Ish-të përndjekurit, gati kësti i tretë për 1250 trashëgimtarë

Emrat/ Hapet procesi për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë. Përfituesit e këstit të tretë duhet të dorëzojnë dokumentet në Ministrinë e Financave

Ministria e Financave ka publikuar emrat e trashëgimtarëve të ish-të përndjekurve politikë që do të dëmshpërblehen. Bëhet fjalë për 1250 emra të rinj në kategorinë e trashëgimtarëve, të cilëve u kërkohet të dorëzojnë në Drejtorinë e Përfitimeve certifikatë personale dhe numër të ri të llogarisë bankare. Pas këtij veprimi, ata mund të tërheqin këstin, sipas shumës që i takon gjithsecilit. “Shekulli” boton sot përfituesit e rinj, ndërkohë që për të tjerët është caktuar statusi i çdo dosjeje, e cila duhet të rregullohet në krye të dy muajve.

Afati

Vetëm 3 muaj afat do të kenë në dispozicion trashëgimtarët për të dorëzuar dokumentet që nevojiten pranë Drejtorisë së Pagave dhe Dëmshpërblimeve. Kjo vlen për familjarët e rreth 200 ish-të dënuarve. Përkundrejt të dënuarve që jetojnë, të cilët mjaftohen duke dorëzuar vetëm certifikatë familjare dhe numër llogarie, lista e kërkesave për trashëgimtarët është më gjerë. Nga këta të fundit për lëvrimin e çdo kësti kërkohet: kopje e letërnjoftimit, numër llogarie, certifikatë vdekjeje, certifikatë e trungut familjar, dëshmi trashëgimie dhe prokurë. Sipas Ministrisë së Financave, certifikata e vdekjes është kusht ligjor për shpërndarjen e dëmshpërblimit dhe nuk zëvendësohet me vendim gjykate që shpall të vdekur individin. E njëjta gjë vlen edhe për certifikatën e trungut të familjes, e cila nuk mund të zëvendësohet me certifikatë negative të lëshuar nga zyrat e Gjendjes Civile. Nga ana tjetër, nëse nuk ka një përfaqësues me prokurë, procesi ndërlikohet edhe më tepër, pasi duhet që për në ndarjen e çdo pagese të gjithë përfituesit e radhës së parë dhe të dytë që kanë aplikuar të kenë bërë dorëzimin e dokumenteve. Në të kundërt, dosja mbetet e bllokuar. Është pikërisht kjo një ndër arsyet, krahas pamjaftueshmërisë së fondit, ajo që ka sjellë ngadalësim të procesit për këtë kategori. N.Gj

SOFIJE EQEREM LAJTHIA
VERGJINUSH EQEREM GJONA
VELI EQEREM COLLAKU
ALI EQEREM COLLAKU
VALENTINA EQEREM BILISHAJ
FATMIRE EQEREM KURTI
AGUST EQEREM COLLAKU
ENGJELL EQEREM COLLAKU
LUMTURI EQEREM HIBO
BUKURIJE FAIK MEHMETI
HATIXHE FAIK MEHMETI
