Kanal televiziv të dedikuar për diasporën, çmime dhe aksese në institucione kulturore

Këshilli i Ministrave ka miratuar projektligjin “Për diasporën” ku detajohen rregullat dhe kompetencat e autoriteteve shtetërore përgjegjëse për marrëdhëniet me diasporën. Projektligji parashikon ndër të tjera krijimin e Qendrave Kulturore për Diasporën që do të ushtrojnë veprimtarinë në vendet me interes për diasporën e Republikës së Shqipërisë të cilat do të hapen në marrëveshje me këto vende.
Po ashtu parashikohet që në Muzeun Historik Kombëtar të themelohet një pavion i veçantë për diasporën ndërsa Biblioteka Kombëtare, në bashkëpunim me ministritë përgjegjëse për arsimin dhe kulturën, do të mundësojë aksesin në fondin e librave online, pa pagesë, për edukimin dhe letërsinë, dedikuar interesave të diasporës.
Ndërkohë, Radio-Televizioni Shqiptar do të sigurojë një kanal transmetimi me program radioteleviziv për diasporën. Shpenzimet për prodhimin e programeve të dedikuara për diasporën dhe transmetimin do të përballohen nga buxheti i shtetit.
Për pjesëtarët e suksesshëm të diasporës do të akordohet çmimi “Ambasador i Kombit”. Kriteret dhe mënyra e ndarjes së çmimit përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.
Ndërkohë, data 18 dhjetor caktohet si Dita Kombëtare e Diasporës.

Të tjera

Abissnet