Kempi, 295 personat që do të kryejnë kontrollet mjekësore

Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka shpallur emrat e personave që do t’i nënshtrohen kontrolleve mjekësore në KMCAP Epror gjatë muajit gusht-shtator për të marrë pensionin. “Shekulli ” publikon sot listën me emrat e 295 personave që duhet të kryejnë ekzaminimet brenda muajit pranë Komisionit Mjekësor të Caktimit të Aftësisë për Punë. Këta individë, në rastin që nuk do t’i nënshtrohen kontrollit mjekësor, nuk do të mund të marrin apo rimarrin pensionin e invaliditetit nga ISSH. Të gjithë ata persona që bëhen të paaftë për çdo veprimtari ekonomike dhe kanë dëmtime fizike apo gjymtime të forta, duke përfshirë verbimin, iu lind e drejta për pension invaliditeti. Për të përfituar këtë lloj pensioni të plotë, të reduktuar dhe të pjesshëm, përfituesi ose i autorizuari me prokurë paraqitet në ALSSH të vendbanimit, sipas regjistrimit në gjendje civile, për të bërë kërkesën e përfitimit të pensionit të invaliditetit. Përfituesi për pension invaliditeti ose i autorizuari me prokurë, së bashku me kërkesën, duhet të paraqesë dhe dokumentet që vërtetojnë moshën e identitetin, ato që vërtetojnë periudhat e sigurimit dhe llojin e punës si dhe dokumentet që vërtetojnë të ardhurat e realizuara e gjendjen shëndetësore. Ky dokumentacion i dorëzohet mjekut të ekspertizës, i cili pas verifikimit njofton datën për të kaluar në KMCAP, ose i kthen mbrapsht dokumentet për pasaktësi. KMCAP në mbledhjen e tij shqyrton paraprakisht dokumentet, njofton dhe ekzaminon të sëmurin, merr vendimin përkatës jo në prani të tij, dhe kryetari i KMCAP-it ia komunikon zyrtarisht të sëmurit gojarisht dhe nëpërmjet vërtetimit tip. Kundër këtij vendimi i sëmuri ose invalidi mund të ankohet te KMCAP-i Epror. Ankesa bëhet me shkrim dhe dorëzohet në DRSSH përkatëse.

LISTA E PERSONAVE QË DO TË PARAQITEN NË KMCAP EPROR PËR MUAJIN GUSHT 2019
Nr Emër Mbiemër KMCAP Rrethi
KIRURGJI
1 LUMTURIJE CENAJ KIRURGJI TROPOJE
2 MAJLINDA NIKOÇI KIRURGJI TROPOJE
3 ZOJË IMERAJ KIRURGJI TROPOJE
4 NJAZI MEMIA KIRURGJI TROPOJE
5 ZHULJETA SAKA KIRURGJI GJIROKASTER
6 PERLAT SATRAFILI KIRURGJI GJIROKASTER
7 HASAN RAMALLARI KIRURGJI KUKES
8 NURIJE SHEHU KIRURGJI KUKES
9 FETIJE MATMUJA KIRURGJI KUKES
10 FEMI META KIRURGJI DIBER
11 LUBIJE KALLAVERJA KIRURGJI DIBER
12 ROZA ZAÇE KIRURGJI KORCE
13 PETRAQ AJDINI KIRURGJI KORCE
14 GURI GJATA KIRURGJI KORCE
15 AGIM HAMDI KIRURGJI KORCE
16 SHPRESË KOPLIKU KIRURGJI SHKODER
17 VIOLETA EJLLI KIRURGJI LEZHE