DIANA FAIK MEHMETI
HAJRIJE HAS RUKAJ
MEM OSMAN RUKAJ
FERIDE OSMAN RUKAJ
XHIKE OSMAN RUKAJ
DIZDAR OSMAN RUKAJ
SAFIJE HAMIT KULLA
MIDE HAMIT HIMA
FITNETE HAMIT MERA
DILAVER HAMIT KULLA
NEIME MASHAR JENISHERI
FEJZILET HYSNI SPAHIU
MINERVA HYSNI JENISHERI
SANIJE BEQO JENISHERI
XHEVAHIRE REXHEP TAKE
BALLKEZE REXHEP SPAHIU
NADIRE REXHEP DOKO
MYZEJEN REXHEP HADERI
AGIM REXHEP PLAKU
MIFARET REXHEP COMO
AFERDITA REXHEP LAIAS
FATBARDHA REXHEP TAHIRI
ERANDI KOLEC KOLA
DINORA KOLEC KOLA
ROZALIA LEONIDHA XHIMITIKU
GUIDO MILTO XHIMITIKU
KARMEN MILTO XHIMITIKU
EZIO MILTO XHIMITIKU
FIDARIE HABIL ZERIA
NAMIJE HABIL CANI
XHAFIDE HABIL CANI
PRENA MARK GJOKA
NDREC KOL GJOKA
SOFIJA NASHO BELLO
MIHALLAQ KITA BELLO
THOMA KITA BELLO
KOÇO KITA BELLO
ASTRIT ZENEL SINANAJ
HYSEN DANE XEBA
FADIL DANE XEBA
MEHMET DANE XEBA
NOVRUZ RAMADAN XEBA
SATBER NUH PRENDI
JUSTINA GJOVALIN PRENDI
ARTIANA GJOVALIN JAHJA
MAC LUC GJELAJ
TONE LUC GJELAJ
ARDIANA LUC VOLAJ
DRITA SHYQYRI MYRTE
FESTIM SHYQYRI BEGOLLI
BUKURIJE SHYQYRI HOXHALLI
MYZEJEN SHYQYRI MANELLI
MANUSHAQE SHYQYRI AJDINLLI
MERJEME SHYQYRI BRISKU
IFTADE SHYQYRI MANELLI
DILA ZEF LLESHI
NDUE PRENG LLESHI
NIKOLL PRENG LLESHI
LIZE PJETER KUCAJ
MARE PJETER DODA
PJETER PJETER LLESHI
EDMOND HILMI DOKO
SIGFRID HILMI DOKO
LIRI HILMI BARDHI
FELLENXE SALI SPAHIA
QEMAL SALI GURI
SHASHE IZER HOXHA
ALBANA MEHMET HOXHA
BESNIK MEHMET HOXHA
HAZBIJE MEHMET HOXHA
SHPETIM MEHMET HOXHA
SABRIJE JAHJA QESJA
ARJAN HAKI QESJA
BUKURIJE HAKI QESJA
DRITA HAKI AHMETI
FATMIR HAKI QESJA
KUDRETE HAKI QESJA
KUJTIM HAKI QESJA
LIRI HAKI SHEHU
NURIKA HAKI HOXHA
PRANVERA HAKI XHINDOLI
SKENDER HAKI QESJA
GANXHE SHIROKA
KRISTINA KOLE SHIROKA
BIANKA KOLE SHIROKA
FILIP KOLE SHIROKA
FATIME XHABIR JANGULLI
BANUE KASEM FIKU
SHQIPE KASEM MANJANI
PLEURAT TEKI CACO
VIRGJINESHA TEKI STAROVA
NASTASI KOCI VRETO
GLIQIRI MARKO MIZAKU
GJERGJINA MARKO BICKA
AFROVITI TODI XEXO
ROMEO KRISTO XEXO
VOLTISA KRISTO NASLAZI
THOMAIDHA KRISTO PARAVANI
NURIHAN NEXHIP KULLA
NURIJE XHAFERR GJYZELI
HYLLDYZE XHAFERR KERTUSHA
EUGEN MUHARREM GJYZELI
ZEGJINE HAJDAR CERRIKU
VASFIJE MERSIN TAFA
BEHAR MERSIN CERRIKU
HURMA MERSIN LAMCJA
IKE MERSIN QORRI
FERIT MERSIN CERRIKU
VARVARA VASILEIOS KENOUTI
ANASTASIA VASIL KENOUTI
SPYRIDON VASIL KENOUTI
FLORIJE MYSLYM PASHAJ
EDMOND SELFO PASHAJ
JETNOR SELFO PASHAJ
ILIR SELFO PASHAJ
HYSEN SELFO PASHAJ
