme me S.MILLOSHEVIQIN por-por SDO TE THOT se e ka pas MIK dhe i ka BESUAR,prova se qka i beri kosoves milloshevici pas takimeve me I.RUGOVEN dhe qfar GENOCIDI ka pas masadej.edhe ALIA IZETBEGOVICI ish prsidenti boshniak ka pas takime dhe ka qen disa vite DEPUTET ne parlamentin e ish JUGOSLLAVIS dhe ka pas takime me MILLOSHEVIQIN,por dihet se gjfar masakrrash ka ber milloshevici pas takimeve.pra kane pas takime e kan qen si deputet ne parlamentin e serbise por si 2 kundeshtar e marmiq dhe rrethanat ne at kohe kane qe te tilla.edhe RIZA HALIMI nga prasheva sot eshte deputet ne parlamentin serbe,por dihet se qka i ben serbija shqiptarve te presheves.pra edhe ISMAIL QEMALI,HASAN PRISHTINA E ISA BOLETINI kane pas kontakte me OSMANLIT e ne disa raste edhe ne parlamentin e tyre por-por SI KUNDRESHTA e ARMIQ ndermjet TYRE.vet fjala PUSHTIM 500 VJEQAR qe te okupon,masakrron.dhunon.COPTON TROJET SHQIPTARE.ben pazare me tokat shqiptare me GREQIN.SERBIN e BULLGARIN,nuk lejon te HAPAT SHKOLL SHQIPE,NUK LEJON PAMVARSIMIN e SHQIPRIS tregon sesa KANIBAL KA QEN dhe eshte TURKU.shresoje qe do ta pulikoni komentin sepse eshte SHUME KORREKT.
Pa Emër
Qe te kete Rilindje duhet te kete pasur vdekje.

Dhe pushtimi osman ishte vete vdekja.

Rilindasit per ta ringjallur kete komb, nuk u mbeshteten as ne bemat e Ballaban pashes, as te Qiprillinjve, as te Bushatllinjve, as te Ali Tepelenes, as te Mehmet Aliut te Egjiptit dhe te tjereve me rradhe.

Rilindasit u perpoqen ta zgjojne kete popull me bemat heroike dhe eposin e Gjergj Kastriotit dhe bashkeluftetareve te tij.
univerzal diplomaci.
ka edhe asi te mjer pro-turk qe lavdrojn turkun dhe dihet se jane NIPAT e TURQIS.por une i nfofe shume ma mire politikat internacionale.se pari kush eshte sot turqija dhe roli i saje ne evrope qka vet evropianet vetm nga atlasi gjeografik vetem nje pje te vogel te turqis e kane konsideruar qe ben pjes ne evrope,por tash te gjitha shtetet perendimore evropiane REFUZOJN KATEGORIK qe turqija te quhet EVROP dhe RACA e TURQVE eshte TACE AZIATIKO-ARABE me nje KOLOR te ZI.disa te mjer thon se doplomacia turke kinse eshte e fort.po a nuk eshte ai ERDOGANI qe e QITEN si QENIN PERJASHTA evropianet-izaelitet e amerikanet nga SAMITI i DAVISIT e GJENEVES kur dule perjashta duke folur e uluruar ERDOGANI vetem pse mbrojti PALESTINEN ket pamje e kan paraqit te gjitha mediumet evoro-amerikane e botrore.pastaj ATENTATET qe skane te ndalur ne turqi edhe ne AMBASADAT AMERIKANE.pastaje dhuna turke qe 45 vite mbi KURDISTANET 75000 VIKTIMA sipas TV EURONEWS.pastaje perkrahja e mbesheft sekrete e turqis per AL-KAIDEN.pastaje TURQIT ka vershuar evropen si AZIL KERKUES nga FUKARALLAKU TURK.po te ishte nje MINI FORCE TURKU nuk kishte kerkuar ndihen nga AMERIKO-GJERMANET per ti instaluar RADARET por mbrojtje te turqis nga SULMET e BASHAR AL ASADIT te SIRIS.vet turqija eshte nje shtet i PA KOMBE sepse 17 nacionalitete jetojn ne turqi dhe URREHEN BRYTALISHT.
selim mortaja
per te gjithe ju turkofobe,perandaroria osmane s'ishte perandori turke por ishte perandori ku permblithte kombesi te ndryshme dhe perandori qe drejtonte shtetin kalif te muslimaneve ju turkofobe mos haroni se te gjithe ata te shkolluarit tane u shkolluan ne perandorine osmane si vllezerit frasheri si ismail qemali si hasan prishtina abedin dino e shume te tjere mos haroni se perandoria osmane ka pasur shume kryeminstra me origjine shqiptare pra s'ka pasur racizem por kush ka qene i zoti sulltani i ka dhene pozite sipas dijes qe zoteronte,ne shqiptaret kemi qene te ndare ne 4 vilajete qe i kemi qeverisur vete me teper vetem se kemi pasur obligim taksen dhe obligimin ushtarak mos haroni se para se te vinin osmanet ne trojet tona kemi qene nen sundimin e bullgareve dhe serbeve sundimi osman ka ndikuar pozitivisht tek ne se ndryshe do flisnim serbisht sot apo bullgarisht vertet ne kemi qene te prapambetur por ne ate kohe e gjithe bota ka qene e tille pervec amerikes bota u zhvillua ne shekullin e 20 mos ja hidhni fajin osmaneve per gjithcka shikoni sot turku eshte shume here me mire nga ne kur te ardhurat per fryme jane 17 mije dollare kurse tek ne jane 7 shikoni cfare diference qe dhe qe kemi 100 vjet shtet jemi te prapambetur hapni syte ky zoterija ka te drejte qe thote se sduhet ti shohim osmanet si grope e zeze se per arsye na shpetuan nga sllavizimi do ishim sllave e grek sot
Kacaki Junior
Sundimi osman nuk mund të konsiderohet vetem si gropë e zezë, por nji mega-humnere per ne shqiptart.
fatmiri
Nuk ish grope e zeze sundimi osman, profesor? Po çfare ishte atehere? Po pushtimi hitlerian nuk ishte grope e zeze? Po pse gjithe bota festojne 9 majin? Ju keni mbaruar si njerez. Per ju vetem Enver Hoxha u paska ardhe hakut. Sa shkojne ditet dhe komunizmi po fiton perparesi ne te gjitha drejtimet. Te shkalluarit i paska mbajtur urte me pahir. Ju pushtimit i thoni puthje, ndersa puthjes i thoni pushtim.Po te kisha mundesine do te doja te perplasesha ne mendim. Po keta, çjane keto analiza e argumenta qe te bardhes i thone te zeze dhe e kunderta. Nuk jane lajthitje, jane injorance intelektuale. Pak respekt per kete popull dhe historine e tij, se figura si ju fshihen me gome si lapsi plumbit.
Pa Emër
Per Selim Mortajen

Vellezerit Frasheri dhe Ismail Qemali nuk u shkolluan ne shkolla turke por greke, te pakten aty morren shkollimin me te rendesishem.

Asnje Rilindas i njohur nuk doli nga shkolla turke.

Fakti qe ti thua se po te mos ish perandoria osmane ne do flisnim serbisht apo bullgarisht tregon vetem qe ti je nje mbeturine osmane dhe asgje me shume.
dani
cfar komentesh, o ju jeni ata qe ne mergim keni turp me fol shqip neper rruge e emrat femive ja vini emra "perendimor" e pra na pushtoi roma 1000 vjet e ahere hajde gjejm tradhtaret e kelyshet e romes.. me ottomanet ne u ndame ketu e 100 vite me pare e cfare ka turqia e sotme me ottomanet, njesoj si tu kundervihemi italis per romen apo greqis ( hiq inatet dhe interesat me shtetin modern grek)per bisantin, mir pra na ishte perandoria nje grop e zeze pse athere rumania, moldavia, ucraina, hungaria, kan ekonomi m... he pra mo ju specialistet e gropes se zeze ... vec me shajt e me gjet defektet tek te tjeret palloshat e trapit.he pra mo kemi (edhe une me ju) 23 vite democrazi, gjysma e popullsis jetojn jasht shqipris dmth ne perendim e ahere o specialsita perse jemi vend m.. ?? apo e ka fajin berisha ose jo e ka fajin turqia, shqiptaret mysliman apo ata ortodoks

e dini pse i ve fajin enverit sepse na rrejti 50 vite jo besa shqiptarit jo traditat e shqiptarit ... lesht e curres
peticioni domosdoshmeri
Nje koment as mish as peshk. Jeni me turqine dhe e quani normale ndryshimin e historise nen trysnine turke. O ju lumte atyre te peticionit qe ua nxorren dhembet si e meritoni se nese sua kane kerkuar firmen dihet se ke perkrahni. Le te shpresojme se do ta vazhdojne edhe me tej.
Pa Emër
Jo grope e zeze, po nje humnere nga nuk po dalim dot as pas 100 vjetesh, nje shkaterrim i terresise tokesore, identitetit,kultures,races,besimit,filozofise,qe na beri qenie te papranueshme te kultures evropiane. Ata akoma sillen si pushtues kur na kerkojne te deklarojme sa duhet te ndjehemi mire qe ishim pushtuar. Ata duhet te kerkojne te falur per masakrat, shkaterrimet dhe genocidin, rezultat i te cilit je ti me shoke qe akoma doni baben. Marrsh ne turqi ju adhurues te pushtuesve, ju skllever ne Gen!Rilindja ishte kunder Turqise, nuk ishte rrjedhoje pozitive e pushtimit, ishte perpjekje sublime per te dale nga llumi ku kishim rene. Fatkeqesisht akoma s'kemi Rilindur. Bejme sikur gjithnje, sepse "kemi ne mes tene shume te ligj e trathetore..." Me i lehti denim per ty eshte tete hiqet titulli shkencor, se s'ka historian ne bote , qe ne antikitet qe te kete pare gjera te mira tek pushtimi! Po ti e ke vendin te ajo gropa e zeze qe hapen pushtuesit dhe gjithe maskarenjte e kombit tone, qe Zoti na ndihmofte ta pastrojme se shpejti. Shko gjej lumturine e humbur ne Turqi o i mjere!
Mr. G
Ke shume te drejte zoti Ferid, histororia shqiptare eshte ngritur mbi thashethemet dhe deshirat e pseudo-historianeve medioker jezuit shqiptare qe u mbeshteten mbi artin fabrikus te realizmit socialiste ku renegatet u shpallen heronje dhe heronjte e vertete renegate . Kush ka frike nga rishikimi i historise shqiptare prvecse renegateve jezuite katolike dhe pseudo-historianve fallcifikatore te regjimit komunist qe fabrikuan kete histori.U mashtrua per identitetin fetar te Skenderbeut qe nuk ishte nje katolik I thekur sic pretendoin jezuitet tane fallcifikator te shpellarit Markagjon, por ishte nje orthodox i paster qe mbante lidhje te forta me Manastirin Orthodoks te Atos. Ketu eshte varosur dhe Ati i Hamza Kastriotit, Stanishi qe historia e fallcifikuar e portretizon Hamzain si nje renegat, kurse Mojsi Golemin qe beri pot te njetin veprim trradhetie pershkruhet si nje hero. I famshemi arvanitas Aristidh Kola e ka vene ne dukje shume bukur: (te dyja veprimet e trradhetise si nga Hamzai dhe Golemi ishin pregatitur me kujdese nga Skenderbeu per te futur ne kurthe trupat otomane) . Megjithate Hamzai me emer musliman ngeli ne histori si trradhetar kurse Mojsiu i krishter si nje hero. Kjo eshte kriptohistoria e krishtere qe trasheguan shqiptaret sot.Por fallcifikimi me i turpshem i historise eshe bere me paraqitjen e Lek Dukagjinit dhe perkrahesve te tij katolik si bashkepuntoret me te ngushte te Skenderbeut, kur ne fakte keta renegate kan qene kundershtaret me te eger te Skenderbeut. Vetem ne nje moment te historis, ( nje vite para vdekjes se Skenderbeut), eshte identifikuar nje bashkepunim i Skenderbeut me Lek Dukagjinin. Historia e Lek Dukagjinit dhe katolikeve eshte e mbushur perplote vetem me vjedhje, vrasje te pabesira, trradheti dhe bashkepunim me Otomanet.Gjate gjithe Historise Shqiptare kjo popullate renegatesh vetem pabesira i ka bere Kombit Shqiptare. Nuk duhet haruar Rrethimi i Shkodres kur katoliket sebashku me trupat serbo-malazeze e shkateruan plotesishte kete qytet ku me mijra shkodran u turturuan dhe masakruan vetem se ishin musliman shqiptare. Si mund te harohet Republika e Mirdites ku perseri keta renegate te ndihmuar nga 2000 trupa serbo-malazeze I shpallen lufte shtetit shqiptare dhe serbet i quanin vellezer kurse Qeverine e Tiranes dhe gjithe shqiptaret musliman turqe. A nuk eshte po e njeta politike e ndyre qe po ndiqet ndhe sot nga pinjollet e ketyre shpellareve renegate te pa fytyre qe shqiptaret musliman i fyejn duke ju thene se jeni turqe?!

Ketu me poshte po ju sjelle disa fakte interesante nga momentet e fundit te rezimit te dinastis se Bushatllinjve te Shkodres dhe renies perfundimtare ne duart e otomaneve te ketij qyteti qe ishte bastioni i fundit i rezistences shqiptare kunder Otomaneve.Viti 1830 Turqia dergooi ne Shqiperi 24 mije trupa eshtarake te drejtuara nga Reshid Pasha. Ishte goditja e fundit qe i dha funde rezistences shqiptare kunder Otomaneve. Ne kete kohe ndodhi dhe Masakra e Manastirit ku udheheqesit shqiptare te Jugut u vrane ne pabesi ne Manastir. Mbas vrasjes se udheheqesve te Jugut te Shqiperise si Veli Beut qe ishte komandant i Janines dhe gjithe Epirit dhe po pregatitej per nje revolte kunder otomaneve, Reshid Pasha sulmoi Mustafa Pashen e Shkodres. Ja si e pershkruan kete histori Henry F. Tozerne librin e tij (Risearches in the Highlands of Turkey, vellim I, faqe 170)Fakt: -Sic ishte, Ai (Reshid Pasha) i dha nje kohe te mjaftueshme perfshirjes se te krishterve ne rradhet e ushtrise se tij, duke ju afruar atyre mundesine qe te hakmereshin kunder SHQIPTARVE te urrier. Lufta u be ne vendin e quajtur Perlepe ku mbas nje perpjekie te ashper shqiptaret u munden. Mustafa Pasha u detirua te terhiqej ne kalane e Rozafes dhe me vone te dorzohej-Ketu mori funde dhe rezistenca e fundit e shqiptarve ku te krishteret ju bashkuan trupave te Reshid Pashes dhe shkateruan rezistencen e shqiptarve muslimane.Nje tjeter fakt interesant jepet ne kete liber ne faqen 304 me titull (The Mirdit Prince) kur flitetet per bashkepunimin e otomaneve me Bib Doden dhe1200 katolikeve te tij ne shtypjen e kryengritjeve shqiptare te Jugut te Shqiperise.Te njetat trupa katolike me Bib Doden ne krye moren pjese perkrah trupave ushtarake otomane qe luftonin ne Danub kunder Rusise.Fakt : -Preng Bib Doda eshte nje burre i fuqishem gati 40 vjece,??. Ai pershkruhet nga disa qe e njofin mire si nje njeri i frikshem qe ka bere kariere duke i sherbier Qeveritarve Turqe ne Jugun e Shqiperise , ka luftuar ne krahun e tyre, ka luftuar kunder Malit te ZI dhe ne vitin 1854 ne Dnube kur turqit u ndeshen me Ruset. Per sherbimet e tij dhe perkrahjen e tij ne krahun e trupave ushtarake turke ne Dnube, Porta e Larte i dha atij titullin e PASHAIT. ,??Ki eshte Pashai katolik qe ne krye te 1200 trupave katolike i sherbeu Portes se Larte me zellin e nje qeni besnik ne shkaterimin e kryengritjeve te shqiptarve te Jugut . Sigurishte te dashur jezuit juve nuk ju bejne pershtypje keto fakte historike se si te pafytyre qe jeni , as skuqeni dhe as zverdheni nga pabesite e shumta qe I keni bere ketij kombi. Ja keto te verteta duhet te shkruhen qarte ne historine e shqiptarve qe gjithe populli ti dije dhe ti njofi mire renegatet e kombit.Shifeni kete kllounin jezuit katolik Markun.uk se si flete per Ismail Qemalin, cfare llogjike shpellaresh, cfare injorance, sa i neveritshem eshte ne ate llogjiken e tij mediocre.(Turqia e njofi menjehere shtetin shqiptar) thot jezuiti Mark dhe kjo ishte nje gabim sipas tij. Ku..ku moj Drande se cfar ke pjelle..hajde o shpellar hajde,??Kushe di si mendone dhe per vellezrit Frashallinje qe studjuan ne Turqi dhe sherbien ne administraten tureke?! Pale per Isa Buletinin qe ishte garda personale e Sulltanit te fundit qe u permbyse nga xhonturqit nacionaliste qe treguan nje uretjie pathollogjike kunder shqiptaret.Ja, historia shqiptare eshte shkruar nga jezuite klloune si puna e Markut dhe ketij Tedeschinit qe as skuqen dhe as zverdhen nga aktiviteti antikombetar I parardhesve te tyre. Keta pisa duhet ti kerkoin falje gjithe shkodraneve per pabesin e tyre qe treguan kunder Shkodres ne vitet 1912-1913. Keta te pafytyre jezuit duhet ti kerkoin falje Shqiperise per shpalljen e Republikes se Turpit qe bashke me 2000 trupa forca Serbo- malazeze i vune pushken shtetit shqiptare. Keta bastarde jezuit fallcifikatore te histories duhet ti kerkoin falje shqiptarve te Jugut qe i vrane dhe prene duke mos i lejuar te fitonin lirine. Keta te pafytyre jezuit duhet ti kerkoin falje popullit shqiptare per pabesite e shumta qe i kane bere ketij kombi. Ja keto te verteta duhet te mesoin shqiptaret per soin e jezuiteve katolike qe ishin dora e turkut kunder shqiptarve musliman qe I dhane jete ketij shteti qe sot quhet Shqiperi.
Gjon Kruja
Historia 500 vjecare eshte me keq senje grope e zeze, te gjtha fatkeqesite rrjedhin prej saj dhe do vazhdojne te vuajme kete menxyr 500 vjecare. Ferid, mos ke ndonje damae Turku?
Gjon Kruja
Historia 500 vjecare eshte me keq senje grope e zeze, te gjtha fatkeqesite rrjedhin prej saj dhe do vazhdojne te vuajme kete menxyr 500 vjecare. Ferid, mos ke ndonje damae Turku?
korabi
FERID DUKA, AS MISH AS PESHK

Por mendoj se shkrimi dhe rishkrimi i historisë nuk mund të bëhet as me peticione, as me thirrje publike. Shkrimi dhe rishkrimi i historisë duhet të jetë një proces i natyrshëm, i cili ka logjikën e vetë, ka dinamikën e vetë. Dhe është eskluzivitet i historianëve.