18 FERMAN YMERAJ KIRURGJI VLORE
19 REXHINA KOKOSHI KIRURGJI BERAT
20 ELENA HOXHA KIRURGJI BERAT
21 GEZIME KADIU KIRURGJI BERAT
22 SHPRESA REKA KIRURGJI BERAT
23 SYRJA SELAMAJ KIRURGJI BERAT
24 IZET LEÇINI KIRURGJI FIER
25 LINDITA SOPAJ KIRURGJI FIER
26 LINDITA MUSKAJ KIRURGJI FIER
27 VANGJELI SOTIRI KIRURGJI FIER
28 NATASHA HEBEJA KIRURGJI FIER
29 LAVDIJE BODELI KIRURGJI ELBASAN
30 MANUSHAQE REXHA KIRURGJI ELBASAN
31 ALFRED SHEHU KIRURGJI ELBASAN
32 ARBEN ASHIKU KIRURGJI ELBASAN
33 MILAZIM BALLA KIRURGJI DURRES
34 MIRANDA AMETLLARI KIRURGJI TIRANE
35 SAMI MUÇA KIRURGJI TIRANE
36 EDLIRA HALILAJ KIRURGJI TIRANE
37 MARIE BRAHIMI KIRURGJI TIRANE
38 ELMAZIE SHESTANI KIRURGJI TIRANE
39 SERVETE GOGA KIRURGJI TIRANE
40 FIZIJE ALLA KIRURGJI TIRANE
KARDIOLOGJI
41 NAFIJE BAJRAMAJ KARDIOLOGJI TROPOJE
42 RUKË MESHI KARDIOLOGJI TROPOJE
43 QEMAL ÇEKREZI KARDIOLOGJI KUKES
44 FATE TERZIA KARDIOLOGJI KUKES
45 SERVETE ONUZI KARDIOLOGJI KUKES
46 ALTIN NEZIRAJ KARDIOLOGJI DIBER
47 SAFET ELEZI KARDIOLOGJI KORCE
48 HAMET HOXHALLI KARDIOLOGJI KORCE
49 ISUF MIRASHI KARDIOLOGJI KORCE
50 PARIZE MUÇOLLARI KARDIOLOGJI KORCE
51 MIRA LARAKU KARDIOLOGJI KORCE
52 NESHET JONUSLLARI KARDIOLOGJI KORCE
53 BUJAR SHERI KARDIOLOGJI KORCE
54 ADRIAN PANE KARDIOLOGJI KORCE
55 ARTUR KOLONJA KARDIOLOGJI KORCE
56 LIRIM MUÇOLLARI KARDIOLOGJI KORCE
57 LULJETA BREGU KARDIOLOGJI KORCE
58 KIJE HALAJ KARDIOLOGJI SHKODER
59 BARDHOK GEGAJ KARDIOLOGJI LEZHE
60 ELMAS AGO KARDIOLOGJI VLORE
61 BUJAR HABILAJ KARDIOLOGJI VLORE
62 HARILLA HOXHA KARDIOLOGJI VLORE
63 IDRIS KANA KARDIOLOGJI BERAT
64 HALIME BRISKU KARDIOLOGJI BERAT
65 ALEKS OLLDASHI KARDIOLOGJI BERAT
66 BLERTA BARDHO KARDIOLOGJI ELBASAN
67 SERVET ISMAILI KARDIOLOGJI FIER
68 HEKURAN MARRA KARDIOLOGJI FIER
69 NIKOLL LASKA KARDIOLOGJI FIER
70 ARTUR BANA KARDIOLOGJI FIER
71 XHEMILE LEKA KARDIOLOGJI FIER
72 AGUR HOXHA KARDIOLOGJI FIER
73 IRAKLI LIKO KARDIOLOGJI FIER
74 BASHKIM HOXHA KARDIOLOGJI FIER
75 FERIT QERRETI KARDIOLOGJI ELBASAN
76 ARBEN XIBRAKU KARDIOLOGJI ELBASAN
77 LAVDIJE PAJA KARDIOLOGJI ELBASAN
78 MUHAMET VERÇANI KARDIOLOGJI ELBASAN
79 SABIRE GJOLENA KARDIOLOGJI ELBASAN
80 PELLUMB TARUSHI KARDIOLOGJI ELBASAN
81 MYSRET FEÇANJI KARDIOLOGJI ELBASAN
82 QEMAL SHERJA KARDIOLOGJI ELBASAN
83 QEMAL ÇEPI KARDIOLOGJI ELBASAN
84 SEFER SULI KARDIOLOGJI ELBASAN
85 SHAHUDIJE HOKJA KARDIOLOGJI ELBASAN
86 DYLBERE DACI KARDIOLOGJI ELBASAN
87 ARTUR HOXHA KARDIOLOGJI DURRES
88 AVNI MARKU KARDIOLOGJI DURRES
89 LIMAN VISHA KARDIOLOGJI DURRES
90 FRROK LALA KARDIOLOGJI DURRES