PELLUMB SELFO PASHAJ
SOKOL SELFO PASHAJ
RABIHAN ARIF MERSINAJ
AVNI SKENDER MERSINAJ
PRANVERA SKENDER BARXHAJ
ANDROMAQI DHIMITER LAPA
ANASTASIA PANO LAPA
LEANDRO PANO LAPA
ANDREA PANO LAPA
ISIDHORA PANO LAPA
ARTEMIS PANO KOCI
ELENI KRISTOFOR PUKA
ELI KRISTOFOR RRENJA
SPIRO KRISTOFOR KALLAPODHI
MILEVA DHIMITER ZIU
PAVLINA KOZMA LITI
XHILDA KOZMA LAKU
PIERINA KOZMA PAPAJANI
THEOLLOR KOZMA ZIU
IBRAHIM MYFTAR KUPI
XHEMILE EMIN PEÇA
MEHMET JONUZ PEÇA
MUHARREM JONUZ PEÇA
SULBIJE JONUZ MEMA
HIRIE JONUZ RRAPI
NEXHMIJE JONUZ JATA
BASHKIM JONUZ PEÇA
TEREZE PREND PRENUCA
MARTE DED PERDODA
DAVE DED PALUKA
KRISTINA DED PERNUCA
MARJANA DED KUPE
GJET DOD GERA
PREND DOD GERA
GJOK DOD GERA
BIB DOD GERA
PRENG DOD GERA
MARA DOD GERA
KIMETE SAIT TAFILAJ
ADMIR BAHRI TAFILAJ
LUAN BAHRI TAFILAJ
GENC BAHRI TAFILAJ
DHURATA BAHRI VEJUKA
MUHAMET SHERIF LANGU
ZINET SHERIF TUFA
MYZEJEN SHERIF SHALA
NAXHIJE AHMET GASHI
BEGE SHABAN BALLA
SHKENDIJE SHABAN VEZI
BUJAR SHABAN GASHI
FATBARDHA SHABAN ÇUKA
LEONARD SHABAN GASHI
GEZIM FADIL SOPOTI
SHQIPE FADIL SHYTI
FLAMUR FADIL SOPOTI
DILA NDUE PALOKA
GJOK LLESH PALOKA
LEZE LLESH NDOJA
MARIJE LLESH KOLA
DRANDE LLESH GJONAJ
FERDANE DAJLAN MUÇELLI
LIRI DAJLAN MUÇELLI
GRAMOZ DAJLAN ZAIMAJ
SADO DAJLAN KAMANI
VERZIKO DURO GJATA
SEME DURO SKENDERI
NERENXE DURO KULA
SOSE DURO BICI
SELIME DURO ZENELI
NAXHIJE DURO FEZULLAI
SELAJDIN DURO YMERI
SAFETE DURO KULA
FATBARDH DURO YMERI
HALIT DURO YMERI
ALFRED BEKTASH SKENDERI
SEDEFKE QERIM TOLA
KORAB ZAUDIN TOLA
ILLI ZAUDIN TOLA
ADMIRIM ZAUDIN TOLA
HIDE ZAUDIN TOLA
FELLENXA ZAUDIN ALUSHI
RUDINA ZAUDIN TOLA
DAFINA ZAUDIN MUÇA
IBRAHIM ALUSH GJOCI
ESAT ALUSH GJOCI
NEXHMIJE ALUSH LAMI
SELIM ALUSH GJOCI
SHKENDIE MUHAMET ISA
QERIME MUHAMET MYDERIZI
BARDHYL MUHAMET LATIFI
ENDRIETA SPIRO RADOVICKA
ENRIK SPIRO GJOKA
GENCI SPIRO GJOKA
RABIHAN ARIF MERSINAJ
AVNI SKENDER MERSINAJ
PRANVERA SKENDER BARXHAJ
FLORIJE MYSLYM PASHAJ
EDMOND SELFO PASHAJ
JETNOR SELFO PASHAJ
ILIR SELFO PASHAJ
HYSEN SELFO PASHAJ
PELLUMB SELFO PASHAJ
SOKOL SELFO PASHAJ
VARVARA VASILEIOS KENOUTI
ANASTASIA VASIL KENOUTI
SPYRIDON VASIL KENOUTI
ZEGJINE HAJDAR CERRIKU
VASFIJE MERSIN TAFA
BEHAR MERSIN CERRIKU
HURMA MERSIN LAMCJA
IKE MERSIN QORRI
FERIT MERSIN CERRIKU
ELISABETA NDREK PEPA
VASILIKA NDREK PEPA
GABRIEL NDREK PEPA
ANDROMAQI DHIMITER LAPA
ANASTASIA PANO LAPA