(NUK NA KE THENE GJE. PETICIONET JANE MJETE DEMOKRATIKE QE PERDOREN KUR NJEREZ TE PAPERGJEGJSHEM E PERDORIN POZICIONIN E TYRE ZYRTAR, QOFTE DHE ATE TE HISTORIANIT, PER PERFITIME VETJAKE, NE DEM TE INTERESAVE MADHORE TE KOMBIT. PETICIONI NE FJALE NUK MERR PERSIPER RISHKRIMIN E HISTORISE, POR U NDAL DOREN JENIÇEREVE MATRAPAZE QE TA BEJNE KETE NE DEM TE KOMBIT SHQIPTAR).

Sepse janë vlerat të rinisë për të cilat ka luftuar populli gjatë shekujve. Por kjo duhet të bëhet duke iu përmbajtur edhe parimit që historiografia ka nevojë të zhvillohet gjithnjë si çdo shkencë tjetër.

(SHIKONI SA PAK KRITERE MORALE PERDOR KY HISTORIAN PER TE SHKRUAR HISTORINE. AI BEN FJALE PER VLERAT E RINISE NDOSHTA TE LIRISE, POR EDHE ATO JANE SHUME PAK. POPUJT LUFTOJNE ZOTERI NE RADHE TE PARE PER MBIJETESE. TURQIT NA E KERCENUAN MBIJETESEN. LUFTOHET PER IDENTITET. TURQIT NA E PERDHOSEN IDENTITETIN. LUFTOHET PER PERPARIM SHOQEROR. TURQIT NA DERGUAN NE HUMNEREN E REGRESIT TE PASHEMBULLT).

Historia është një shkencë, e cila ka dinamikën e vetë të zhvillimit, shkruhet nga historianët, pëlqehet nga publiku. Sepse i gjithë publiku është pronar i së kaluarës dhe ka të drejtë që të ketë zërin e tij për të kaluarën e vet. Por kur vjen puna për shkrimin e historisë përgjegjës janë historianët. Unë mendoj se, duhet që të jenë ata që shkruajnë dhe rishikojnë historinë sa herë që dalin dokumente të reja, sa herë që duhen rishikuar probleme të caktuara, periudha të caktuara, personalitete të caktuara. Në këtë mënyrë historia do të ketë karakter shkencor.

(HISTORIA ESHTE E POPULLIT. FJALE E MENÇUR. PO, ATEHERE NUK KA PADRONE TE HISTORISE DHE SIDOMOS MATRAPAZE HISTORIE, QE NXJERRIN PERFITIME, DUKE SHITUR DOZA FALLSIFIKIMI.

VITE ME PARE NA U SERVIR NJE PALO LIBER ME DEKRETE SULLTANORE QE TREGONIN "TOLERANCEN OSMANE", NDERTIMIN E DISA KISHAVE, GRADIMIN E NJE PASHAI TE KRISHTERE, URDHERI PER TE MOS BERE MASAKRA NE DISA TREVA TE KRISHTERA SHQIPTARE, ETJ, ME SYNIMIN E VETEM PER TE NA TREGUAR SE PUSHTUESIT OSMANE KANE QENE TOLERANTE!

QELLIMISHT MATRAPAZET HISTORIANE NUK E KISHIN THEKSUAR SE KJO " TOLERANCE" NUK VINTE NGA ZEMERGJERESIA OSMANE, POR ISHTE PRODUKT I KUSHTEVE QE DUHET TE ZBATONTE PERANDORIA OSMANE. ME KETE KENDVESHTRIM DUHEN PARE EDHE SHKOLLAT FETARE SHQIPE, QE PORTA E LARTE I LEJOI NGA ZORI.)

Ka një dinamikë të madhe. Hera-herës ka vlime të forta, por këto e bëjnë historinë interesante. Në qoftë se, ne do ta konsiderojmë periudhën osmane një ,??gropë të zezë,??, atëherë nuk mund të shpjegojmë as edhe një dukuri, as edhe një ngjarje dhe asnjë proces të rëndësishëm që ka ndodhur brenda kësaj periudhe. Ne nuk mund të shpjegojmë, fjala vjen, sistemin ekonomiko-politik që u vendos në tokën ballkanike dhe shqiptare apo ndryshimet e mëdha me karakter social dhe politik që ndodhen gjatë këtyre shekujve. Kam parasysh intelektualët rilindës që i dhanë jetë këtij procesi. Kemi babain e pavarësisë sonë kombëtare, Ismail Qemalin, që doli nga radhët e burokracisë Osmane. Edhe shumë pashallarë të tjerë dolën nga radhët e burokracisë osmane. Prandaj as nuk mund t,??i ikim dhe as nuk mund ta shmangim këtë periudhë. Nuk mund ta shpallim ,??nul,??, por duhet të bëjmë atë që bën sot e gjithë bota akademike në katedrat e botës.

(HISTORIA OSMANE SI GROPE E ZEZE SHPJEGON DISA DUKURI TE ÇUDITSHME TE BOTES SHQIPTARE:

1. SHPJEGON FAKTIN SE NE LIDHJEN E PRIZRENIT DELEGATET VININ GISHTIN SE ISHIN ANALFABETE;

2. SHPJEGON PSE DELEGATET E KUVENDIT TE VLORES NENSHKRUAJNE TURQISHT;

3. SHPJEGON PSE NJE PJESE E ELITES SHQIPTARE QE I KISHTE SHERBYER PORTES SE LARTE, DISA EDHE KUNDER SHQIPTAREVE SI ESAD PASHA, ETJ, BEHEN MINISTRA TE QEVERISE SE SHTETIT QE U PAVARESUA NGA SHTETI OKUPATOR;

4. DHE KRYESORJA SHPJEGON PARADOKSIN ME TE ÇUDITSHEM: NJE VIT E GJYSEM PAS KRIJIMIT TE SHTETIT SHQIPTAR, VETE SHQIPTARET NGRENE KRYE PER TE KERKUAR PRANGAT E ROBERISE).

Kërkesat që mund të vijnë nga një shtet i caktuar, mund të jenë propozime edhe të gabuara, por kam përshtypjen se institucionet e Kosovës kanë mundësi të reagojnë në mënyrën e duhur ndaj një partneri të barabartë. Kanë mundësinë të reagojnë në mënyrën e duhur aty ku shikojnë se një propozim që vjen është i gabuar. Theksoj se, këtu nuk duhet që të ketë keqkuptime, sepse shtetet e Ballkanit nuk janë vetëm për t,??u mësuar të tjerëve sesi duhet që të jetë historia e vendit, por duhet që ta shikojnë edhe vetë. Sepse edhe Turqia, sipas meje, ka shumë për të parë në tekstet e historisë së saj.

(HARROVE ZOTI FERID ATE QE THE ME PARE. HISTORIA ESHTE PRONE E TE GJITHE POPULLIT. ATEHERE, NESE I QENDRONI KETIJ POHIMI, POPULLI NUK MUND T'IA BESOJE NJE PROBLEM AQ DELIKAT, SIÇ ESHTE HSITORIA, NJE QEVERIE QE KA MANDAT PER TA ADMINISTRUAR VENDIN VETEM KATER VJET. HISTORIA ESHTE THESARI I PACENUAR I ÇDO KOMBI DINJITOZ DHE NE DUHET TE LUFTOJME ME ÇDO MJET TE MBETEMI TE TILLE).
Antiturk
E drejta do te del ne shesh, nese jo sot, atehere neser me siguri. Edhe ajo se kush i ka tradhtuar shqiptaret do te del ne shesh. Edhe une turkun nuk e dua, por nje eshte e vertete se turku eshte dhe do te jete me i forti ne europe. Ekonomia ka ritje cdo vjet aq shume sa qe krejt europa ia ka lakmi.
Mr. FU
o mr.g ti je nje derr.

ato si po thu ti tregojne vetem percarjen si ka themelu turku ne ket vende ne 500 vjet.FAKT:A e din ti se Shkodra ne 1912 eshte mbrojte nga 10,000 mirditor? pra ato shpellart jesuit si po i cun ti ta kan mbrojte at b... ty or fis cir.Fakt: dhe ta dish i gja tjeter se ne at kohe nje precindje te madhe pri shqiptart musliman e cujshin veten turk dhe shpallen i lufte te vogel ne mes te shqiperise (ne kavaje)kunder atynve si kishin shpalle shqiperine te pavarur. pse nuk e permend ket? ca te kece kishte republika e mirdites kur ishte e perballum nga 100% shqiptar e jo turk si kjo ngjarja ne kavaje?
Pa Emër
turku na shkeputi nga evropa...nga civilizimi .akoma kemi pasojat e islamistave..
Historiani
Nuk mund te rishkruash ose te rishikosh historine e nje populli kur ajo eshte vulosur nga sovrani Shqiptar.Mund te korigjosh datat dhe betejat per ti saktesuar ato.Perandoria Osmane ishte pushtuese sikurse edhe perandoria Romake.Sot ne kohet moderne demokratike te'' Stive Jobs'' keto shtete duhet ti kerkojne falje popullit shqiptar.Mire e ka cilesuar nje prof.Italian pushtimin fashist te Shqiperise....nje turp nacional.
avni rrustemi.
ju me nofken -MR.G- beni kto rrena e spekulime ne mediumet shqiptare,se po te PROVOSH te beni kto spekulime e mshtrime para personaliteteve te evropes dhe te UNE ndryshe kishe marre pergjegjejen o KOPIL TURKU.ktu shifet sesa kriminel jane TURKOFONET e kosoves se jame e sigurt se nga PRIZERENI apo MAMUSHA TURKE e prizerenit po komenton dhe vetem PARAMENDONI VLLEZER SHQIPTAR sot edhe pas 600 viesh e ne liri e pamvarsi te SHQIPRIS e KOSOVES katilat TURQ mundohen qe te na SUNDOJN e MASHTROJN.flet turku per GJERGJ KASTRIOTIN qe e njef ter EVROPA e SHUMICA E BOTES.une i them kopilit turk eja e tregom mua se kush ishte SKEDERBEU ne te kofsh PAKEZ BURR.GJERGJE KASTRIOTIN e NJOFIN qe nga lindja e tije ne nje familje TIPIKE SHQIPTARE pra e njofin gjenerat pas gjenerate te gjithe HISTORIANET EVROPIAN e deri me SOT.GJERGJ KASTRIOTI e ka permendoren ne shume kryeqytete e KAPITALE BOTRORE si ne NJY JORK.BRUXEL.ROME.GJENEVE ku kame qen pjesmarres edhe ume ne ngritjet e PERMENDORES se tije dhe numer i madhe SHQIPTARESH nga SHQIPRIJA e KOSOVE e personalitete ZVICERANE te OFFICE FEDERAL ZVICRES e historiane ku u DUAR TROKIT nga te gjith nje BURR I MADHE SHQIPTAR me GJAK e GJEN SHQIPTARI.pra mundesije e ngritjes se permedores se tije ne shume metropole botrore eshte sepse ne ARKIVAT e shteteve te tyre kane DESHMIN HISTORIKE se GJEGJ KASTRIOTI ka qen 1nje HERI INERNACIONAL e NACIONAL SHQIPTARE sepse ka luftuar kunder TURQVE OKUPUES qe kane pushtuar nje pjes te madhe te evropes,azis,e disa shteteve arabe.pra per skenderbeun me ka folur edhe nje EGJYPTIAN qe edhe atje ADHUROHET.a ju pjellat e ZEZA TURKE keni kujdes sepse vetem TURQIT mundohen ta POSHTROJN FIGUREN E GJEGJ KASTRIOTIT,FLAMURIN SHQIPTARE dhe KOMBIN TONE.pytje per te gjith shqiptare:sesa te ashper jane turkofonet edhe SOT,por kur kemi qen te pushtuar nga TA qfar kane ber me popullin shqiptar.kujdes se AVNI RRUSTEMAT nuk kane VDEKUR.
Historiani
Nuk mund te rishkruash ose te rishikosh historine e nje populli kur ajo eshte vulosur nga sovrani Shqiptar.Mund te korigjosh datat dhe betejat per ti saktesuar ato.Perandoria Osmane ishte pushtuese sikurse edhe perandoria Romake.Sot ne kohet moderne demokratike te'' Stive Jobs'' keto shtete duhet ti kerkojne falje popullit shqiptar.Mire e ka cilesuar nje prof.Italian pushtimin fashist te Shqiperise....nje turp nacional.
HISTORIANI PRISHTINE.
HISTORIANI.po shifet sesa HISTORIAN JENI.se pari nuk krahasohet PUSHTIMI i EGER OTOMANE me ROMAKET sepse romaket nuk kane ber kurfar gjenocidi mbi popujt e tjer dhe parendorija ROMAKE ka qen te ne shqiptaret si ne ter evropen ku ROMAKET kane qen nga lindja deri ne TURQI e ter evropen deri ne SKOCI dhe ne prej viti 1nje e kane dhane KATOLICIZMIN si te ne ashtu te te gjith popujt evropian.a OSMANET erdhen ne ballkane ne vitin 1455 dhe MASAKRRUAN,PLAQKITEN.GJAKOSEN shume popuje e ma se shumti SHQIPTARET dhe te gjitha GJENOCIDET i kane ber ne emer te FES ISLAME,pra mbas gjdo MASAKRE ebejshin ALLAHU EGBER.
Mr. G
O Mr. FU!Sillem nje fakt te vetem per ata (10.000) Mirditoret e tu qe mbrojten Shkodren nga Serbo-malazezet dhe une do te kerkoi falje. Po mos me sille ketu thashethemet (me tha dhe i thashe) te mashtrusve pseudohistorian jezuite qe perrallat e rrugevi i kthyen ne fakte.Sigurishte qe dhe nga muslimanet ka pasur renegate,por ndryshimi mes jushe dhe atyre eshte fakti se muslimanet shqiptare i kan denuar vete renegatet e tyre kurse ju jezuitet i ngritet ne pedestal te heronjve pleherat tuaja. Shife krye cubin e Mirdites Gjon Markagjonin, shife Pashain Bib Doda, shife fashistin Anton Pater Harapin te gjithe keta renegate te pafytyre zene nje vende te nderuar ne kujtesen dhe historin tuaj. Me thuaj nje renegat nga ana tuaj qe ju jezuitet e keni denuar si antikombetar, ke ndonje?? Ju s'keni hedhur poshte akoma Rrepubliken e Turpit te Mirdites jo te denoni moralishte pleherat tuaja. More veshe more??????.