91 HAJRI KUKA KARDIOLOGJI KAVAJE
92 REXHEP GJINI KARDIOLOGJI KAVAJE
93 GANI KRUJA KARDIOLOGJI TIRANE
94 QEFSERE SHIMA KARDIOLOGJI TIRANE
95 SHEFQET LIKA KARDIOLOGJI TIRANE
96 NEXHMIJE FORTUZI KARDIOLOGJI TIRANE
97 KADRI MYRTA KARDIOLOGJI TIRANE
98 FATBARDHA VASKA KARDIOLOGJI TIRANE
99 EMINE KOLA KARDIOLOGJI TIRANE
100 ISMAIL ULIU KARDIOLOGJI TIRANE
101 VAIT KANANI KARDIOLOGJI TIRANE
102 BAKIJE RIZVANI KARDIOLOGJI TIRANE
103 SHPRESA MERA KARDIOLOGJI TIRANE
104 PIRRO KONOMI KARDIOLOGJI TIRANE
105 DËSHIR MURATI KARDIOLOGJI TIRANE
106 GRIGOR BESHIRI KARDIOLOGJI TIRANE
107 LUAN BRIKA KARDIOLOGJI TIRANE
108 FATOS TOSKA KARDIOLOGJI TIRANE
PSIKIAT/OCULIS
109 NUREDIN BRAHAJ PSIKIAT/OKULIST TROPOJE
110 DRITA KOSTA PSIKIAT/OKULIST GJIROKASTER
111 MARJANA BUSHI PSIKIAT/OKULIST GJIROKASTER
112 LULZIME SKANA PSIKIAT/OKULIST DIBER
113 AFRIM VELIASI PSIKIAT/OKULIST KORCE
114 MIRANDA DUSHKU PSIKIAT/OKULIST KORCE
115 FATOS TORO PSIKIAT/OKULIST VLORE
116 NEZIR ÇELA PSIKIAT/OKULIST FIER
117 MARJANA RUSTANI PSIKIAT/OKULIST TIRANE
118 DILAVER VRESHTI PSIKIAT/OKULIST TIRANE
119 AVNI BAJRAKTARI PSIKIAT/OKULIST TIRANE
120 EVA TELHALLARI PSIKIAT/OKULIST TIRANE
121 DAUT LAZE PSIKIAT/OKULIST TIRANE
122 MARASH NEÇAJ PSIKIAT/OKULIST TIRANE
123 VJOLLCA PARLLAKU PSIKIAT/OKULIST TIRANE
124 XHEMILE ABAZAJ PSIKIAT/OKULIST TIRANE
125 HAMIDE MEHIDRI PSIKIAT/OKULIST TIRANE
126 RODOLF SUSAJ PSIKIAT/OKULIST TIRANE
127 SELMAN MEDA PSIKIAT/OKULIST TIRANE
128 ELVIR MEMA PSIKIAT/OKULIST TIRANE
129 EDLEVA IDRIZI PSIKIAT/OKULIST TIRANE
130 ELMIRA YZO PSIKIAT/OKULIST TIRANE
131 ARBEN RISTANI PSIKIAT/OKULIST TIRANE
132 LULE PISKA PSIKIAT/OKULIST TIRANE
133 SHPRESA KRUTANI PSIKIAT/OKULIST TIRANE
ORTOPEDI
134 TEFTA SHEHU ORTOPEDI SARANDE
135 MERITA RULI ORTOPEDI GJIROKASTER
136 HASIME DURMISHI ORTOPEDI GJIROKASTER
137 FATMIR KAPITI ORTOPEDI TROPOJE
138 ZAMIRA ABDULLARI ORTOPEDI TROPOJE
139 MELEQE LUSHAJ ORTOPEDI TROPOJE
140 SEBI RRUSTEMAJ ORTOPEDI TROPOJE
141 SAJMIR QELEPOSHI ORTOPEDI TROPOJE
142 MUHAMET OSMANAJ ORTOPEDI TROPOJE
143 LUAN DISHA ORTOPEDI DIBER
144 MILAIM MATMUJA ORTOPEDI KUKES
145 FATMIRE ÇUNI ORTOPEDI KUKES
146 PETRIT DUNI ORTOPEDI KUKES
147 SHPRESA MATAJ ORTOPEDI KUKES
148 BASHKIM DAUTI ORTOPEDI KUKES
149 MEREME MORINA ORTOPEDI KUKES
150 ARVEN YMETLLARI ORTOPEDI KORCE
151 ELMIE ZEQOLLARI ORTOPEDI KORCE
152 RESMIJE RUÇI ORTOPEDI BERAT
153 LINDITA DUSHKU ORTOPEDI BERAT
154 ARBEN ÇEKA ORTOPEDI ELBASAN
155 BEHIJE MUZHAQI ORTOPEDI ELBASAN
156 EKLEVA LIKA ORTOPEDI FIER
157 NATASHA YMERAJ ORTOPEDI FIER
