Mospërputhje pronash në harta, do regjistrohen  600 mijë pasuri

Banka Botërore konstaton mijëra pasuri me probleme  në hartat e pronave. Më shumë se gjysma e parcelave pa referenca. Situata nuk ka lidhje me realitetin, krijon konflikte mes individëve

Në një projekt për rishikimin e statusit të pronave në Shqipëri, Banka Botërore zbuloi se pronat e regjistruara në zyrat e hipotekave shpesh nuk kanë lidhje me realitetin. Një studim i posaçëm për çështjet e pronave, i publikuar së fundi nga Banka, që ka financuar shumë projekte për hipotekat dhe kadastrat gjeti se, hartat ekzistuese kadastrale të mbajtura nga ZRPP nuk pasqyrojnë përgjithësisht situatën aktuale në terren. Njësitë e pasurive të paluajtshme (parcelat dhe ndërtesat kadastrale) në shumë raste janë të pozicionuara gabimisht dhe problematika është ndërlikuar me kalimin e kohës, duke ndryshuar specifikimet dhe sistemet e referencës. Në shumë raste, ka disa kopje të së njëjtës fletë harte, që përdoret dhe shpesh është e paqartë se cila hartë është më aktuale ose e sakta. Vendimet shpesh merren duke përdorur njohjet mbi të shkuarën e personit ose pronës. Në zyrat e hipotekave përgjithësisht ka të dhëna mbi parcelat, por nuk dihet më saktësi statusi i pronësisë së saj. Situata është përgjithësisht më e ngatërruar ne zonat urbane, sidomos në Tiranë dhe rreth saj dhe në disa prej zonave bregdetare më të mëdha ku ka shumë ndërtime informale. Rastet e gjetura ilustrojnë disa lloj mospërputhjesh kur krahasohen parcelat kadastrale ose blloqe parcelash, me ortofotot e vitit 2007. Gabimet më së shumti janë akumuluar për shkak mospërputhjeve që vijnë edhe nga mungesa e dokumentacionit. Gabimet në regjistrimet e pronave përgjithësisht reflektojnë kufijtë të gabuar, madhësinë e parcelës dhe dokumentet e pronësisë. Ish-punonjës dhe punonjës aktuale të zyrave të hipotekave janë përgjegjës për këto gabime, thuhet në gjetjet e BB-së. Gabimet zakonisht zbulohen në kohën kur bëhet një transaksion në njësinë përkatëse të pasurive të paluajtshme. Deri në kohën kur bëhet një transaksion, pronari i pronës ose pronarët ngjitur të pronave nuk kanë njohuri për gabimet që lidhen me pasurinë. Edhe Agjencia e Kadastrës ka pranuar se shumë toka bujqësore nuk kanë certifikata pronësie. E njëjta situatë është edhe me ndërtime informate, që duhet të legalizohen. Ndërkohë, Lame premtoi se do t’i japë fund kaosin të pronave. Shqipëria rezulton me 4.4 milionë pasuri të paluajtshme, nga të cilat rreth 3.8 milionë janë të regjistruara dhe rreth 600 mijë pasuri të tjera të paregjistruara. Por sipas të dhënave zyrtare më shumë se gjysma e pronave të regjistruara, rezulton me probleme dhe duhen azhurnuar.

67 për qind e kredive për shtëpi janë marrë në Tiranë

Tirana merr 67.4% të totalit të financimit nga bankat e nivelit të dytë për blerje shtëpish. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë interesin e lartë për blerje banesash në kryeqytet. Ndërkohë niveli i kreditimit për individë vijon që të jetë i qëndrueshëm për disa vite me radhë. Shqiptarët po marrin më shumë kredi për të blerë një shtëpi. Ndërkohë që Tirana duket se ka marrë pjesën më të madhe të tortës së kreditimit për blerje banesash me rreth 67.4%, e cila reflekton dhe përqendrimin më të madh të kërkesës për blerje banesash në këtë qark, por edhe zhvillimin më të shpejtë urban dhe demografik të kësaj zone. Nga ana tjetër, shpërndarja gjeografike e kredisë konsumatore rezulton më e njëtrajtshme, ku vetëm 46.3% e kredisë për këtë segment është e përqendruar në Rrethin e Tiranës. Sipas Bankës së Shqipërisë, zgjerimi i portofolit të kredisë konsumatore në vitet e fundit reflekton ndër të tjera, përmirësimin në tregun e punës dhe marrëdhëniet me bankat. Në tremujorin e dytë të vitit, kredia për individë ka ruajtur normat e rritjes së një tremujori më parë. Ndërsa gjithmonë e më shumë qytetarët po zgjedhin kreditimin në monedhën vendase, lekun, e cila ka arritur në 64% të totalit. Kredia për biznese ka pasur përmirësim në tremujorin e dytë të vitit 2019. Sipas Bankës së Shqipërisë ajo u rrit me me 7.3 miliardë lekë, duke u reflektuar në përmirësimin e ritmeve të rritjes së këtij portofoli në 7.2%. Kredia për biznese po ndjek një trajektore pozitive që nga fundi i vitit 2018, e mbështetur nga përqasja disi më pozitive e sektorit bankar ndaj bizneseve, pas ndryshimeve strukturore të ndodhura një vit më parë, si dhe nga kërkesa e shtuar nga ky grup.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Të tjera

Abissnet