Tani mund te me thuash se cfare ndryshimi ka Cubi maleve nga shpellari i Mirdites???PS:ke ndonje ide cili cilesohet fakt dhe cili thashethem?
Mr. G
Mr.FU!
Edhe dicka tjeter


Te dashur cuba jezuit, a keni ndonje ide pse Mirdita quhet me kete emer dhe kush ja ka vene kesaj krahine kete emertim? Sulltan Murrati eshte ju Godfather ,ose kumbari, apo nuni tuaj. Sigurishte keto fakte ju skeni nga i mesoni se pseudohistorianet tuaj jezuite mundohen ta fshehin dhe ti bejne (hasha) te kaluaren e tyre te hidhur ne sherbim te Perandoris Otomaneve. Ketu me poshte, keni nje shpjegim te perkryer te historikut te emrit te Mirdites qe Princi katolik Bib Doda ju shpjegone udhetarve te huaj qe kane bujtur ne shpin e tij dhe qe sot une po e sjelle ketu mes jushe qe tju kujtoi dhe njehere se ju jeni vecse renegate dhe nga aleatt me besnik te Otomaneve. Po te ndjekes me kujdese gjurmet e historise qe na sjellin te huajt bashkohore te atyre koheve dhe ngjarjeve, mahnitesh nga faktet historike qe tregoin qarte dhe paster bashkepunimin e katolikeve jezuite me Perandorin Otomane. Ja ngjaria me poshte qe tregone kete fakt historik .
--------------------------------------------------------

(Risearches in the Highlands of Turkey,Chap XIV, The name Mirdite, pg 313)
Henry Fanshawe Toze

Fakt:- Para se te mbaronte dreka, princ Doda na prezantoi djalin,??,??.Mbasi na degjoi ne qe zume ne goje emrin e Skenderbeut,ai na tha se do te na tregnte nje fakt historik te parardhesve te tij. Ai urdheroi qe ti sillnin nje liber qe tregonte jeten e nje heroi italia., Mbasi cfletoi disa flete, duke mbajtur librin me koke poshte,ai na tregoi nje piktur portret. Duke kaluar nga ngjarjet historike ne ato filozofike ai vashdoi te na shpjegonte historikun e emrit te Mirdites qe pershkruhet ne traditen e vendasve. Emri i Mirdites lidhet me mengjesin e luftes se Kosoves kur Sulltan Murati takoi udheheqesin e fisit mirditore qe kishte ardhur aty me forcat e tyre per te mbeshtetur Sulltanin u pershenden nga Sulltan Murati me fjalen shqip (mire dita). Kur lufta mbaroi dhe Sulltani vendosi te shperbleje aleatet e tij me te vyer, ai e pagezoi krahinen e tyre me emrin Mirdite, per ndere te fjales qe kishte mesuar ate mengjese nga ajo gruaja e mire.-
------------------------------------------------

Ta gezoni emrin qe ju vuri Baba, aferim.
selim mortaja
per grekun pa emer mos je ti fundurine greku apo serbi apo ku ta di une se osmanet kishin qef shume kaurkat se me ne kane qene vellezer.vellezerit frasheri apo ismail qemali studiuan ne shkolle greke por ajo shkolle ishte ne teritor osman ik o plehre grekosllave shko puthi prapanicen grekeve ti
Mr. G
O kafshe me dy kembe shpellash, hiqe nofken e Avni Rustemit qe ke vene se ti e ndyne atye emer. Ne qofte se Prishtina ka historiane anafalbete si puna tende, ne djalle vafshe se ka mbaruar plotesishte. Une mor zoteri jezuit shpellash jame nga Jugu i vendit, por edhe sikur te isha nga Prizereni do te isha i nderuar se edhe ata jane vellezrit e mi dhe kane dhene nje kontribute te shkelqyer per kete kombe. Aty eshte kruijuar Lidhja e Prizerenit qe hodhi themelet e Kombit Shqiptare qe ju jezuitet u munduat ta shkateronit.I dashur mashtrues jezuit qe ndyne emrin e nderuar te Avni Rustemit, une asnjehere nuk e kame hedhur poshte rolin e heroit kombetar te shqiptarve Skenderbeun, prandai ndali mashtrimet e tua ne adresen time. Une e di se ju jeni mieshtra per akuza te rreme dhe fallcifikime te tilla, po kjo pune nuk te shkone me mua. Prandai ndali shpifjet dhe genjeshtrat dhe mos e kalo kohen ne forrume gazetash, por eduko veten, meso per luftrat e Mbretereshes Teute me Romaket. Meso per luften e Mbretit Ilir Genti qe u munde nga romaket dhe u more rrobe ne Rome. Meso per luftrat e Bardhyllit me romaket. Meso per luftrat e Romakeve me Molloset dhe djegien e Epirit dhe marjen robe te 250.000 vendasve. Pra po ta filloshe edukimin tende ne keto pika qe te po te orientoi une, ti mor mavri me boje jo vetem qe do te maresh nje edukim te mire, por do te mesoshe dhe per barrbarite e shumta te Romakeve kunder Shqiptarbve. Kur te mbaroshe edukimin tende, tregoja bemat e Romakeve dhe dashnores sime katolike qe ka po te njetin mendim me ti. Si per cudi dhe ajo pretendone se eshte historiane me dipllome ne xhepe. Mjere Shqiperia me dykembesh si puna tuaj.
Mili
Ky farë historian turku le të na shpjegojë pse pra gjatë këtyre 500 vjetëve lumturie me anadollakët mongolë, asnjë libër shqip nuk u shkrua nga myslimanët që flasin shqip. Pse kur kërkohen gjurmët e hapave të parë të shkrimit shqip ata cojnë te katolikët shqiptarë. Edhe '?mos na lodhni me rrena se në ato kohëra nuk kishte etnitet e letërsi. Serbët (kam kontrolluar) kanë një numër shumë të madh të shkrimeve në gjuhën e tyre. Pse shqiptarëve, vëllezër me turq; nuk u lejua shkrimi në gjuhën e tyre amtarer. Si më "të privilegjuarit" do të duhej ta kishin këtë të drejtë. Por, jo, e vërteta është se turqit e kanë pasur ndërmend t'?i turqizojnë të gjithë shqiptarët, dhe kjo do të kishte ndodhur mos të kishte ndodhur Rilindja.
Mark.uk
Mr G: Me qe ju pelqen turku,si pas ardhes i tyre shko atje si ju dhe ata qe jan si puna jote e te pastrohet vendi nga kjo e keqe 6oo vjecare[gjashtqindvjecare]
Kastrioti
Mr G. me siguri eshte i famshmi mr Govno nga Beligradi
me gjak e gjen shqiptar.
OSMANLIT TURQ kane qen dhe jane MURTAJA e ZEZ per SHQIPTARET,GJUHEN SHQIPE,FLAMURIN SHQIPTAR,TOKAT SHQIPTARE dhe ARDHEMIRIN SHQIPARE qka edhe sot po i paguajm shume SHTREJT TRAGJEDIN GJITH KOMBETARE nga TURKU.kush ishte dhe kush eshte TURKU.kemi me miliona tradhti krime e GENOCID qe ka ber TURKU FAMKEQ.tentativa per vrasjen e ISMAIL QEMALIT ndodhi me 7 shtatore 1901 ishte koha e ndjekjes se ISMAIL QEMALIT nga SULLTANI per shkak te bashkpunimit te ismail qemalit me MIT,HAT PASHEN nje reformatore shqiptar qe u VRA nga SULLTANI TURK.tentativen e 2 te per vrasjen e ismail qemalit e kishte ber GANI TOPTANI vllau i ESAT PASH TOPTANIT nje agjend direkt i SULLTANIT OSMANLI.per ti thane shumicen e KRIMEVE TURKE kunder popullit tone me duhet ta shkruaje nje LIBER te trash sa nja BJESHK,por vetem disa krime te organizuara nga osmanet turq dhe disa shqiptar te SHORTUAR ne turq qe bashkpunojshin me TERRORISTAT OTOMAN.pse iku e u srehua ne VIEN-AUSTRI HASAN PRISHTINA pra kur kuptoje se TURKU ka pregadit plane qe ta ELIMINOJ.pra po ku turku famkeq nxorri nga VARRI PJETER BOGDANIN dhe e hangren QENET e prishtines veten qe pjeter bogdani propozoje qe te HAPEN SHKOLLAT SHQIPE qka per turkun ka qen SKADALOZE e e pa PRANUSHME qe shqiptaret te mesojne e SHRUAJN SHQIP.disa nga emrat e KRY KRIMINELAVA ma te mdhenje te historise se njerzimit:SULLTAN MEHMET FATIU qe u betua se nuk largohet nga trojet shqiptare pa i QFAROSUR TE GJITH SHQIPTARET,pastaj vazhdojn kriminelet tjer TURQ anti-shqiptarve SULLTAN SYLEIMANI.ALI PASHA.KARA MUSTAFA PASHA.SULLTAN SELIMI.SULLTAN AHMEDI.SULLTAN ABDYL HAMID.ENVER PASHA.GAZI MUSTAFA PASHA.SULLTAN MAHMUT.SULLTA ABDYL ME?ID.MEHMET FAUD PAHA.IBRAHIM SINASI EFENDI.MUSTAFA RESIT.SULLTAN MURATI te gjth kta kane dhan per gjenocid masakrra e dhunime kunder FEMRAVE SHQIPTARE qka sipas shenive te arkiva te VJENES.BERLINIT.ROMES.LONDRES e PARISIT kane dhunuar edhe VAJZA te MITURA femije te moshes 9-10 e 11 vjeqare.shume mire e that edhe historiani kosovar HAKIF BAJRAMI se ne gjdo 10 metra largesi nga nje HU ka qen i NGULUR nga 1nje SHQIPTAR nga terrorista OSMANLI TURQ...................................
tani
kete turqit e kane tredh e kane shenderuar ne enuk per ti sherbyer sulltanit , se nuk ja vlente ta benin synet...
PO LODHESH KOT O FERID ENUKU, PA LENE MENJANE EKUK XHUFIN DHE SHUME TE TJERE .....
dani
akoma lexoj komente qe nuk ngjisin fare me temen e debatit, vec per te shkruar dy llafe sa me thene qe "edhe une di dicka" ne 50 vite historiografia komuniste e ngriti lart figuren e skenderbeut (me te drejte) por mohoi figura te tjera te mevonshme te elites ottomane ashtu sic e thote edhe prof. Duka sic eshte rasti i Ismail Qemal Vlores, te familjes Toptani, Libohova etje etje qe nuk ka vend me i shkruar ketu, u be nje pune e shkelqyer nga keta persona per ti siguruar shqipris njefar stabiliteti edhe duke thirur nje princ te huaj. Periudha e rilindjes kombtare, o te nderuar specialista te gropes se zeze, ishte nje reagim i elites intelektuale kombtare qe po e shikonte sesi populli po asimilohej ne grek osman apo turq ( megjithse termi turk si etni doli me xhonturqit ne fillim te 900')dhe sllav, sa per katoliket konsideroheshin latin dhe me princin e oroshit, sic e thote dikush me poshte, tallnin leshte si knjazi ashtu edhe beogradi

ishte elita myslimane ajo qe i doli vendit zot ne lidhjen e prizrenit dhe me zgjuarsi te madhe aq sa mundi, luftoi per shqiperi e jo per bosnjen.. nuk e kuptoj ketu perse akoma ne 2013 paskemi mysliman turkoshak dhe katolik atdhetar te flakt po cfar dreqin po pellitni si gomeret more.
ANALISTI ZVICER.
MR.G)nga ju edhe toka shqiptare QAN kur te ECNI mbi TE.MUA feja nuk me intereson fort,po REALITETI SHQIPTAR e EVROPIAN HISTORIK qe smund ta mohoj askush.MR.G.or koka e MJERE TURKISTANE po kujna po provoni ti qitni HI SYVE dhe ti mashtroni.JO SHQIPTARET NUK MASHTROHEN AQ LEHT.ju kritikono te gjith KATOLIKET me shqiptar,evropian e ne bote,pormos harroni se vetem ne evrope jane 736 765 100 banore se shpejti 1 miliard e shumica KATOLIK e sa jane ne krejt GLOBIN.une nuk flas e shruaj per tja ber QEFIN e DESHIREN DIKUJT,por siq e thot HISTORIJA EVROPIANE e REALITETI pra po dihen mire objektivat e juaja e te gjith TURKOFONVE kunder shqiptarve e EURO-AMERIKANVE.edhe meqense jame nga nje familje shqiptare e kosoves me FE te IMPONUAR nga barbaret turq fe islame,por kurr une personalisht skame praktikuar pra e verteta se FEJA KATOLIKE te ne shqiptaret DATON qe nga FILLIMI i vetit 1nje shekullit 1nje si te te gjith popujte e evropes tani qe 2013 vite,a FEJA ORTODOKSE vetem qe nga viti 1000 te ne shqiptaret kur u pushtuan nga BULLGARET dhe nen okupimin bullgar KISHA ORTODOKSE ka qen SHTETI ATMINISTRATIF dhe per te marre ndonje leje apo NENSHTETSIN BULLGARE nga dhuna e per te SHETUAR eshte dashur te behesh me DOKUMENTACION e SHTESI te KISHES ORTODOKSE BULLGARE dhe me dashje e pa dashje jane BER ORTODOKSE por jo pridrit e femijeve shqiptare sepse kane mbajtur ilegalishte FEN KATOLIKE ne shtepijat e tyre,por femijet e gjenaratat e me vonshme me kalimin e kohes jane TRASNFORMUAR ne ORTODOKSE.a FEJA ISLAME TURKE eshte imponuar shume VONE te ne shqiptaret pa DIJEN e DESHIREN TONE pra emrat e mbiemrat TURK-MYSLIMAN turku ja u ka ngjit sidomos femijve JETIMA pa BABE e NEN dhe nje pjes kane marre kta emra vetem per te shpetuar nga masakrrat turke pra vetem qe 3-4 gjenerata por fen gjdoher kane praktikuar ne shtepijat e tyre,pra 1850 kemi praktikuar fen katolike a vetemqe 130 vite HOXHOLLARET TURQ te mbetur ne kosove e shqipri dhe me ndihmen e RUSIS.SERBISE e GREKUT i ASIMILUAN sistematikisht shqiptaret ne permes FES ISLAME duke ju than se ju kini emra e mbiemra islam dhe ju keni pranuar fen islame,qka ne te vertet edhe emrat edhe fen KURR SE KANE PRANUAR SHQIPTARET,por rrenat e mashtrimet TURKU i TRASNSFORMOJE ne REALITET.ska KERKUN PROVA qe shqiptaret pranuan islamin.vetem ne DRENICE 28 KISHA KATOLIKE kane qen para 150 viteve te gjitha i shkatrroje TURKU dhe i shkatrroje te gjitha VORREZAT ILIRO-SHQIPTARE me KRYQA.pytja kush dhe cili armik ne bote i TERRORIZON edhe VORREZAT si ka terrorizuar TURKU vorrezat SHQIPTARE.
soni
Ke shume te drejte. Nuk ka qene nje grope e zeze, por ka qene nje grope wcje qe i vjen era edhe sot.
dani
cfar solli 500 vite sundim osman, normal qe pati rrjedhoja negative por te riparueshme sic eshte rasti i vetedijes kombetare, por edhe rrjedhoja positive. ana ekonomike eshte e kote te diskutohet sepse nuk ka ndikim. ne radhe te pare hiqeni nga mendja qe do rinim te pamvarur gjith evropa ishte e ndare ne 4-5 perandori, e dyta fakti qe u beme mysliman ne shumice ndikoi ne bashkimin apo te themi identifikimin e shqiptarevet nga sllavet dhe greket e treta dhe me e rendesishmja assimilimi i sllaveve te islamizuar ne kosove e maqedoni ne shqiptar fale faktorit fetar te islamit apo besoni akoma "kulturen e komanit" te historiografis komuniste mendoni qe kosova maqedonia vardari e morava ishin me pop. shumic derrmuese shqiptare qysh ne 1300 ? ? hajde peshq hajde po te pakten enveri ju beri iredentist dhe kjo eshte nje gje mire e, nga te paktat, qe bene komunistet edhe pse shkruanin pallavra, pra pa ottomanet dhe fen islame normal qe duke mos patur nje kishe sic e kishin serbet dhe greket pak nga pak do ishim vetem nje popullsi e assimiluar sllave ne veri dhe greke ne jug me nje popullsi katolike ne zonat malore te veriut, kosoven e maqedonin harroini por edhe shqiprin e mesme bashke me tere jugun.por tanime feja nuk ka shume rendesi shqiptaret jetojn ne harmoni te plote fetare edhe une vete ne familje jemi te besimit ortodoks ndersa une i pagezuar ne ate katolike.
kerkoi ndjese nqs ofendova ndonjerin
repekte per prof. Duken
Daniel Aleksander Bufi, Itali
Pa Emër
Nga neo-otomanet e Davutoglut na erdhi nje teze: "Pa pushtimin osman ne do ishim asimiluar ne grek dhe sllav".
Kete teze e rrembyen shpejt turkoshaket shqiptare dhe e shnderruan ne aksiome qe nuk mund te diskutohet. Bile kete aksiome kemi degjuar ta permendin dhe historiane shqiptare(historian leshi).
Asnjeri nuk morri mundimin te na shpjegoje pse qendron ajo teze.
Disa thone qe u asimiluan Katoliket e Shkupit dhe te Kosoves, ndersa Myslymanet ruajten identitetin. Po ashtu u asimiluan arvanitet e Greqise. Keta me dashje harrojne se u asimiluan dhe nja 5-6 milione shqiptare ne Turqi. C'ne Islami nuk u mbrojti identitetin ketyre Shqiptareve ne Turqi?
Po ashtu nuk u shkon mendja mbrojtesve te kesaj teze-aksiome se perderisa Shqiptaret u kthyen masivisht ne Islam, ata te pakte te krishtere qe ngelen ne Shkup dhe Kosove ishin pre e lehte.
Po shqiptaret ortodoks ne Shqiperine e Jugut pse nuk u asimiluan?
Po Shqiptaret katolik ne Shqiperine e Veriut pse nuk u asimiluan?
Po greket, serbet dhe bullgaret pse nuk asimiluan njeri tjetrin perderisa kishin te njejten fe dhe nuk i mbronte Islami.
Kjo teza-aksiome se Islami ka mbrojtur identitetin shqiptar eshte gjeja me qesharake dhe me ofenduese qe kam degjuar.
Ne shek e 14-15 te invadimit osman Shqiptaret ishin ndoshta ne ditet e tyre me te mira historike duke u zgjeruar ne Jug gjer ne Angelokastro ne Akarnani, duke arritur ne rajonet me jugore qe kishin arritur ndonjehere? Kurse greket ishin ne tkurrje? Atehere per cfare rreziku asimilimi nga greket flasim. Po ashtu dhe ne veri te gjitha territoret shqiptare kontrolloheshin nga princa shqiptare.
Mund te them me bindje se invazioni osman nderpreu revanshin shqiptar ndaj fqinjeve.
Pa Emër
Në pamje të jashtme, një artikull gjoja me paanësi shkencore, poshtë të cilit ndjehet qartë, se edhe ky Profesor ËSHTË për rishikimin e historisë e cila me një fjalë më të drejtpërdrejtë, do të thotë ndryshimin e saj.