158 ARSINO GOGA ORTOPEDI FIER
159 HAIR BRAKAJ ORTOPEDI FIER
160 ARETA HATIA ORTOPEDI FIER
161 MARIJE SPAHIU ORTOPEDI FIER
162 SKENDER TABAKU ORTOPEDI FIER
163 SOTIR FRASHERI ORTOPEDI FIER
164 MERJANA KADILLARI ORTOPEDI FIER
165 SHPRESA TABAKU ORTOPEDI FIER
166 DEDE MARASHI ORTOPEDI SHKODER
167 ZEF FUSHA ORTOPEDI SHKODER
168 VIKTOR BARBULLUSHI ORTOPEDI SHKODER
169 DILA RRAPI ORTOPEDI SHKODER
170 LUKE NIKA ORTOPEDI SHKODER
171 IDRIZ META ORTOPEDI LEZHE
172 HAMDIJE VESELI ORTOPEDI LEZHE
173 ZEMRIJE TAFA ORTOPEDI LEZHE
174 HASAN KUPA ORTOPEDI LEZHE
175 FATIME AZIZI ORTOPEDI TIRANE
176 BUJAR GOGA ORTOPEDI TIRANE
177 LEONORA BERISHA ORTOPEDI TIRANE
NEUROLOGJI
178 ZEF KOLAJ NEUROLOGJI TROPOJE
179 BEKIM DEMUSHI NEUROLOGJI TROPOJE
180 AMIR HYKAJ NEUROLOGJI TROPOJE
181 DRITA NEZA NEUROLOGJI KUKES
182 HAXHI NERGUTI NEUROLOGJI KUKES
183 DENISA MYRTEZAJ NEUROLOGJI GJIROKASTER
184 VALENTINA KASO NEUROLOGJI GJIROKASTER
185 ELES POLESHI NEUROLOGJI DIBER
186 NADIRE SKEPI NEUROLOGJI DIBER
187 QERIM LOSHA NEUROLOGJI DIBER
188 ARIF BODINI NEUROLOGJI DIBER
189 MARJANA BRAHIMLLARI NEUROLOGJI KORCE
190 BYNEJAMI MAXHARI NEUROLOGJI KORCE
191 STAVRULLA VANGJELI NEUROLOGJI KORCE
192 VIOLETA DUMANI NEUROLOGJI KORCE
193 TONE KOÇEKU NEUROLOGJI SHKODER
194 FILE SHTYLLA NEUROLOGJI SHKODER
195 NAZMI GJOÇI NEUROLOGJI LEZHE
196 DILA PRENGA NEUROLOGJI LEZHE
197 NEVRUZ ZYBA NEUROLOGJI LEZHE
198 ARTAN BINAJ NEUROLOGJI VLORE
199 EMANUELA HASANAJ NEUROLOGJI VLORE
200 EDMOND MAKRI NEUROLOGJI VLORE
201 RUDINA PRIFTI NEUROLOGJI VLORE
202 NEKI TAFA NEUROLOGJI BERAT
203 ASTRIT HOXHA NEUROLOGJI BERAT
204 THËLLËZA CANE NEUROLOGJI BERAT
205 ENVER GEGA NEUROLOGJI FIER
206 XHAFERR SEFERI NEUROLOGJI FIER
207 AVNI DEBROVA NEUROLOGJI ELBASAN
208 SHEFQET RRAPI NEUROLOGJI ELBASAN
209 LULEZIME MENALLA NEUROLOGJI ELBASAN
210 ALEKSANDRA ILJAZI NEUROLOGJI ELBASAN
211 DHURATA LIKRAMA NEUROLOGJI ELBASAN
212 SHERIF CARA NEUROLOGJI DURRES
213 LLESH KAÇI NEUROLOGJI DURRES
214 NEKIE DANELLARI NEUROLOGJI DURRES
215 MEXHIT MATRAXHI NEUROLOGJI KAVAJE
216 LULJANA RAMA NEUROLOGJI KAVAJE
217 ISHE XHETANI NEUROLOGJI TIRANE
218 HURMA HAKA NEUROLOGJI TIRANE
219 HAXHI DOÇI NEUROLOGJI TIRANE
220 GANI BËRZIU NEUROLOGJI TIRANE
221 HYSEN DUMI NEUROLOGJI TIRANE
222 KADRI SHEMSHIRI NEUROLOGJI TIRANE
223 BASHKIM CUKALI NEUROLOGJI TIRANE
224 RRAHIM MARKU NEUROLOGJI TIRANE
225 LUTFIJE GURRA NEUROLOGJI TIRANE
226 ALEKSANDER XHELAJ NEUROLOGJI TIRANE
PATHOLOGJI
227 REXHEP GJONI PATHOLOGJI TROPOJE
228 RUKË KOJELI PATHOLOGJI TROPOJE