LEANDRO PANO LAPA
ANDREA PANO LAPA
ISIDHORA PANO LAPA
ARTEMIS PANO KOCI
ELENI KRISTOFOR PUKA
ELI KRISTOFOR RRENJA
SPIRO KRISTOFOR KALLAPODHI
MILEVA DHIMITER ZIU
PAVLINA KOZMA LITI
XHILDA KOZMA LAKU
PIERINA KOZMA PAPAJANI
THEOLLOR KOZMA ZIU
IBRAHIM MYFTAR KUPI
XHEMILE EMIN PEÇA
MEHMET JONUZ PEÇA
MUHARREM JONUZ PEÇA
SULBIJE JONUZ MEMA
HIRIE JONUZ RRAPI
NEXHMIJE JONUZ JATA
BASHKIM JONUZ PEÇA
MIMOZA RAGIP META
VALDETE RAGIP META
ENGJELL ILIAZ BEJLERI
MERI ILIAZ KUKAVIQI
MYRIFETE ILIAZ PESHTANI
MYZAFER ILIAZ BEJLERI
SABRI ILIAZ BEJLERI
MRIKA KOL GJOKA
DAVE PAL GJINI
DILA PAL NIKOLLI
AGE PAL NIKOLLI
KASTRIOT PAL GJOKA
VIOLETA PAL KITA
DRITA PAL PACUKU
FLORA PAL MRACA
SHPRESA PAL ZMALAJ
BLERINE PAL ZMALI
AUREL PAL GJOKA
XHAFERR ASLLAN MECA
LUTFI ASLLAN MECA
XHEMILE HASAN KOLA
GANI ISUF KOLA
PETRIT ISUF KOLA
AGIM ISUF KOLA
NETE ISUF KOLA
RUFJIE ISUF CAKONI
FETIJE ISUF KOLA
SULEJMAN HASAN KURTI
LETE SULEJMAN LLESHI
NIHAT SULEJMAN KURTI
BESNIK SULEJMAN KURTI
BIB PRENG LLESHAJ
MARTIN PRENG LLESHAJ
ILINKA NASTO KITANI
GJERGJI QIRJAKO KITANI
NASTASIA QIRJAKO KRISTO
NAUM QIRJAKO KITANI
SPASE QIRJAKO KITANI
VITERA QIRJAKO MIHAL
KAFAZE SHERIF QEVANI
QAMILE SHERIF QEVANI
NEVRUZ SHERIF QEVANI
NURIJE MALIQ TOCI
BESNIKE FAIK PARTALLI
SULBIE FAIK XHELESHI
QEMAL FAIK TOCI
MENTOR FAIK TOCI
MERIBANE FAIK DACI
BEHAR FAIK TOCI
HALIL ISUF SELMANI
QEMAL ISUF SELMANI
HAZIS ISUF SELMANI
TIJE ISUF MURJA
XHEVRIJE ISUF REÇI
ADIL IBRAHIM SHOTE
ISLAM IBRAGIM SHOTE
MUSTAFA IBRAHIM SHOTE
SHAHIN IBRAHIM SHOTE
LULJETA PRENG KOLA
ARBEN PRENG KOLA
FLORA PRENG KOLA
DAVA PRENG KOLA
EDMOND LAJTHIA
ARDIANO LAJTHIA
ILIR LAJTHIA
TRITAN VELI COLLAKU
ANA VELI CILIKI
MIRGETA VELI THACI
MIMOZA VELI TUFA
SAIMIR VELI COLLAKU
TATJANA TOMORR BERXOLLI
ILIR DOKO DOKO
AGRON DOKO DOKO
ADRIAN DOKO DOKO
FATOS SAMI HADERI
VALENTINA SAMI HOXHA
ADRIAN SAMI HADERI
GENTI CANO
ALMA CANO
EDMOND GUIDO XHIMITIKU
ROZALBA GUIDO PALI
SERXHO GUIDO XHIMITIKU
MILTO EZIO XHIMITIKU
ALEKSANDER EZIO XHIMITIKU
LEONARDA EZIO XHIMITIKU
ORNELA MIHALLAQ BELLO
BRIKENA MIHALLAQ BREGU
SHEZAIR ASTRIT SINANAJ
FLORIE ASTRIT ZYBERI
GJINOVEFA ASTRIT SINANAJ
ZENEL ASTRIT SINANAJ
LINDITA MUHAMETAJ
LUAN SINANAJ
MIMOZA RRAPAJ
LULZIME SINANAJ
LAVDOSH HYSEN XEBA
HAFIZE BEXHET MUSABELLI
NADIOLA BEXHET PELLUMBI
PETRIT BEXHET MYRTE
FARIJE FESTIM KOCIVERA
ZHULJETA FESTIM SORKADHIES