Profesori rrëshqet nëpër fraza e terma si: zhvillime, ngjarje të rëndësishme etj. të cilat tigëllojnë sikur kemi të bëjmë me zhvillime pozitive.

Ky profesor i rrëshqet ME DASHJE thelbit të çështjes:

1 - me ç'të drejtë Turqia pretendon të ndryshojë historinë e Shqipërisë?

Nëse kjo është e nevojshme, Turqia nuk ka as më të voglën punë me Shqipërinë. Punët e tyre tashmë janë të ndara tashmë prej 100 vjetësh.

Historia duhet të rishikohet jo të RISHKRUHET vetëm nga historianët shqiptarë, pa asnjë presion nga të huajt, aq më pak, nga ish pushtuesit tanë shekullorë.

Më e pakta që mund të bënte Turqia në këtë rast, është të kërkojë FALJE për genocidin disa shekullor që ka ushtruar mbi këtë popull.

Dhe këtë jo vetëm që nuk i shkon mendja ta bëjë, por ka paturpësinë që të na imponojë që satrapin dhe xhelatin të mos i quajmë kështu, por t'i quajmë llogaritarë e administratorë!

Por Turqia e di me ç'popull ka të bëjë, dhe aq më tepër me çfarë "historianësh" e politikanësh të korruptuar kanë të bëjnë, prandaj edhe i bëjnë këto presione.
Iliri i rremë
DANIT

teoria se shqiptarët i shpëtoi nga asimilimi grek dhe serb kthimi në myslimanizëm eshtë TEORIA MË E PËSHTIRË.

Vetëm një pyetje do të të bëja ty zoti Bufi:

çfarë mendimi ke ti për popullsinë që mbeti e krishterë në Shqipëri dhe që kanë mbetur SHQIPTARË???

Sepse, sipas kësaj teorie të PËSHTIRË ISLAMISTE, duhej që këta të krishterë shqiptarë që nuk morën denë myslimane, duhej të ishin asimiluar me kohë!!!
Ana
Profili qe perfaqeson profesori eshte i nderuar dhe ne ate qe thote. A mundet vetem te ndryshoni kontekstin e fjales "eksiton" te njera nga pyetjet. Duhet te jete "A ekziston".
P.S Ky mesazh eshte per online, jo per t'u shfaqur.
Faleminderit!
MYSLIMANI
MOS NGATARRONI ISLAMIN ME TURKUN. ISLAMI ESHTE FE TURKU ESHTE KOMBESI. SHQIPTARET PAVARSISHT DOMINANCES MYSLIMANE TE TYRE, KUR ISHTE NEVOJA E LUFTUAN TURKUN.
POR MBANI MEND...NESE SHQIPTARIT NGA TURKU I KANE ARDHUR 10 TE ZEZA, TE ZEZAT QE I KANE ARDHUR SHQIPTARIT NGA UDHHEQJA E LLOJIT TE VET NUK KANE TE NUMERUAR.
Mr. FU
Mr.G nese din anglisht (me duket se po kur citon fanshaw tozen)You are full of historical inaccuracies. The story about the derivation of the name mirdite is not based on fact but simple hear say from someone who wants to associate himself and his family to something great in history (it is a trait of all noble families). For one, sultan murad was killed during the battle of kosovo so how could he reward his allies after the battle?. Moreover, Albanians are known to have participated in the battle of Kosovo on the side of the Serbs. No mention of Albanians having fought in that battle on the side of the Ottomans, though there is a mention of a contingent of Serbs fighting with the Ottomans. Secondly, the term Mirdite only comes into existence as a second name during the late 15th century. Moreover, the gjon markajt only make their appearance in history in the late 18th Century, 400 years after the battle.Furthermore the league of Prizren was no more a revolutionary struggle for the independence of Albania then it was a group of Muslim Pasha's worried about the Serb encroachment on their lands, coming together to do something about it. They had 0 conscience of an Albanian awakening, in fact Mr.G have you read the full articles of the Kararname (decree)? article one states that: these Albanian leaders restate their intention to preserve and maintain the territorial integrity of the Ottoman Empire in the Balkans by supporting the Turkish Sultan, Islamic Shariah law, and "to struggle in arms to defend the wholeness of the territories". Where is the Albanian revolutionary spirit in that Mr.G?Fakti eshte Mr.G se Shqiptaret e Krishter kan 500 vjet si luten e shkrujne ne shqip, majten traditat shqiptare dhe kur erdhi koha ne 1912 me mposhte turkun 90% e te rilindasit ishin te Krishtere, edhe ato si ishin Musliman u edukun ne shkolla te krishterve si kur vllezerit frasheri (tek shkolla e jozimeas ne janine, hapur nga dy vllezer grek). Nuk ka mohu kush tradhtite e krishterve, ka pas boll tradhtar sic pershembull lleshi i zi i mirditorve (u ba mercenar per turket)por mi i krahasu me ato te pashallarve e muslimanve si jo vetem tradhtune gjakun po u ban ma turk se turku eshte krim ndaj historis. Te pakten LLeshi i zi nuk kishte menur tjeter tja nggjierte lekun masi kret shqiptaret musliman u ban pasha e te pasun dhe moren krejt tokat ma te mira ne procesin e lan shqipen mbrapa.
Gent Shkodra!
o ramaDANI Bufi nje pytje: cila ane e trupit tend ja fut tjetres me shpejt e me mire: e mjata te djathtes apo anasjelltas!!!!
dani
Po ilir, pyetje me vend. eshte pikerisht puna qe bene patriotet shqiptar ortodoks ne periudhen e quajtur rilindje si reaksion ndaj perpjekjeve qe benin qarqe te caktuara te politikes greke dhe sidomos zyrtarve te larte fetar ne shqiperi qe emeroheshin nga Kostandinopoli, te mos harojm qe procesi i nacionalizmit filloi ne fillim te 800' si proces nga revolucioni francez, dhe rilindja jon kombetare filloi aty nga mesi i 800' pikerisht si pergjigje ndaj kesaj mesymje. duhet ven ketu edhe fakti qe shqiptaret fillojn edhe islamizohen masivisht nga mesi i 1700' gjysem shekulli me vone shqiptaret qeveriseshin ne menyre autonome me ane te pashalleqeve dhe kemi berthamat e para te vetdijes dhe do te sherbeje edhe si bosht apo si pik referimi, idet iluministe perhapen shpejt ne vendet fqinj si rumani e bullgari ku edhe ishin kolonit kryesore te shqiptarvet qe vinin kryesisht nga pop. ortodokse te juglindjes dhe jugut ne pergjithsi. Por pyetja duhej menduar ndryshe ilir, ne radhe te pare assimilimi u krye per bukuri dhe kete e fakton zhdukja e popullsis shqiptare ortodokse ne cameri, kostur dhe zona, resnje dhe zona, manastir dhe zona pereth, dhe po te lexosh studimet e Ignac Zamputit edhe te pop.katolike ne rrafsh te dukagjinit, jane regjistrat e famullive ortodkse serbe te 300'-400' ku dokumentohen emrat katolik shqiptar me femij me emra sllav ortodoks, nejse ajo qe une parashtrova ketu ishte fakti qe ne si komb patem mundesin te assimilonim me ane te fese pothuajse te gjithe islamiket sllave ne fush kosov, morave e me gjere. Tani mos i mendo keto rreshtat e fundit qe shkruajta mendo qe do ishim akoma nen bizant apo nn stefan dushanin, kralin serb, per edhe 500 vite edhe te kujtoj qe ahere idet nacionaliste nuk egsistonin. pershendetje
dani
Edhe nje gje tjeter Ilir, ne shekullin e 13 nuk e shte e vertet qe po perhapeshim ne akarnani sic po shkruan komentusi i meparshem, direkt para jush. ne ate periudh Bizanti po merte te tatepjeten dhe krijimi i nje vakumi dha mundesin disa feudaleve shqiptar midis te cilevet gjon zenebishtaj te shtrije zotrimin e tij ne zonen e gjirokastres, Bue shpata ne cameri dhe Loshajt me ne jug ne zonen e artes ( mbase gaboj zotrimet mes feudaleve) por kemi te bejme me zotrime feudale jo me ato etnike, njesoj sikur princi serb Dushani sundoi ter serbin, greqin e arberin. e dyta kjo eshte thjesht nje debat me mendime personale Ilir, ku secili prej nesh ka idet e veta dhe i ballafaqon me te tjeret edhe per te perfituar dicka por po te shikosh pak veren se midis pesedhjet e ca komentuesve replika e pare qe te bejne eshte ofendimi duke filluar nga tradhtar, kriminiel, funderin turkoshak e me the e te thash, po ti kesh parasysh ato gjyqet e komunisteve qe u benin kundershtareve politik do e kuptosh se cfare kemi ne neper gene, vecmas kesaj edhe mungesa e frikshme civilizimit qe marim ne familje me nje nivel te ulet te kultures shpirtrore. pershendetje serish
Petriti
Me gjithe respektin per profesorin dhe karrieren e tij, por une nuk jam dakort me te. 500 vjet sundim turk perveç mullirit per te bluajtur kafen nuk i kane sjellur tjeter te mire shqiperise. Ndaloi gjuhen shqipe, perçau, dhunoi dhe internoi shume kundershtare politike shqiptare. Turqia ishte nje perandori e madhe dhe nuk ndermori asnje mase per te zhvilluar sadopak kete vend qe e quante province te sajen. Ne nje kohe kur ne te gjitha pjeset e europes (akoma nen pushtim turk) ishin ndertuar hekurudhat e para, i ishte dhene perparesia industrise dhe zejtarise, shqiperia ishte akoma vend feudal. Nese do ti lejojme turqise qe te vije te rishkruaj historine me historianet tane, atehere te therrasim edhe serbet, malazezet, austro-hungarezet, italianet dhe gjermanet, sepse edhe ata kane marre pjese aktive ne zhvillimin (pushtimin) e vendit... Per sa i perket Mirdites, do ti thosha lexesit dhe "studiuesit" teper te zemeruar Mr.G qe Mirdita ka patur autonomine e vet nga turqit te neshkruar nga vete sulltani dhe princi i Mirdites pas vdekjes se SKENDERBEUT dhe renies se Arberise nen pushtimin turk : marreveshja ishte qe Mirdita te mos paguante taksa, te ruante besimin fetar. si rrjedhoje merrte pjese me nje ekspedite te veten ne krah te ushtrise turke kudo, me te VETMIN PERJASHTIM : KURRE LUFTE KUNDER SHQIPTAREVE. Mirdita ka patur te njejtin status edhe nen regjimin e Ahmet Zogut, nen pushtimin italian dhe gjerman. Vetem komunizmi e ka "shtruar" Mirditen, edhe ky me vonese (pas viteve 50). Nese Mr. G ka ndonje dokument qe e provon ate qe shkruan, le te na e tregoje. Une po te flas per dokumente qe jane akoma ne biblioteka dhe arkiva ne Itali.
shigjeta shqiptare.
DANI-DANI-RAMADANI-TURKISTANI...STOP oje RACA e ZEZ TURKE,po kush eshte ai i mjer te lexon e ju besone RRENAVE te juaja TIPIKE TURKE te NASTRADIN HOXHES sepse ju te gjith jeni nastradina turk.po pse or i mjer URRENI KAQ shume SHQIPTARET e EVROPIANET e RACEN e BARDH.pse kur ju adhuroni kaq shume turkun nuk shkoni te jetoni ne TURQIN e JUAJ,por rrini te jetoni me ne RACE te BARDH INDO-EVROPIANE dhe ushqeheni me ushqime te TOKAVE KRISHTERE KOSOVE-SHQIPRI dhe visheni me rroba te prodhuara nga krishteret, plus mbani ne xhepa PARA EURO te fabrikuara nga krishteret dhe kto para kane KRYQIN,por edhe ndoshta keni MAKINE-AUTO e prodhuar nga krishteret GJERMAN si.BMW.MERCEDES.PORSCHE.AUDI.etje qka une nuk e besoje qe jeni i pasur per kto vatyra.atehet DANI ju duhet te shkoni ne SHKRETIRET ANADOLLAKE dhe ta ngisni nje GOMAR se gomari eshte MERCEDES per TURQ e ARABE.ah sa e bukur kishte qen SHQIPTARIJA pa TURQ.
Driton Bakija Gjakove
Ky eshe menedmi i historjanit ,Ferid Duka.Ai jepe veten anen poztive te sundmit otmane.Por duhet cekur edhe anen negative sic jane ,Mosehapja e shkolles ,Shqipe ,Shtypja E Lidhjes Se Prizrenit,Lidhja E Pejes ,Pengoje Pavarsine e ,Shqiprise Buregosi Inetekutalet ,Shqiptare
robert th.
Shume dakort me profesor Duken. Si fillim heqim "sundim i eger" dhe e zevendesojme vetem me "sundim". Me tej fjalen "pushtim" do e zevendesojme me "nderhyjrje", pasi perandoria osmane thirrej nga njeri apo tjetri feudal shqiptar dhe ballkanas, pastaj fjalet "lufte" dhe "kryengritje" do i zevendesojme me "perplasje interesash"; "ndeshkimet", "largimet" dhe "vrasjet" do i zevendesojme me "denime ne baze te kodit penal te perandorise osmane", "vetvrasjet" dhe "hedhjet nga shkembi" do i trajtojme si disa trauma te vogla psiqike te shkaktuara keto me se shumti nga spahinj shqiptare, mungesen e shkrimit shqip do e zevendesojme me hyrjen e nje kulture te re dhe te zhvilluar osmane, sidomos ne arkitekture, ku do te permenden urat dhe xhamite e ngritura, i gjithe pushtimi osman dhe te gjitha metodat me dhune dhe pa dhune te kthimit te popullsise ne fe tjeter do te interpretohen si nje ruajtje e identitetit euro-aziatik dhe nje miqesie te papare, ku, edhe nese ka patur tek-tuk vepra anti-miqesore me shtetin tone osman, per kete ne shqiptaret i kerkojme sot Erdoganit dhe Davudoglut falje, biles do paguajme edhe disa demshperblime.
Mr. G
Mr.FUEshte mire te shkruajm ne shqipe qe te kene dhe tetjeret mundesi te na kuptoin se ne funde te fundit ky shkembim mendimesh nuk eshte nje kontest diturie se kush flete dhe shkruan me mire gjuhen Angleze. Nuk mendoi se gjuha angleze e rite me shume besushmerine e postimit tuaj qe nga kreu ne funde eshte nje shtremberim i shemtuar i fakteve historike. Historia nuk shkruhet sipas deshirave tuaja mor zoteri, por mbeshtetet mbi fakte dhe ngjarje reale.Zoteri, ne postimin tim mbi emrin e Krahines se Mirdites solla nje fakt historik ku behet fjale per opinionin e nje krahine te tere qe mes gojes se udheheqesit te tyre Bib Dodes ju trasmentua udhetarit Tozer qe bujti ne shpin e tij dhe cfaqi interesim per historine e kesaj Krahine. E pranon apo se pranon ti kete fakt historic, eshte tjeter pune. Mua nuk me interesoin perrallat sllave mbi luften e Kosoves qe ti perpiqesh te sjellesh ketu si kunderargumente, mua me interesone e verteta historike e popullit tim dhe kur keto te verteta percillen tek ne nga autore te huaj dhe te panshem qe s,??kane fare lidhje me Ballkanin, atehere mendoi se opinion i tyre eshte shume me afer te vertetes historike se opinion i sllaveve qe njifen mire per fallcifikimet e tyre historike . Ne qofte se do te ishe me i vemendshem mbi ngjarjet historike te luftes se Kosoves, do te shifje qe opinioni i historianeve serioze qendron me faktin se Sulltan Murati eshte vrare jo ne sheshin e betejes sic pretendoin Serbet dhe dashamirsit e tyre, por eshte vrare te nesermen ne mbasdite mbas betejs ne cadren e tij. Keshtu qe, koha dhe momenti ka qene shume i mjaftueshem per te shperblier dhe falenderuar perkrahesit e tij mercenare. Edhe dicka tjeter:Ne historin e shqiptarve eshte evidentuar me dhjetra here qe shqiptaret kan mare pjese njeheresh, si mbeshtetes te Otomaneve por dhe kunndershtarve te tyre , prandaj mos u cudite qe ne luften e Kosoves kishte shqiptare qe luftonin dhe ne kampin e Serbeve kunder Otomaneve. Lufta e 1821 ne Greqi e tregoi qarte kete fakt. Per dijenin tende Marko Bochari eshte vrrare nga trupat katolike qe sherbenin ne ushtrin e Bushatlliut qe u urdherua nga Sulltani ti shkonte ne ndihme Hurshid Pashes qe luftonte kunder Ali Pashes dhe perkrahesve te tij. Pra shqiptari luftonte kunder shqiptarit dhe ky fakt mua sme cudite fare se vetem ne kete forrum gazete une shofe me dhjetra katolike qe i kane shpallur lufte shqiptarve te besimit musliman dhe slene fyerja pa hedhur kunder tyre. Tjetra dhe e fundit per kete pike; cfare lidhje ka shpjegimi jot per GjonMarkun ne kete postim???Sa per Lidhjen e Prizerenit qe ti mor zoteri mundohesh ta banalizoshe kaqe shemtuar, une po te theme qe ishte levizia e pare mbareshqiptare qe hodhi themelet e Shtetit Shqiptare. Sigurishte qe ne nje levizje kaqe masive ku u mblodhen perfaqesues nga te gjitha trrevat e Kombit Shqiptare qe nga Preveza e Camerise, do te cfaqej dhe ndonje element islamist, por ky fakt nuk ja ule dote vlerat kesaj levizje mbaer shqiptare qe udhehiqej nga Abdyl Frasheri dhe Sami Frasheri qe perfaqesonin gjithe Toskerine dhe Camerine dhe Iljaz Dibra dhe Pashko Vasa qe perfaqesonin gjithe gegerine. Shpirti i rezistences se kesaj levizje u pa kur Abdyl Frasheri dhe 60 perfaqesues te kombit shqiptare ju drejtuan me nje leter fuqive te medha te ndalnin coptimin e trrojeve shqiptare dhe kerkuan qe shqiptarve tu njifej shteti i tyre. Kerkesat e kesaj levizje nuk ishin vetem qe te mbroheshin trrojet qe kercenoheshin nga sllavet, por kerkesat e kryengritesve shqiptare kerkonin qe te ndalej pushtimi i Janines dhe gjithe krahines se Camerise qe kercenohej nga greket. Kjo lige dergoi dhe trupa ushtarake per te mbrojtur Janinen, Pra, sic e shefe Mr. FU kjo nuk ishte nje levizje e disa pronarve tokash qe kerkonin te mbronin pronat e tyre nga sllavet sic pretendon ti, por ishte nje levizje mbarshqiptare qe i doli zote coptimit te kombit shqiptare. Ishte pikerishte kjo levizie qe frenoi copezimin e plote te Shqiperise. Une nuk e di se cfare mendimi ke ti per Avdyl Frasherin, por ky mendimtar i shquar shqiptar qe ishte kryetari i lidhjes nuk ishte nje obskurant, por ishte nje shqiptar qe kishte nje vizion te qarte per shtetin shqiptare. Eshte qesharake kur lexone absurditetet e sllaveve qe pretendoin se kjo levizje u nxite nga Otomanet, kur dihet fare mire qe kesaj levizje i erdhi fundi nga vete otomanet qe e shkateruan plotesishte kete levizje dhe gjithe lideret e saje dhe familjet etyre, nje pjese u burgosen, kurse pjesa tjeter u internuan ne Anadoll.E fundit mor zoteri, une nuk e hedhe poshte kontributin e te krishterve( ne vencati te krishteret shqiptare orthodoks, vllehet) qe dhane nje kontribut te cmuar per alfabetin e gjhes shqipe . Sigurisht dhe nga komuniteti katolik ka figura te shquara si Fishta i madhe, por mes jushe ka dhe renegate te shumte dhe te pafytyre qe me vulgaritetin e tyre mundohen te mohoin rrolin shtet formus te shqiptarve muslimane. Ishte pikerishte gjaku dhe mundi i ketij komuniteti qe perbene shumicen e shqiptarve qe sot ne kemi nje shtet shqiptare, se po te ishte per ju katoliket ju e shkateruat ate ne vitin 1912-13 kur u bashkuat me serbet dhe ne vitin 1920-21 kur shpallet Republiken e Mirdites. Sic e kam thene dhe me pare dhe po e perseris prape, rroli tuaj ne formimin e shteti Shqiptare ka qene negativ dhe si komunitet keni qene nga perkrahesit me te devotshem te otomaneve. Feja nuk ju ka ndaluar ti sherbenit otomaneve me zellin e nje qeni qe nga koha e Skenderbeut dhe deri ne krijimin e shtetit te par shqiptar ne 1912, prandaj ndalini fallcifikimet tuaja historike se heroizmi tuaj eshte vecse nje fllucke sapuni.Ne qofte se je shqiptare, me vjene keqe per paditurin tende, por ne qofte se je nje ardhacak i huaj shqipefoles, me vjene keqe se humba kohen time te vyer per te mbushur radaken tende qe me siguri do te ngelet ne keto kuota qe eshte nga urejtia per popullin tim.
Mr. G
Petrit, deri tani na solle thashethemet e fshatit se une nuk shofe ndonje fakt qe mbeshtet argumentet e tua. Ku i ke ato dokumentat qe pretendone se ke lexuar ne arkivat e Vatikanit apo arshivave Italjane qe faktoin perrallat e tua qe kan mbushur historin shqiptare???????? Faktet historike kane treguar te kunderten e asj qe pretendon ti. Me perjashtim te bashkepunimit mes katolikeve dhe otomaneve, katoliket shqiptare kane luftuar me dhjetra here kunder shqiptarve. Pervece fakteve qe kame sjelle une me poshte dhe ne postimet e tjera po shtoi dhe kete qe Marko Bochari eshte vrare nga katoliket. Nje shpjegim per emrin e Mirdites e kame dhene tek pergjigjia qe i kame kthyer Mr. FU.
YDROHOS TIRANA
I DASHUR PROFESOR MIRMBREMA. PYETJA IME KA TE BEJE ME ATE QE NE MUND TI QUAJME PUSHTUES A ''MIQ'' TURQIT.A Z CAJUPI KA SHKRUAR NJE VJERSHE PER NE SHQIPTARET.MOS JU UL POR ME DUHET T;JU A KUJTOJ.500VJET TE LIDHUR KEMBE E DUAR ME ZINXHIR.......NUK DUA TE SHKRUAJ ME SHUME POE AKOMA E QI.A E TURQISE 500 VJET NA DHEMB AKOMA...... PAK RESKEKT E PER NE QE NUK IKEM NGA VENDI YNE TE PUSHTOJME DIKE TJETER.... ME RESPEKT
Petriti
Mr.G E shoh se e paske gjuhen helm kunder katolikeve dhe ne veçanti kunder mirditoreve. Preng Bibe Doda (Pasha) 18-vjecar si prijes i Mirdites ka marre pjese ne lidhjen e Prizrenit. Per kete pas deshtimit te lidhjes ka bere 19 vjet internim nga "aleatet" e tij turq dhe vetem si rezultat i presionit te ushtruar nga fuqite e medha, Porta e Larte e ka liruar ne 1904. Me pas ka qene pjesmarres ne shpalljen e pavaresise ne Vlore dhe me pas edhe si minister ne qeverine e princ Vidit. Eshte vrare nga Pashiqi serb... Nuk ke nevoje te shkosh ne biblioteke; shko tek WIKIPEDIA. Per sa i perket thashethemeve te fshatit,ç'fare te te them; kam babain qe ka gati 80 vjeç,gjyshi ka vdekur 90 vjeç dhe me tregonte se ne krahinen e tij gjate sundimit turk, atij austro-hungarez, te Zogut, italian dhe gjerman, shume miq dhe te njohur vinin nga zonat e tjera ne fshatin e tyre (bajrak i Mirdites) per te prodhuar (distiluar) rakine (si monopol shteti kishte nje takse te madhe) sepse duke qene zone e Mirdites nuk kane paguar kurre taksa dhe te dhjeta...
x
Ky bicim profesori qenka derdimen i rrjedhur nga trute e kokes.As qe ia vlen te merresh me budallalleqet e tij.
Cur Gjeloshi
Or ti Petrit!