229 NEXHMIE PONARI PATHOLOGJI TROPOJE
230 YLBER ÇAKRAJ PATHOLOGJI TROPOJE
231 HAMËZ ÇUTI PATHOLOGJI TROPOJE
232 AGIM ALIAJ PATHOLOGJI TROPOJE
233 MANUSHAQE MUÇAJ PATHOLOGJI TROPOJE
234 SHKELQIM BAJRAMAJ PATHOLOGJI TROPOJE
235 QAMIL DOÇI PATHOLOGJI TROPOJE
236 SHPRESA MATOSHI PATHOLOGJI TROPOJE
237 LULJETA MULAJ PATHOLOGJI TROPOJE
238 NIKOLL PEPKOLAJ PATHOLOGJI TROPOJE
239 LATIF BASHA PATHOLOGJI GJIROKASTER
240 LULJETA DANA PATHOLOGJI GJIROKASTER
241 RUZHDI ONJEA PATHOLOGJI GJIROKASTER
242 ARTAN MANA PATHOLOGJI GJIROKASTER
243 MUHARREM QARRI PATHOLOGJI KUKES
244 SUELA MUSTAFA PATHOLOGJI KUKES
245 MUHAMET DURAKU PATHOLOGJI KUKES
246 FATMIRE GJOKA PATHOLOGJI KUKES
247 BAFTIE FERIZOLLI PATHOLOGJI KUKES
248 SKENDER SATA PATHOLOGJI DIBER
249 RAMADAN SKONJA PATHOLOGJI DIBER
250 DESTAN TROCI PATHOLOGJI DIBER
251 KIMETE KOVAÇAJ PATHOLOGJI KORCE
252 MYKADET ORHANLLI PATHOLOGJI KORCE
253 FATIME PENGU PATHOLOGJI KORCE
254 XHEVAIR MAHMUTLLARI PATHOLOGJI KORCE
255 GENCI BERBERI PATHOLOGJI KORCE
256 GEZIME KETI PATHOLOGJI KORCE
257 FERDINANT MYFTARLLI PATHOLOGJI KORCE
258 MIROSH GJALPI PATHOLOGJI KORCE
259 MARIJE ÇERJANI PATHOLOGJI SHKODER
260 KRISTINA PRENDI PATHOLOGJI SHKODER
261 SYTKI HALILI PATHOLOGJI SHKODER
262 PELLUMB JEREVIJA PATHOLOGJI SHKODER
263 GJON DODAJ PATHOLOGJI LEZHE
264 PJETER PRENDI PATHOLOGJI LEZHE
265 VLADIMIR MUSTAFA PATHOLOGJI VLORE
266 ALMA ISLAMAJ PATHOLOGJI VLORE
267 SEMIHA HYSA PATHOLOGJI BERAT
268 FATMIR ALLESHI PATHOLOGJI FIER
269 LUMTURIJE LAÇKA PATHOLOGJI ELBASAN
270 SELIM SHERA PATHOLOGJI ELBASAN
271 SHQIPE BALLA PATHOLOGJI ELBASAN
272 BEDRI GJOCI PATHOLOGJI ELBASAN
273 FATIME KORRA PATHOLOGJI ELBASAN
274 KOSTANDIN BIBA PATHOLOGJI ELBASAN
275 LIRI KRECA PATHOLOGJI ELBASAN
276 HAHIRE HOXHA PATHOLOGJI ELBASAN
277 ATLET PALLUQI PATHOLOGJI ELBASAN
278 NAFIJE HUSHI PATHOLOGJI ELBASAN
279 ILIR SHALA PATHOLOGJI DURRES
280 XHEMALI KULLA PATHOLOGJI DURRES
281 ARTI DOJA PATHOLOGJI KAVAJE
282 NAZMI KONI PATHOLOGJI KAVAJE
283 NAFIJE BRAHAJ PATHOLOGJI TIRANE
284 ILIR ZEMANI PATHOLOGJI TIRANE
285 HAMIT SHEHU PATHOLOGJI TIRANE
286 MARK NIKOLLI PATHOLOGJI TIRANE
287 GENCI BULKU PATHOLOGJI TIRANE
288 MIRLINDA BEÇAKU PATHOLOGJI TIRANE
289 GEZIM HOXHA PATHOLOGJI TIRANE
290 DURIM GJATA PATHOLOGJI TIRANE
291 KETRIN LIBOHOVA PATHOLOGJI TIRANE
292 LIRIJE BUDLLA PATHOLOGJI TIRANE
293 FIQIRI QINAMI PATHOLOGJI TIRANE
294 ILIR OSMANAGAJ PATHOLOGJI TIRANE
295 GAZMEND KARAJ PATHOLOGJI TIRANE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Të tjera

Abissnet