Preng Bib Doda nuk eshte vrare nga serbet, siç thoni ju, por nga Ded Coku, i cili eshte shpallur nga mirditoret e tu(Bardh Rica etj) "Qytetar Nderi i qarkut Lezhe". Kaq sa per informacion.

Natyrisht simbas makinacioneve te Marka Gjonit....
Pa Emër
Duhesh futur ti ne nje grope te zeze o profesor leshi Ferid Duka (dukesh qe nga emri qe je puro turk) , por ne ate grope nja 10 meter me thelle , duhet futur Mr.G , ky derbeder , ujk e derr , ky predikues i peshtire i turkut e i islamit , qe çirret e grihet kunder krishterimit e Evropes civile e demokratike , ky bashibozuk qe mbush internetin me genjeshtra e marrezira , ky idiot i lindur , ky nizam i mbetur gjalle qe ne kohen e sulltaneve gjakpires . Do te ishte nder dhe çlirim i madh per te gjithe lexuesit , kur te zhdukej nga faqia e dheut ky rrugaç i qelbur , kjo neperke helmuese qe nxjerr gjuhen e vet velenoze , sa here permenden fqinjet , sllavet , greket , kristianet , ky njeri i marre e i çoroditur , ky zagar arabo-islamik . Vafte ne xhehnem te gomareve .
Gjon Shpataj
Historia duhet rishikuar ne gjithe Ballkanin, dhe biles ne te gjithe Evropen Lindore, sepse eshte fakt qe e kemi te qarte te gjithe qe regjimet komuniste e kane mbushur historine me propagande. Eshte direktive nga Europa qe duhet zbatuar. Historia duhet te jete objektive, qe t'u lejoje studenteve te nxjerrin vete mesime pa u bere lavazh truri.

MEGJITHATE, MENYRA SE SI PO ZBATOHET KJO NUK ESHTE E DREJTE. Historia nuk duhet te rishikohet nen mbikqyrjen tone nga Turqia! Sic e tha edhe Shkodrani, rishikimi nuk ka pse te behet ne "bisedime" apo "negociata" dypaleshe Turko-Shqiptare (apo Turko-Kosovare) sepse kjo le shume mundesi per abuzimin tone nga nje shtet me i madh e me i fuqishem. Kjo duhet te behet ne NIVEL EUROPIAN, si pjese e nje programi ne te gjithe Ballkanin, nen mbikqyrjen e shoqatave te historianeve te BE-se!
suela
na mbyten dushmanet..... fara osmane nuk hiqet kollaj nga shqiperia :(
laciani
MIRDITORET JANE TE VETMIT QE I BEN REZISTENCE TURKUT DHE NUK U KTHYEN KURRE NE MYSLIMANE!!

NUK GJINDET NE TE GJITHE SHQIPERINE NJE MIRDITOR QE TE JETE I FESE MYSLIMANE OSE TE KETE EMER APO MBIEMER MYSLIMAN.

matilda prela
shqiperia qe nga shekulli I ka filluar te besoi ne fene katolike, vetem me pushtimin e osmanoTURQarabeve servilat me karakter te dobet dhe frikacaket e mohuan fene e tyre... nderruan emra dhe mbiemra etj....
drejtesia
PO cfar argumentash kerkon more Mr.G.shiko videot e xhihadisteve e fdhiqesirave gjoja shqiptare qe bejn percamje fetare qe urrejn miqet tone Amerikan te cilet cliruan Kosoven dhe I dhan pavarsin.
Shiko videot tue I kendua fdhiqesirat Bin Ladenit,shiko ekstremistet tue fye gjergj Kastriotin,Gjergj Fishten,Ismail Kadaren,Ibrahim rugoven Nane Terezen.
princ vid
Sa keq qe interpretimet e historise i komentojne edhe injorantet me komentet e tyre plot sharje dhe fyerje. Cudi me vjen me keta peticionistet qe nuk jane ndjere fare kur kombi yne vetem keta 20 vitet e fundit ka pasur shume dilema ?
Allahu ek-Berr!
Profesor jo grope e zeze se ajo (gropa) e ka nje fund, kjo e osmanllinjve qe humbenere e pafund!

Jam myslyman me origjine dhe me vjen turp kur shikoj se si kacafyten bashkeatdhetaret e mije! Eshte hapur ideja se si myslyman duhet te mbrosh Turqine!!!! Jo nuk mbulohet dielli me shoshe, mua me ka pelqyer Turqia kemaliste por kurre kjo turqi islamike e erdoganit, ne fund te fundit ne sie shqiptare: KU HAME BUKE? KU PUNOJME tashme per 20 vitet e fundit? A jemi 99% ne perendim dhe nga perendimi (me te mirat ose te keqijat e tij) po jetojme!!!!

Ju mund te flisni cfare te doni, populli shqiptar e ka bere zgjedhjen e vet: hapni kufijte dhe do e shikoni se sa shqiptare do shkojne ne perendim dhe sa ne arabi!!

Fene na e solli pushtuesi dhe na e la per te na percare! Sa klerike myslymane mund te rrjeshtohen ne pledestialin e kombit perkrah Skenderbeut Fishtes ose Nene Terezes? ASNJE! Ata kane punuar per fene e te huajit dhe jo per populli e tyre dhe kjo nuk ka ndodhur ASKUND ne Ballkan! TURP!
Shkodrani
O Princ Vidi (von Wied)! Po dileme e vogel te duket kjo mO!?
Petriti
Cur Gjeloshi. Une shkruajta se Prenk Bibe Doden e ka vrare Pashiqi dhe kjo eshte e vertete. Kush ka bere vrasjen fizikisht, ka qene thjesht rrogetar qe ka terhequr kembezen; vrasesi i vertete ehte Nikolla Pashiqi serb . Hasan Prishtinen, Luigj Gurakuqin, Bajram Currin, Avni Rustemin i vrane fizikisht persona te panjohur; Ahmet Zogu ishte derguesi dhe pergjegjesi i ketyre vrasjeve. As Prenk Bibe Doda nuk ishte perfekt, por sigurisht diçka te mire eshte munduar te beje per krahinen e tij Mirditen dhe vendin e tij Shqiperine. Historine nuk mund ta shtremberojme apo ta bejme sipas qejfeve dhe deshirave tona krahinore dhe fetare. Shqipetaret jane nje komb prej rreth 10 milionesh dhe ma merr mendja i kemi 10 apo 20 historiane e profesore te afte prej te gjitha trevave shqiptare te shkruajne, apo nese eshte nevoja edhe te rishkruajne ne menyre te sakte dhe te drejte pa ndihmen e historianeve te huaj historine e vendit tone. Ky ishte mesazhi im per autorin e artikullit dhe per lexuesit.
Papa&HoxhaCullak
Shumica dermuese te komentuesve qenkan gjen i tij . Jane poaq te demshem edhe disa qe shiten te krishtere dhe patriot e motrat e bijat e tyre ua shesin serbeve dhe maqedoneve vetem per te mos e humbur fene e krishtit . Eshte e njejte sikur ata qe mbrojne turqit dhe kerkojne ndryshimin e historise sone per qefin e turkut sikur ata qe shesin e falin motrat e tyre shkjaut e maqedonit .
al
z.duka ka mendimin e vet si historian dhe askush nuk i imponon ate qe ai thot. por periudha osmane eshte pushtimi me gjak dhe hekur i shqiptareve. ato personalitete qe dolen ne ate kohe me teper i sherbyen perandoreise osmane se sa vendit. tre jane te keqijat me te medha qe i ka sjell turqia e asaj kohe shqiperise. pushtimi,ndryshimi i fese dhe shkatrrimi ekonomik,qe sa kishte nis me formimin e principatave. dhe se fundi si e la shqiperine turqia nuk ka nevoje per koment.e vetmja periudhe ku ne duhet te vleresojme turqine eshte mbas ardhjes ne fuqi te mustafa qemalit si nje personalitet qe zhduku perandorine famekeqe dhe vendosi republiken dhe deri sot.
Mire-dita
Mr G ke filluar zemerohesh,te djersish dhe si rrjedhoje po jep numrat, nderkohe qe po akuzon te tjeret per kete gje. Siç duket edhe pas 500 e ca vjetesh ju paska ngelur ndonje gen i ndonje jeniçeri te azise se vogel ne ADN tende dhe per kete nuk eshte faji yt. Faji yt do te ishte sikur ti dije kete gje dhe te vazhdoje me kete gjuhe gjarpri qe po helmon kete faqe. Nese duke u sjelle ne kete menyre je duke kerkuar thjesht pak publicitet apo kontakt njerezor, sinqerisht me vjen keq per ty, sepse ke rene shume poshte. Ju lutem te gjithe lexuesve te mos replikojne me me kete pseudo shqiptar.
dani
Edhe sot shikoj pergjigje pa lidhje, hiq nja dy vete qe komentojn mbi vrasjen e princit mirditor, te tjeret vec me shajt po pa lidhje fare, e lexova perseri intervisten, thashe mos e kam keqkuptuar une..jo behet fjale vetem se a ishte nje grop e zeze nje sundim 500 vjecar, vec pyetja e fundit e gazetares Dedaj, eshte mbi "zbutjen"e termave historik, e lexova perseri dhe prof. Duka e thote qarte eshte dicka reciproke qe edhe historigrafia turke duhet te rishikoje te sajen nqs kerkon ndryshim nga ne, ashtu si edhe vendet e tjera te rajonit.. pervec ksaj tregon edhe mbi nismen e disa prej intelektualeve shqiptar kunder kesaj ideje mbi historiografin ne tekstet e librave ne kosove pa thene se eshte kunder apo e mbeshtet. Po te njejten arsyetim shume realist ben edhe analisti Kim Mehmeti ne nje shkrim po ne gazeten shekulli. Paster dhe qarte Pjesa kryesore eshte dhe mbetet periudha osmane ne trojet tona dhe ndikimi i tyre qe une ne fillime te ketij komentari bera nje pyetje dhe po e perseris.. ne rregull ishte humbje ahere perse vende si Rumania, moldavia, ukraina, Hungaria ( e ngjizur me austrin nje nga vendet me te civilizuara per 500 vjet) etje shikojini sot jane vende VK ( vari k..)
Nuk po komentoj perfitimin etniko-teritorial se as qe e ve ne dyshim kete gje dhe as me interesojn shum replikat ku me e arrira eshte nje ofendim prej 15 rreshtash. dicka per MR.G.. duke qene se pop. katolike ne trojet shqiptare eshte rreth 7.8 % normal qe do kete me pak elemet qe kane ndikuar per ceshtjen komtare permend ketu Shtjefen gjecovin, ndre mjeden, lugjin fishten etje tashti juve permendi njerin qe shikonte interesat e veta po ashtu ben edhe replikusi juaj edhe perfundon nje qorsokak e gjitha. Kohet e fundit pash nje film shqiptaro-bullgar-austriak ne youtube, flet per periudhen e princ vidit ne shqipri (koha e kometes)... shikoni shumicen e komenteve shikoni rolet e aktoreve dhe si ishin shqiptaret ..kane kaluar 100 vite ..ndryshimi..zero.
us@nyc
PO zoti FERID EDHE EMRIN E KE TURK DHE JE ME ORIGJIN TURK DHE ESHTE E VERTETE SE TI DOTE MBASH ANEN E TURQVE,,,,PUSHTIMI I TURQEVE PER 500 VJE ME RRADHE NUK DOTE THOTE ZHVILLIM POR PUSHTIM SKLLAVERIM,,DHE SHKOMTARIZIM,,,PASOJAT PO I VUAJME SOT,,,TI JE NJE SHERBETOR I TURQEVE TE RI,,,,
albion
katoliket i kane dhuruar ketij populli jo vetem perralla....por edhe gjuhen e shkruar qe hedh poshte te gjitha tezat filo turke qe ne 500 vjet nuk bene asgje per shqiperine....por e perdhunuan ne te gjitha format.
turku ka ndihmuar greqine dhe serbine..dhe ne na futi ne sherr me ta. kurse vete i ndihmoi dhe i zmadhoi ne kurrizin tone.
feja eshte e vertete qe eshte opium per popullin, por islami eshte kancer per cdo shoqeri ku ka zene vend.


cfare mendimi ka mr g per arbereshet qe nuk u asimiluan??

Nik,
Jam dakort me shkrimin e Albion kundrejt Mr,G.

Historin nuk mund ta ndryshojm ne dhe as Mr,G, sepse katolicizmi i dha jete dhe frymemarrje gjuhes ,letersis shqiptare.Besoj te mbaroj ketu kjo polemik sepse ne kete menyre i bejme qejfin fqinjeve tane.
dani
Albion po te pergjigjem une, ne radhe te pare nuk eshte e drejte ofendimi qe i ben shumices se shqiptareve, pergjithsisht atyre qe jetojn ne kosov, mal te zi e maqedoni, atyre te shqiperis nuk eshte se jane shume te ndjeshem ndaj religjionit por edhe ata nuk eshte se mohojn prinderit e tyre per tu dukur simpatik ne zvicer gjermani itali apo amerik

e dyta mos e ngatero fen me perkatesin etnike, eshte skema me e vjeter qe armiqte tane kane perdorur (fqinjet bashke me osmanet)dhe perdorin akoma

nje freskim te thjeshte se cfare zotrimesh kishin princet dhe kontet shqiptar ne prag te futjes se otomaneve nga Karli Topia : familja Duka gjin nen zotrim kishte rrafshin e kosoves (Dukagjinit) si dhe malesin direkt pas saj qe eshte ne shqiprin e sotme veriore, muzakajt ne myzeqen e sotme, aranitet ne luginen e shkumbinit topiajt ne bregdet me dursin si qender, kastriotet ( qe ishte zotrim mesatar) te gjith e dim ne zonat e krujes dhe pereth, kishte dhe zotrinj me te vegjel si zahariajt,gjuricet, gropajt, etje nderkaq feudalet e jugut si zenebishajt ne gjirokaster i kishin humb domenet qe kishin fituar 2 shekuj me pare. Kaq ... konkluzionet nxiri vet, cdo gje eshte e dokumentuar ( mos lexo wikipedian )

te kthehemi te pyetja jote: ka patur disa vale emigrimesh drejt italis nga 1471- deri ne 1700 valet e para u vendosen ne zotrimet e mbretit te aragones, ( ku edhe kastriotet kishin disa domene ( toka) nga keto qe u vendosen ne pulia jan assimiluar qe te gjithe. valet e tjera vijone me humbjen e peloponesit nga venedikasit si dhe kryengritjet e pasardhesve te skenderbeut, keta bashke me popullsi greke vendosen ku jane edhe sot ( por qe kishte edhe shqiptar nga emigrimet e para), vendosen kryesisht ne siqeli kalabri basilicate, flukse pati edhe ne domenet venedikase ne dalmaci (te asimiluar) si dhe ne vet rajonet e venedikut ne veri te italis ku her pas here permenden ne luftrat qe republika bente me Sforzat e milanos apo Estenset e Ferrares, konkluzioni eshte se ne rajonet fushore shqiptaret u assimiluan krejt ndersa mbijetuan ne zonat malore ne jug te italis bile aritem te assimilonim edhe pop. greke qe emigroi gjithashtu bashke me ta, ne fakt arbereshet nuk jane katolike por uniate dmth njofin Peshkopin e Romes si te pare por rituali eshte ai bizantin. pershendetje
beni
Sundimi Osman esht dhe ka qen nje Grop e Zeze per ne Shqiptaret,ne te gjitha koherat,bile edhe ne kohen e sotme,ku lufta per pushtet,prek gropen e zeze te ketij sundimi,teper naiv,hiopkrit dhe sajese te nje pralle Turke,qe serviret ne cdo institucion,kulturor politiko-shoqeror te shtetit Shqiptar!

Urejtja edhe pse kan kaluar me shum se 560 vjet nga pushtimi,ekziston edhe sot e kesaj dite,ne zemrat e te gjith shqiptarve te Krishtere,dhe qe te hiqet kjo urejtje,popujt e ballkanit,dhe kryesisht tek ne Shqiptaret duhet reforme e thelle kulturore,qe per politiken e Shqiprise,Kosoves dhe atyre te Maqedonise,lufta per pushtetin e ben kulturen Orientale te mos integrohet ne kulturen ekzistuese,asaj te Krishterimit,ku esht edhe themeli i zhvillimit te Shqiprise ne Europen e Zhvilluar e te civilizuar!

Turqia me ideologjin e saj,kerkon teren ne ballkan,ku lufta e ftohte e Industrializimit te ekonomise midis Turqise e Europes ka pas rivalitet kohet e fundit,ku ndjehet nje zhvillim nga ana e Turqise ne anen ekonomike,dhe nje ngrirje te Europes ne zhvillimet e sotme,ku me prapaganden e sotme ne Kosove Maqedoni e Shqiperi,Turqia po perpiqet qe me Ideologjin e lene ne kete Rajon,ate te Orjentit, te synoje ate qe dikush nuk e ka aritur ne paqe,por me sundim!

Rishikimi i historise nga Ideologjia Orientale e nga Historiane Turke,vecse do te demtoje rende mbarvajtien Kombetare,qe mundet te coje deri ne shperberjen e kombit Shqiptar,drejt nje Coptimi mesjetar,ku dikush do te kerkoje Instalimin e Mbreteris Cariste,e dikush tjeter kthjellimin e Skutaris se Dikurshme te perandoris Austro-Hungareze!
Pa Emër
pushtimi osman eshte grope e zeze!
Historian
more, po u bete te gjithe historiane me 4 libra qe keni lexuar qe nga klasa 4-8...
Pa Emër
MJAFTON TE SHOHESH ZHVILLIMET NDERMJET SHTETEVE TE EUROPES DHE E KUPTON SE C FARE NA KA BERE PUSHTIMI OSMAN NE PER 5 SHEKUJ.JEMI I VETMI SHTET KU NUK KEMI ASNJE NDERTIM TE BUKUR 300 APO 400 VJECAR DUKE PERJASHTUAR KETU RRENOJAT E ANTIKITETIT, GJITHASHTU DHE SOT ZHVILLIMI ESHTE SI NE VENDET MYSLIMANE NDERTIME VEND E PA VEND SI NE SHQIPERI SI NE KOSOVE.PASTAJ TRANSPORTI ME FURGONA ESHTE TRADITE E MIREFILLTE TURKE NE NJE KOHE QE EDHE NE MAL TE ZI DHE MAQEDONI NUK EKZISTON, PA RREGULLA PA ASGJE TE MIRE.
vl-or-a
KOMENTE TE BAZUARA VETEM MBI FE1turp per nje shqiptar qe ve fene para interesit kombetar

duke u nis nga mendimi i z.duka me lind mendimi te pyes dhe ca ''historiane'' ketu ne forum: pushtimi Romak,pushtimi Bizant,pushtimi Osman,pushtimi Serb-Malazez-Bullgar,pushtimi Grek,pushtimi Italia,pushtimi Rus dhe tani se fundi pushtimi EU te gjitha pushtime quhen

duhet bere analiza se kush ka qene me i KEQI per ne Shqiptaret!

NUK KA PUSHTIME PA VRASJE TE TERROR O SHQIPTARE

nuk mund te thote njeri se ai pushtues ishte me i mire se ky pushtues o mjerane me religion!Shqiptaret si pasardhes te Pellazgve kane qene Pagane(qe vatikani i ofendon sote)kete e tregojne dhe trashgimia e sotme me festat pagane si p.sh festa e veres ne elbasan etj etj

me luften me te pergjakshme Katoliko-Bizante qe u zhvilluan ne tokat Shqiptare fitoj luften Bizanti dhe me ardhjen e Sllaveve ne Ballkan ne shek e 5-6 filloi pushtimi i tokave dhe masakrimi i Shqiptarve nga ortodokset grek e sllave

ATA SHQIPTARE QE NUK BEHESHIN ORTODOKS DIGJESHIN ME HEKUR TE NXEHTE NE SURAT;JU MEREJ PASURIA GRUAJA DHE FEMIJET E DEBOHESHIN

si mund te beheshin Shqiptaret ortodoks kure ortodokset ju shkelen tokat dhe ju benin masakrime?!

Shqiptaret jane bere Myslimane pa ardhur Osmanet ne Ballkan per arsyen se Osmanet ishin te vetmit ne ate kohe qe kishin politiken ne interes se Shqiptarve qe do te thote se osmanet njihnin integritetin e te gjithe tokave shqiptare dhe ndalonin rreptesisht masakren fetare ortodokse ndaj Shqiptarve.kjo eshte dhe arsyeja me e forte pse u bene Shqiptaret islam

NE RAST SE PRESIONI ORTODOKS DO VAZHDONTE MBI SHQIPTARE OSMANET DO TE MERNIN SERIZISHT PATRIKUN ORTODOKS NE STAMBOLL;

keshtu qe Shqiptaret u lehtesuan nga presioni sllavo-grek.

kjo zgjati deri ne reformen e Tanzimatit ku Shqiptaret vetudhehiqeshin pa problem

pjesa tjeter shqiptare e katolikeve dhe ortodoksve i kishin antenat te kthyera nga venediku e dreqia pak a shume si sot qe flasim

ne komente shikone shume qarte pasardhsit e atyre qe kane bere historine tone ter jeten,

nga te gjitha pushtimet kush ka qene me i egri dhe me i pameshirshmi me ne?

per te keqen me te madhe ndaj Shqiptareve jane:

1-Pushtimi Bizant

2-pushtimi Serb-Bullgar_malazez,qe vazhdon dhe sote me tokat tona ne veri te Kosoves etj etjpse permendin vetem ndryshimin e fese nga Osmanet keta njerez dhe nik permendin ndryshimin e shume fshatrave e zunave ne emra sllav qe eksistojne dhe sot?apo doni te thoni qe jane sllave e jo Shqiptare?

2-pushtimi Grek,GENOCIDI mbi poppullaten Shiptare te camerise eshte shume i fresket dhe te gjithe e dine mire deri me sot kush jane.

3-pushtimi Rus qe drejtoij rrjdhen e civilizimit dhe fatit tone mos me keq.

4-pushtimi Romak

5-pushtimi Osman

6-pushtimi Italian,dy here 'miqte tane' italian na kane urdheruar per te na sjelle 'begatine' ne 1920 te me thote ndonje mirditor apo katolik ne kishte ndonje prej tyre ne luften e Vlores?! ASNJE nuk ishte sepse Shqiptaret sipas tyre luftonin me vellezrit e fese se tyre

7-pushtimi EU.cfare ka bere EU te mire deri me sote per Shqiperine?asgje pervec se na kane pare dhe na shohin si njerez me bisht.e bejne kete per te mare lashtesine tone dhe emrin europine,kane bere sehir gjithe jeten masakrat mbi ne,kane pare vetem interesin e tyre,jane EU qe na coptoji ne 1912 per interes te Rusve,jane ata qe bene sehir dhe sot e kesaj dite ne Kosove,ATEHER CNA FLISNI JU OR EUROPIA??apo familja kristjane??

SHQIPERINE E KANE MBROJT MYSLIMANET SHQIPTARE

ne vitin 1921 myslimanet Shqiptare u shkeputen pefundimisht nga lidhjet me vendet islame te tjera PER INTERES SE VENDIT TE TYRE,ne vitet 1926 njihet gjoja shkeputja e ortodoksve nga patriku otrodoks i stambollit me termin AUTOQEFALE(term grek,skishte emer shqiptar??)ndersa katoliket Shqiptare kurre nuk hoqen dore nga italia deri me 1950 qe ju ra dhe E.Hoxha pastajthemelet e shtetit dhe te kultures tone i kane hedh BEKTASHINJTE SHQIPTARE e jo papute pe popat qe thoni ju.i gjithe ky diskutim qe behet ka vetem nje pergjigje qe keta qe bejne zhurmen e madhe jane pjellat qe vene fene perpara kombit,jane keta qe perdorin akoma shprehjen sllavo-greke kush eshte islam eshte turk,jane keta qe Vasko Pasha ju bente thirje,jane keta qe duke na treguar EU(familjen krisjane)sikur do behemi njerzit me te lumtur

SHQIPTARET MHAMEDAN NUK KANE LIDHJE FARE ME TURQINE DHE ATA BEKTASHINJ HIC FARE ME NJERI NE BOTE e vetmja lidhje e tyre eshte toka dhe memedheu i tyre me emrin SHQIPERI kete e ka treguar koha dhe historia ndaj ju or mjerane hiqni dore nga ndikimi juaj fetar mbi identitetin dhe racen tuaj
eri
kjo qe eshte ktu nuk eshte vecse kurth komunist per ti percare te krishteret, duke ju kujtuar plaget dhe pastaj i ve doren aty ku dhembe, ka filluar nje fushate e pashprese (perca e sundo) ne forume te ndryshme e kudo dalin disa te ashtuquajtur te krishtere qe nuk jane vetem se komunista dhe kujtojne katolikeve apo ortodokseve se kush eshte me i krishtere dhe kjo eshte e qarte se frika per bashkimin e te krishtereve per tu bere sfide satanait me ushtrite e tij hebraike-islamike po perballet me stilin komunist perca e sundo i bej thirrje cdo kujt qe e ndjen veten besimtar i krishtere te mos bie ne ket kurth te ulet ateist qe vec me besimtaret nuk ka lidhje. e verteta dhe fitorja vjen vec nga ata qe me te vetrtete e kane pranuar JEZUSIN qofshin katolik,ortodoks, apo protestant te bashkuar rreth KRISHTIT mundet ti bejme balle lobingjeve satanike ne bote
Mr.G
Megjithse Dani mori mundimin dhe te ktheu pergjigje dhe me sa pashe ne postimin e tij cdo fakt eshte i sakte dhe korekte me perjashtim te nje korigjimi te vogel. Viti 1700 nuk eshte viti i fundit i emigrimeve te shqiptarve drejt Italise, por kemi dhe vitet 1730 dhe 1770 qe flasin per luftrat dhe shpernguljet e shqiptarve te Poleponezit drejt Italise. Nga keto vite emigimesh ka mare jete dhe kenga e famshme e Morese. Tjetra qe desha te shtoja megjithse Dani e preku , eshte fakti se: te gjithe arbereshet e Italise kishat e tyre i kane te stilit bizantin. Kjo do te thote qe ata ishin orthodoks ne varesi te Papes. Une nuk njofe asnje emigrim katolikesh qe nga dhuna otomane te kete emigruar ne Itali. Historia e pa fallcifikuar tregone qarte se Katoliket kan qene ne aleance me Otiomanet, keshtu qe ata skishin arsye pse te largoheshin per ne Itali se nuk i ndeshkonte njeri. Eshte kjo arsyeja qe sot ne Itali nuk gjene asnje kishe arbereshe te stilit Jezuit. Sic e tregoi dhe Dani shumica e arbereshve jan asimiluar plotesisht, pervec faktit qe nje pjes e tyre pranoin akoma se kane origjinen nga Shqiperia. E njejti proces ka ndodhur dhe me shqiptaret eTurqise. Dhe aty te gjithe e pranoine se jane me origjin nga Shqiperia dhe prova qe mbeshtet kete argument ishte deklarata e fundit e Parlamentarit turk (futbollistit) qe pranoi se ishte me origjine shqiptare. Aty ka shume shqiptare qe nuk e kane humbur akoma identitetin e tyre, por shteti shqiptaer nuk eshte i interesuar qe ti bashkoi rrethe trungut ametar keta shqiptare . Qeveria Shqiptare ka fonde te ngrei dhe kujdeset per varrezta dhe manastiret e andarteve greke qe lane kockat ne vendin tone dhe nuk ka asnje dyshe qe te dergoi nje historian te vetem qe te riserchi ne arkivat Otomane per te mbledhe historine e shqiptarve dhe sigurisht dhe te Skenderbeut.Pra Albin islamofobi, asimilimit nuk i kane shpetuar te krishteret sic pretendon ti se po te qe astu sot do te kishe ne Shqiperi trashegimtaret e Lek Dukagjinit qe te gjithe jane kthyer ne Malazez dhe te konvertuar ne Orthodoks. Ja se cfare thote zonja Edith. Sipas britanikes se famshme Durham: KJO ESHTE MIRDITA"Lekes (Lek Dukagjinin) ia zuri vendin i nipi, Pali i Bardhe dhe pikerisht nga shtepia e tij rrjedhe fisi malazias Bjelopavliq (biri i Palit te Bardhe), ndonese tani ai eshte fis serbofon dhe ortodoks".Kur katoloichizmi tuaj nuk mbajti dot shqiptare trashegimtaret e Lek Dukagjinit cfare prete per te tjeret. Ja shife pseudo-greket e fshatit Himare qe kane shitur dhe baben per pese aspra te dhiera greke qe jane me origjine purro shqiptare nga Laberia dhe sot hiqen me greke se greket. Po arvanitasit e Greqise i ke pare se sa greke jane. E harove intervisten e Sekretarit te Partis Evgjite Naziste Greke, Papas se sa greke ishte? Do me fakte qe ta kuptoshe se si feja e krishtere nuk i ruajti dote shqiptaret nga asimilimi? Te pelqene apo ste pelqene ti dhe islamofobeve te tjere,ishte Islami qe i vuri bllokade helenizimit dhe serbizimit te shqiptarve.
Mr. G
Nik!

Sigurishte qe Historia Shqiptare duhet te rishkruhet se ne sot kemi trrashegim nje histori te fallcifikuar ku pseudo-historianet e realizimit socialiste dhe shkrimtari i oborit komunist, thashethemet dhe perrallat e fshatit i kane trajtuar si fakte historike duke ngritur heronje atje ku ka pasur vetem renegate. Deri tani une kame sjelle me dhjetra fakte qe tregoin qarte bashkepunimin mes Otomaneve dhe Katolikeve qe deri sot ne historine shqiptare portretizohen si kundershtaret me te rrepte te Otomaneve, kur ne fakte kan qene mbeshtetesit me te medhenj te tyre. Qe me ardhien e Skenderbeut ne Kruje, Lek Dukagjini dhe perkrahesit e tij ishin nga kundershtaret me te eger te Skenderbeurt. Disa here Lek Dukagjini eshte ndeshkuar ashper nga Skenderbeu. Vetem para se te shkonte ne ndihme te Alfonsit Skenderbeu e sulmoi Leken dhe si ndeshkim i mori gjithe pronat dhe ja dhuroi Venedikut qe ta lejonte ate qe ti shkonte ne ndihme Alfonsit.Vetem nje vit para vdekjse se Skenderbeut njifet nje alence mes tyre dhe me vone katoliket kthehen perseri tek ustai i tyre i vjeter Otomanet.Ja nje fakt tjeter interesante per bashkepunimin e Katolikeve me Otomanet dhe titujt qe i jepte Sulltani prijsave katolik per sherbimet qe ata i benin Perandorise. Lexo ketu me poshte per cubin e Maleve Markagjonin

------------------------------------------------

(-Ndersa Shqiperia ishte duke u pushtuar nga turqit n? Mirdite Gjonmarkajt kishin vete-qeverisje dhe liri te adhurimit te zotit, nga fjala qe i kishin dhene Sulltanit te Konstandinopojes se do ta ndihmonin ne raste te lufte, me kusht qe armiqte mos te ishin shqiptaret e tjere dhe Mirditoret nuk do te veshnin uniforma turke e as do te luftonin nen komanden e gjeneraleve turqe dhe gjeneral i Mirdites do te ishte pergjithmone nje princ Gjonmarkaj. Disa her? Mirditasit luftuan per Sulltanin dhe ne ?do fushe betejash ata treguan nje heroizem te rralle duke u shquar mes luftetarve te tjere me taktiken e tyre te luftes, keshtu fituan admirimin e Turqeve. Ishte trimeria dhe fuqia e tyre ushtarake (katolikeve) qe per disa here i dha mundesine e fitores ushtrise Osmane. Sulltani duke pare dhe njofur trimerin e tyre i dhuroi Gjomarkajt titullin "Kapidanit" e cila perfaqesonte meritat e princit te mbeshtetesit e tij. N? deren e Konstandinopojes ne nje pllake ?eliku u shkrua me urdh?r t? sulltanit:"Te gjithe meshkujt Gjonmarkaj, brez mbas brezi, nga djepi ne varre, do te mbajne titullin e Kapidanit".

----------------------------------------------------------------------

Pra sic e shefe, une nuk pjelle histori, ate e gjeje mes autorve dhe kronikave te ndryshme dhe i sjelle ketu mes jushe qe ti shifni dhe mos te tregoni perrallat me mbrete per trimerite tuaja qe asnjehere nuk kan qene te tilla.
Petriti
Mr G

Ne repliken e fundit permende akoma Mirditoret. Shoh se qenke mjaft i pergatitur dhe paske studiuar shume. Arberia ne ate periudhe ishte nje vend i ndare ne fise-fise te cilet nuk arrinin kurre te beheshin dakort per te krijuar nje shtet te vertete, te afte, te forte dhe me nje udheheqes.

Sipas mendimit tend: ç'fare duhet te bente dera e Gjon Markajve perballe dyndjes otomane? Te bente krushqi me ta duke i dhene vajzen per grua sulltanit, siç beri prijesi serb (krushqi e cila pas disa vitesh nuk e shmangu pushtimin e serbise nga turqia)? apo te gjente nje tjeter rrugedalje me me leverdi siç e gjeti shtepia e Gjon-Markajve? Ne fund te fundit,kur pjesa me e madhe e Arberise po asimilohej gradualisht nga sundimi otoman, krahina e Mirdites duke marre pjese ne krah te ekspeditave turke ME UDHEHEQJE TE VETEN dhe KURRE KUNDER SHQIPTAREVE beri nje traktat te favorshem per veten e saj. Duke qene se pas luftes gjithmone fitimtari ndante plaçken e luftes, ishte nje menyre per te mbijetuar, per tu zhvilluar si krahine, per te mbajtur besimin fetar, per te mos u shkelur nga turku (nuk ka vene kurre kembe ne Mirdite) dhe nuk paguante asnje lloj takse qeverise osmane. E theksoj perseri: Mirdita ka mbajtur te njejtin status te MOSPAGIMIT TE ASNJE LLOJ TAKSE edhe me Austro-Hungarezet,me regjimin e Zogut, me italianet dhe me gjermanet.

Nga njohurite qe kam, tradhetar quhet nje qe shet per para apo perfitim vendin apo njerezit e tij nje pushtuesi te huaj. Shoh se ti Mr G me fjalen tradhetar paske ndonje problem kuptimi. Megjithate Mr G te uroj te gjitha te mirat dhe vazhdo te studiosh...
Nik,
Mr G !Personalisht jam thjesht nje lexues librash ,ndersa ju me ballafaqoni shume shemb lidhur me historin nepermjet info etj etj.E vertet se jemi ne demokraci dhe jemi te lir te shprehemi , mbasi reflektova lindi pyetja,perball peticionit te firmosur nga shkrimtar,prof,artist Kosovar , Kadareja etj etj ju Mr G

ndjeheni me kopetent rreth historis, ose me atdhetar???Nuk munde te mbeshteteni ne faktin e çka ndodhur ne Mirdite,sepse autonomia e saj ishte pothuajse e njejt si e Himares.Gj,Markagjoni edhe ne kohen e Zogut erdhi me 300 trupa

Por nuk munde te kembengulni mbi Mirditen dhe te perseriten te njejtit emra sepse katoliçizmi shqiptar dhe vlerat e saj kulturale patriotike i njeh dhe flet historia e shqiperis ,edhe pse nga regjimi komunist kunder tyre perdori persekutimin varje,pushkatime etj sepse disa prej tyre nuk mbeshtetem komunizmin ,ose bashkvepruan me italianet?Si shpjegohet elemini i tyre ne menyr çnjerezore nga E,hoxha ndersa religjonet e tjera pothuajse shume pake?
Ju autoakuzoheni si viktime e kritikave kunder islamizmit dhe merrni mbi vehte mbrojtjen e fese islame sepse paska qene e shtypur per 50 vjete nga sistemi komunist,por fatkeqesisht jane kleriket katolik shqiptar qe e paguan me jeten e tyre.Ju ne radhe te pare duhet te informoheni me shume per rrjedhshmerin e ngjarje historike ,por,ngaterroni historin e turqis me shqiperine.Ketu nuk vihet ne dyshim kontributi i shqiptareve te çdo lloj religjoni ,jo,ketu diskutohet diktati i turqis qe i imponon Kosoves te rishikoj librat e historise.

Nqse jeni i dashuruar mbas historis dhe shqiperise njihuni me konkretisht me politiken e turkut nepermjet gazeta,revista gjeopolitike ku shpjegojn shume qart se turqia ka vite qe nepermjet politikes se jashtme te influencoj ne gjith rajonin ballkanik si dhe ate perreth saj,si irani,izraeli,iraku etj .
Arber
Pushtimi osman na goditi aq shume etnikisht sa ne morem emrin nga Arberesh ne Shqiptar.

Shume nga keta zoterinjte qe behen osmano-fil si spjegohet qe gjuha shqipe ishte nder te fundit qe u shkruajt nen huqmin osman? mos valle do te pretendoni per perralla komuniste faktin qe ortodokset shqiptar qe na sollen abetaren u masakruan nga ortodokset greke dhe osmanet?

Po fondet e rajase katolike romane pse duhej qe ne zonen e kosoves ne menyre djallezore ti jepeshin kishes ortodokse (greke dhe serbe me vone)?

Mos me thoni qe sulltan Mehmeti kur erdhi te luftoje skenderbeun na perkedheli rracen tone; neve na shkuli nga themelet aq sa asnjeri nga ju ketu nuk shkon ne origjinen e para-ardhesve me teper se 4-5 breza.

E pra sundimi osman ka qene me i erret per ne se ajo qe pershkruajme ne librat e shkolles; na beri te pabese, anadollake gje qe e vuajme edhe aktualisht.
Nik,
Gazeta- Corriere Della Sera 29 /6/2010.Antonio Ferrari.

Strategjia e re e kryeministrit islamik(erdoha)

E gjith strategjia e Ankaras demostron se kryeministri i saj beson se do te drejtoj rilindjen turke,jo vetem mardhenjet me gjith vendet islamike ne rajon por edhe per rolin e diplomacis ndermjet Pakistanit dhe Afganistanit,per zonen e lir te shkembimit te eksportit si Siria,Libani,Jordania,si dhe per prezencen konstante ne Ballkan:Nderkoh qe bota ironizonte mbi Greqine sepse po falimentonte,kryeministri turk zbriti ne Ahtine me 10 ministra dhe qindra operator ekonomist,duke u dhene doren.Sot Erdoha lundron me sy te lire dhe me dy tendenca;ajo qe prerzantohet nga ministri i jashtem Davatoglu ,qe mund ta quajm ushtar i neo-otomanizmit.Corriere Della Sera 21/9/2011. Turqia otomane qe sfidon boten.Marco Ansaldo.

Edhe perse jane kryer ndryshime te medha islamizmi ndjehet mjaft,pershmbull lidhur me taksat shume te larta te cigares,konsumit te alkolit,ne redaksione te gazetave djem te rinj redaktor por te lidhur me iden e islamizmit.Pothuajse gjysma e femrave mbeshtjellur koken me shami shumengjyrshe,te themi edhe me truk dhe kepuc me tak te lart,por gjithmon te mbuluara.

Ne gazetari nen presion dhe friken e çensures me dhjetra gazetar,perkthyes,shkrimtar ose perfundojn ne burge.Islam ne qeveri do te thot nje klase qytetaresh nga anatolia te quajtur"turqit e zinj" sepse jane me te zinj nga lekura.Per shume zera nga BE thone se turqia e humbi okazionin per BE,edhe pse turqia ka synimet e veta ne afrike,mesdhe,lindjen e mesme,ballkan,kaukaz.
vl-or-a
i nderuar NIK!nuk eshte fakt gazeta c.d.sera per c'shkruan ajo rreth politikes Turke.eshte kendveshtrimi Italian ose i asaj gazete rreth politikes Turke

Ne jemi shqiptar dhe e shohim nga kendveshtrimi jone,per interesat tona,

Politika ne bote eshte e mbeshtetur ne principin e influences,ndaj eshte me se normale politika Turke ne rajon e kudo,kane ngrit ekonomine e tyre jo te bazuar ne te tjere dhe jane ne G20 duke lene pas dhe vende te tjera me fame si Australia etj etj

Kure nje shtet behet i forte ekonomikisht ka te drejten e fjales dhe te ndikimit tek te tjeret si shume vende te tjera ne bote si USA;RUSIA,EUROPA;etj keto jane pa fut religionin ne mes,po te futet dhe feja atehere behet komenti sic e ke bere ti

Persa i perket fese ne Turqi

e gjithe bota mendonte se me fitoren e Erdoganit turqia do te behej nje shtet islamik si Irani,po nuk ndodhi keshtu per cudi nje shtet laik me shume se te tjeret,

ti do te thush qe s'eshte e vertet,une te jap fakte; ne Gjermani France Spanje etj etj eshte i detyruar cdo shtetas te paguaj 5% te pages per kishen(ndryshe ska vend varri)

cdo feste dhe cdo eveniment politik jane me prift me bibel ne dore i madh e i vogel,keto gjera nuk ndodhin ne turqine qe thua ti spse eshte e ndaluar me kushtetute,

ateher cte keqe ka qe nje Mysliman ben ritet e tije?e ke pare ndonje here Erdoganin ti puthe doren ndonje hoxhe sic bejne koleget e tij kristjan?

shembulli me i shemtuar i fese ne pushtet eshte ne Izrael dhe ne Greqi,qe vendimet e politikes se tyre meren nga Rabinet dhe nga prifterinjte si Bartolomeu,

po flasim per nje perandori qe ka ekzistencen ligjore e shteterore me shume se 1000 vjete,kurse Eu 200vjet ka

Turqia eshte rreth 80milione dhe 60% jane islam ndersa pjesa tjeter te krishtere qe te gjithe jetojne te qete dhe ne harmoni,

po te qe Turqia dominante dhe kembngulse ne asimilimin sic kane bere gjitonet tane me ne atehere nuk do ekzistonte me kisha ortodokse dhe ortodokset ne turqi,do ishin bere te tere amet memet e abaz

e gjithe propaganda anti islam perdoret per te vetmen arsye,qe familja kristjane ti presi rrugen Turqise se kane frike,sic kane pase 5 shekuj me rradhe

ne cilin BLLOK perkasim ne si Shqiptare ateher?

NE i perkasim trekendeshit USA-TURQI-GJERMANI qe pak ose shume na kane dale per zot ne situatat me te veshtira te ekzistences sone racore,

Ky trekendesh eshte i shoqeruar me shtete satelit si Austria Hungaria Kroacia etj

Nder sa trekendeshi famkeq Angli-France_Rusi kane qene ata qe na kane shqyer historikisht fizikisht dhe shpirterisht,jane po ata qe kane satelitet e tyre me ne krye Greqine Serbine Bullgarine Malin e Zi etj etj qe nuk reshtin kundra nesh

jane keta te fundit qe na kane lene e po na lene mbrapa dhe fukarenj

jane keta qe flasin ne emer te Europes

jane keta qe kane mbjell trishtimin ne shpirtrat e Shqiptarve me metoden e Kalit te Trojes,jane keta qe bejne intriga Bizante tek ne,jane keta qe kane mbjell urrejtjen nder Shqiptare,jane keta qe personifikojne Shqiptaret myslimane me Turqit,jane keta qe i kane masakruar vete Vllehet(cobanet)dhe mbasi ne i morem ne mbrojtje nga masakrat ortodokse keta te fundit kerkojne te drejtat e cobanve nga ne

jane keta qe kane bere luftrat fetare e po i bejne akoma,jane keta qe kane ngrit Skenderbeun dhe si Shqiptarin me te mire ku nuk eshte e vertete sepse ne kemi heronj me te medhenj se ai qe luftoi vetem per krishterizem,jane heronjte tone kombetar vellezrit Frashri,Pashko Vasa,Hasan Prishtina,Bajram Curri e deri tek Adem Jashari qe lufuan per SHIPERINE dhe Shqiptaret panvarsisht bindjeve fetare

kishin Kombin te parin pastaj fene

ndaj ti nik i nderuar mos i shif ceshtjet Kombetare nga frengjia e ndonje kishe apo xhamie dhe ne interes te tyre,po shikoi gjerat ne iteres KOMBETAR dhe pastaj ik e bej cte duash me fene vellai im

mos harro qe qyteterimi Shqiptar eshte me i vjeter se ai Francez e Anglez ndaj dhe keta na kane shqepur si uqrit deri me sot
Shkodrani
O Vlora te gjitha cfare ke shkruar per Gjermanine (5% te rroges per kishen, punen e mbetjes pa varr nqs. nuk paguan etj) i ke genjeshtra!

Mua nuk me intereson feja, por eshte FAKT qe erdogani qe merr vota vetem nga kat'naret e anadollit ka bere reforma ne ekonomi qe kane sjellur nje fare ritje ekonomike, gjitsesi Turqija mbetet nje vend ne zhvillim te ardhurat per fryme/vit jane 10914 us dollar ndodhet ne venden e 62 ne bote, sa per krahasim australia (qe ti thua se ja ka kaluar turqia) ka 69916 us-dollar!!! ndodhet ne vendin e 6 ne bote.

erdogani ka islamizuar tej e tej turqine duke kufizuar shume lirite themeltare te njerit si psh ate te fjales se lire, shume gazetare ndodhen ne burg. Ne kete plan turqia kemaliste ishte nje vend shume me i lire se turqia e sotme islamike e erdoganit.
Mark.uk
Fjala e pare e shkruar ne shqip nga Pal Engjulli nga Mesi i Shkoders,famulltar ne Durres eshte kshtu.Une po te pagezoj per her te pare,Ne Emer te Atit e te Birit e te shpirit shejt.AMEN.Vetem Mirdita dhe Dukagjini qe jan vllazen nuk pranuan te islamizohet as edhe nje person.Ne kto dy zona edhe komunizmi persekutoj si ne as nje vend tjeter vetem se nuk donin komunizmin te udhehequr nga Hoxha Shehu Haxhia.Bile Mirditen e ndau ne 5 rrethe vetem per ket.Muar shembull nga Europa si na ndau ne 5 shtete,vetem per te mos lene nje turqi te vogel ne Ballkan.99
Pa Emër
VLORES

Midis shumë te tjerash, ti zoteri shkruan:

"...NE i perkasim trekendeshit USA-TURQI-GJERMANI qe pak ose shume na kane dale per zot ne situatat me te veshtira te ekzistences sone racore..."

Të paska dalë zot TURQIA ty?

Të thuash këtë, do të thotë të jesh TURK!

Sepse TURQIA shqiptarët i shtypi, i përçudnoi, i shfytyroi, i çkombëtarizoi. U ndëroi dinin e imanin.

Kështu i ka dalë "për zot" Turqia shqiptarëve???
Shkodrani
nuk ka ndonje trekendesh SHBA- Gjermani dhe tur7qi. turqit kane bashpunuar me ruset (duke i shperblyer me toka shqiptare) dhe serbet duke perzene me qindra mijra shqiptar te kosoves drejt turqise!

Se fudmi per "aleancen" turko-gjermane: Gjermania nuk i don turqi (perpos shqiptarve asnje nuk i don ata ne Europe), se fundmi kur ushtaret gjermane i stacionuan afer kufirit turko sirian duke instaluar raketat patriot per te mbrojtur turqine nga sulmet siriane, pati shume probleme ne mes ushtarve gjerman dhe atyre turq! turqit donin qe ushtaret (gra) gjermane te mbuloheshin me shami(!!!!) dhe kishin vene nje banjo per 100 ushtare ne dispozicion pa kushte higjenike (kujtonin se ishin edhe ata gjysembageti turke nga higjena) ishte nderhyrja e ministrit gjerman te mbrojtes qe zgjidhi problemet. Pra turqit edhe dhi e zgjebosur edhe bishtin ne hava!!
Gege Kosova
Perandoria nuk ishte as Grope e Bardhe, Ishte pushtuese shekullore. Si gjithe pushtuesit nuk erdhi me lule e larca, por me dhune e topuz. Kjo perandori qe nuk mund te krahasohet me Turqine aktuale, na ndau nga rrugtimi dhe te qenurit ne Evrope.Turia akrtule, eshte perkrahse e denje e Kosoves dhe shqiptareve, edhe nese kete e ka per leverdi te saja. qe eshte normale. Kurse perandoria ishte shtypese brutale e ndnjes shqiptare dhe identitetit s shqiptar. Ajo ndoshta vetem neve shqiptareve nuk na lejoi shkollat dhe gjuhen shqipe ne administrate, apo nuk lejoi fare administrim shqiptare. Te cilin ju lejoi gadi gjithe popujve te tjere, mes tyre edhe shkieve.Historianet nuk duhet te jene anues naiv, te mohojne, fakte e deshmi hsitorike, Te mohojne ngjarje e kohera hsitorike te pese shekujve te robrise brutle otomane ndakj nesh. Mos te bejeme politiken aktuale edhe per pushtimin e sundimin e otomanise, Kjo otomani kur iku, apo u detyrua te hik, na dhuroi peshqesh sundimin edhe me te eger se veten, sllavizmen. qe na dha edhe nje shekull vuajtje e sakrific deri ne ditet e sotme. Mos u byrytni me naivitet fetar, ajo eshte besim ndryshe ne Zot, e kemi si gjithe bota, identitet besimi qe nuk e mohon askush. por te brohorasim, islami besim Islam e "krenarite" tjera reth kesaj ceshtje vertet eshte injorim i kombit. Shqiptarizmen nuk e shpetoi Islami, por e luftoi duke kerkuar me dhune te mbesim musliman, jo shqiptare. Sepse shqiptaria ishte fe e jona qe shkonte rrugetimit kah Evropa. Perandoria na ndali ate rrugetim, qe te shkojme kah Lindja.
vl-or-a
i nderuar SHKODRA!

po jeton ne Gjermani ti duhet ta dish me mire se kush tjeter punen e religionit!kur ke mare aufentalerlaubnis te kane pyet per fene apo jo?!po ke bere dhe steuereklerung ateher ekonomisti jot(steuerberater)te ka thene se cfare ke paguar dhe ku?!ne rast se ke thene pa fe dhe ne rast se je pa letra atehere nuk ke si ta dishe or mik!

Australia nuk eshte ne G20 e jo me ne vend te 6 sic thua ti,pyet mire!

Gjermanet ku je ti jane aleatet me te vjeter te Turqise qe ne kohen e mbreterise ku katoliket ju versulen evangjelisteve Gjermane per ti zhduk dhe Osmanet e asaj kohe ju dolen zot,pyet njeher per kete fakt aty!

ne luften e dyte Boterore pervec Italise e Japonise Turqia ishte aleati me i forte i Gjermanise,flota detare Gjermane ishte ankorduar ne Bosfor per arsyen se bashke me Turqit do ti binin Rusise nga Deti ZI,Adolf Hitleri dhe Ismet Inonu kryeministri Turk i atehershem ishin deklaruar nga ''baba Stalini''armiqte me kryesor te internacionales se leshit komuniste.

Ke pyet ndonjehere pse mbas lufte Gjermanet moren si emigrante vetem Italian dhe Turq?dhe pak Kroate e Shqiptar Kosove sepse kata popuj qe nuk u bene me Bolsheviket kundra Gjermanise.

persa i perket miqesise Turke-Ruse qe thua zotrote nuk ka lidhje fare,me fal po ja ke fut kot me koti sepse qe shteti Osman kapitulloj ishin goditjet qe i dha Rusia ne kaukaz e kudo,dhe ishin po mbreterite EU qe dergonin dhurata dhe para pa fund tek Osmanet qe keta te mbronin dhe Eu-ne nga kerzenimi i Ruseve,keto i dashur si ke degjuar ndonjehere apo jo?!

per sa i takon futjes ne EU turqise jane Gjermanet ata qe i kane dhene OK me kohe dhe se Anglia me Francen jane kundra ne te gjitha anet per arsyjet e ditura fetare e racore.

Sipas teje jane Bullgaret dhe gabelet e Rumanise per EU para turqise?

Ti thua qe nuk eksiston nje lidhje USA-TURQI-GJERMANI,po ta shohesh me vemendje e gjen shume kollaj pa fakte e deshmi,

Ti thua qe turqit ju kane dhene tokat tona rusve,per te qesh eshte sepse: deri me 1912 Shqiperia ishte e madhe e pa ndare nen pushtimin Osman dhe me ikjen e tyre nga trojet tona ISHTE KERKESA RUSE QE KERKOI TOKAT SHQIPTARE PER KULISHAT E PJELLES SE VET SI SERBI M:ZI;GREQIA DHE ME MIRATIMIN E ANGLEZVE DHE FRANCEZVE JU DHANE TOKAT ME TE MIRA SHQIPTARE KULISHAVE TE RUSISE NE VITIN 1913,pse kjo nuk ndodhi me pare?

me kthen dot pergjigje Shkodra apo ti boti Pa emer?

Mund te me thuash pak per te drejtat e njeriut ne EU zotrote?!

ne France moren shtetasit Europiane Rumune zingar i hipen neper makina dhe i nisen nga kishin ardh,qe ishin te tere te rregullt me dokumentaa nuk eshte nje shkelje e te drejtave te njeriut kjo?

po ne Gjermani pse nuk lejohet te vihet emer Adolf ose Hitler,a nuk eshte dhe kjo shkelje e te drejtave te njeriut?

e mos te flasim me per Kolonite ne Afrike te atyre qe thua ti,

GJYQI HAGES PER TE DREJTAT E NJERIUT per ironi te fatit eshte ngrit ne Den-Hage te Hollandes,

PO HOLLANDEZET JANE KOMBI QE KAN SHITUR NJEREZ(skllever)PER SE GJALLI,ata moren afrikanet dhe i tregtonin si skllever ne USA dhe tani flasin per te drejta te njeriut??!Dhe mos shiko neper rruget e Gjermanise mardheniet midis emigranteve e te thuash qe dhe politiken e shteteve te tyre e kane si ate te rruges aty.

une nuk jame ndonje fans i Turqeve po qe me kan ndihmuar 97-en si komb nuk e haroji kurre!

dhe se fundmi o vellai im i Shkodres me qe je ne Gjermani,hapni or trim ndonje kafe Shqiptare si gjithe racat e tjera qe te mblidheni tere Shqiptaret bashke aty dhe mos te veni njeri neper halete Greke e tjetri neper halete Italiane se late nam,keni 23 vjete qe jeoni si zogj e korbit te ndare andej kendej.

Tung e gjithe te mirat!
vl-or-a
i nderuar Shkodra!

Ka dy vjet afersisht qe vazhdon lufta ne Siri,po behet nami,me nje idiot si Esadi junior!

konfliktin po e ndjek tere bota nga afer sepse po behen masakra njerzore,Sirine po e mbeshtet fort Rusia dhe Kina ndaj po zgjat kaq shume,

para disa muajsh rane ne kufirin Turko-Sirian ca plumba ku u plagos nje shtetas Turk,menjehere filloj ofensiva dhe bonbardimet Turke mbi Sirine,Rusia me KInen uluriten,Turqia i beri thirrje NATO-s qe te shikonte dhe njehere rezoluten e saje per rastin e CENIMIT TERITORIAL TE NJE SHTETI ANTaR TE NATOS,dhe per kete Rasmunsen nisi trupat Hollandeze e Gjermane ne Turqi per te zbatuar konventen e NATO-S,

ti duhet ta dishe mire qe Turqia eshte nje nga shtetet me kryesore te NATO-s

Me qe ben diskutime si llogjet e Kavajes per punen e tualeteve te ushtareve dhe se ministri Gjerman eshte mare me vendin ku do permiren ushtaret ateher po te kthej pergje si ty: e para nuk ka pune ministri gjerman me ushtaret sepse ata jane nen komanden e Natos atje dhe e dyta Gjermane nuk kan bide fare per tu lare(ti duhet ta dish)jane me leter ose me gazeta ne banje ndersa ne ketej nga ballkan (hiq greket dhe serbet)lahemi me uji kur vemi ne banje :)

me thuaj se ne c'date e c'gazete e ka shkruajt kete artikull qe thua qe ta shof,mos u mer me muhabete kafenesh or burr!
Shkodrani
Te thashe asgje nga ato qe shkruan per gjermanet nuk qendron!

Turqit u sollen ne Gjermani se ishin me te liret si krah pune dhe kushti ishte se do ktheheshin prape...!

Sa per punen e G... merru vesh me Mr. G ay eshte safi osmanli dhe te sqaron! Ndersa und ta kesha fjalen per GTP -ne (te ardhurat vjetore per fryme!) por me duket e kote te merrem me tia se kur beson se turqia ja ka kalu Australise kushedi se cfare tjeter mund te besosh!

Eins ist sicher: keiner will die türken in Deutschland comprende?

edhe ktheu ne bark se tu mbosh gropa e karaharorit me uje!
Mr. G
Tani duhet te miremi dhe me idiotizmat e sharlataneve jezuit qe mendoin se emri Shqipetar eshte nje emertim turk. Mor Arber qe nuk di akoma pse quhemi shqiptare. Emertimi SHQIPTARE eshte shume me i vjeter se emertimi Arberi, apo Albania. Emri Shqiptare na vjene qe nga koha e Pirro Burrit, Pirro Shqipes, Pirro Ipes, Mbretit te Epirit . Ne gjuhen camo-epirote shqiponjes i thone Ipe =shqipe=shqiponje=shqiptare. Pirros ushtaret e tij i thersisnin (shqipe), (Ipe). Qe nga kjo kohe luftetaret Epirote te Pirros quheshin luftetaret e shqipes, shqiponjat, shqiptaret. Ky saktesim qe po bie une ketu eshte identifikuar nga te huajt qe kane udhetuar ne Shqiperi dhe duke ju bere pershtypje ky emertim kane pyetur shqiptaret dhe ata i kane dhene kete shpiegim qe citiva une me larte. Po ashtu ne historin e Pirros se Epirit qe identifikohet me shqiponjen dhe ku ushtaret e tij i therasnin SHQIPONJE , ku fakte eshte i identifikueshem qarte . Atje Pirrua ju drejtohet ushtarve te tij dhe ju thote : (Ne qofte se une jame shqiponje, ju jeni krahet e mi qe mbain larte kete Shqiponje) Nejse, ky sqarim eshte per nje tjeter teme me vone.
dashnor
Sundimi Otoman , nuk ishte nje "grope e zeze" , se gropa pak e nga pak mbushet , por ishte nje humnere e zeze ku u rrokullisem te gjithe ne shqiptaret si komb e si etni , e nuk po mundim te dalim akoma e sot . Kushedi edhe sa breza duhet te vijne , qe me ne fund ta ndjeje vehten populli , te dezinfektuar e te imunizuar nga semundja otomane . Po me nje kondite ama , qe populli shqiptar te qendroje sa me larg kesaj semundje ngjitese , se ka rrezik riinfektimi . Argumente per rrezikun e kesaj semundje te keqe , ka sa te duash , si nderhyrja per ndryshimin e historise e plot te tjera qe nuk eshte nevoja te permenden . Dashnori .
arberi

Nga tere vendet e Ballkanit Shqiperia eshte ajo qe ka vuajtur me shume prej sundimit osman e megjithate ajo eshte shteti me pro-turk ne Ballkan.Pse?Qeveritaret njehere duan te jene miq me ta dhe thone se duhet t'i harrojme plaget e vjetra duke harruar ate qe ka thene Isa Boletini "Ne shqiptaret kemi vuajtur shume per te harruar" por keta s'duan t'ia dine.Saliu na nxorri azerbajxhane kur po bente bisedime me presidentin Albanise se Kaukazit,Erdogani na kerkon te rishikojme historine serbet perfitojne nga kjo dhe bashke me Rusine duan te ne nxjerrin te ardhur nga Kaukazi.JA keshtu zhduket historia jone me keta qe jane ne krye qe jane shqiptare me prejardhje por jo shqiptare ne shpirt.

Shto komentin tuaj

1 + 9 =
Gazeta 'Shekulli' iu kërkon gjithë lexuesve të saj, që mundësisht të mos përdorin sharje, fyerje denigruese ndaj dinjitetit njerëzor nëpër komente. Në vend të tyre, faktet dhe argumentet tuaja logjike mund të jenë shumë më të fuqishme pa to. Me respekt dhe falemnderit për pjesëmarrjen tuaj, mjaft të vlefshme në punën tonë!

Ftojmë lexuesit, që nëse kanë opinione mbi shkrimet e botuara te 'Shekulli' apo mbi tema të tjera të lira, mund të na kontaktojnë në adresën: komente@shekulli.com.al


KM