ALMA FESTIM MANESHI
GEZIM FESTIM BEGOLLI
AGE NDUE FRROKU
DAVA NDUE CUNI
GJELE NDUE GJURA
MARJANA NDUE LEKA
MRIKE NDUE BRUNGA
ZEF NDUE LLESHI
NDREC NIKOLL LLESHI
MARTE NIKOLL LLESHI
MARE NIKOLL LLESHI
GJERGJ NIKOLL LLESHI
ORNELA FECANJI
ILDA BARDHI
AGIM BARDHI
PERLAT QEMAL GURI
NEIM QEMAL GURI
MURAT QEMAL GURI
HENE QEMAL GURI
LEONORA QEMAL DHIMA
SALI QEMAL GURI
ALKETA SELIM HASANI
NDRICIM SELIM AHMETI
SANIE PLEURAT CACO
ARJANA PLEURAT GUNBARDHI
BLEDAR AJET QORRI
ELONA AJET QORRI
FLUTURA AJET TAFA
NDUE PREND GERA
PAL PREND GERA
FRROK PREND GERA
MARTE PREND MARDEDAJ
GJELA PREND MARKU
MRIKE GJOK RICA
PJETER GJOK GERA
PELLUMB GJOK GERA
MARTIN GJOK GERA
ARBEN GJOK GERA
DAVITA GJOK GERA
ARTAN MUHAMET LANGU
SHPETIM ABDURRAMAN TUFA
SOKOL SHALA
ANOLA XHULI
ALMA FLAMUR DHAMO
MANJOLA FLAMUR SOPOTI
XHAFERIE MUSA SHEHU
SABAJETE MUSA MALKA
DASHNOR MUSA MUCELLI
ENTELA MUSA KALOTI
FLORA KOLLESHI
RAMIZ KAMANI
SHAQE XHAFERAJ
VULLNET KAMANI
ATHINA SATIP CAUSHLLARI
NEVRESKE SATIP XHEMOLLARI
MELEQ SATIP GJATA
TRENDELINE SATIP AGOLLI
NURE SATIP OSMANLLARI
GJYHERE SATIP MANOKLLARI
IRINI SATIP KODRA
HURMA REFAT SHATO
NAZIKE REFAT MILLOSHI
ERVEHE REFAT MILLOSHI
ULUSI NEKI BICI
MIRANDA FATBARDH XHANGOLLI
EDMOND FATBARDH YMERI
FAZLI FATBARDH YMERI
FATMIR IBRAHIM GJOCI
VJOLLCA IBRAHIM MUJI
KUJTIM HASAN ISA
FLUTURA HASAN PITKA
ZHULJETA HIQMET VJERDHA
ARBEN HIQMET MYDERIZI
MIRELA HIQMET ZHITI
SOKOL HIQMET MYDERIZI
BLEDAR AJET QORRI
ELONA AJET QORRI
FLUTURA AJET TAFA
ADRIANO THOMA NAUNI
DRITAN THOMA NANI
ANTONIO THOMA NANI
PETRIT PERPARIM DURAKU
GANIMETE PERPARIM DURAKU
MIGENA HAXHI PESHTANI
ARBEN MYZAFER BEJLERI
LINDITA MYZAFER BEJLERI
ERMIRA XHAFERR MECA
ASLLAN XHAFERR MECA
AGRON XHAFERR MECA
VALENTINA XHAFERR MECA
BESNIK XHAFERR MECA
FEJZI GANI KOLA
SANIE GANI KOLA
BUKURIE GANI LIKA
TRANDAFILE GANI SELMANI
FLUTURA GANI LIKA
QEMAL GANI KOLA
SOFJIE GANI CELA
KLODJAN PETRIT KOLA
ALBAN PETRIT KOLA
ARMANDO PETRIT KOLA
LILJANA QAMIL VALTERI
VERE QAMIL VALTERI
ALMIRA BESNIK KURTI
YLBER VALTERI
AGE BIB LLESHAJ
DAVE BIB GJOKA
DRANE BIB LLESHAJ
PLLUMB BIB LLESHAJ
PRENGE BIB LLESHAJ
TONIN BIB LLESHAJ
FLORA MARTIN LLESHAJ
ILIR MARTIN LLESHAJ
KASTRIOT MARTIN LLESHAJ
MARJANA MARTIN DODAJ
VLADIMIR MARTIN LLESHAJ
JANAQ NAUM KITANI
MIMOZA NAUM LAZAREVSKA
VLLADE NAUM KITANI
ALEKSANDER NAUM KITANI
DJANA NEVRUS HOXHA
VALBONA NEVRUS HOXHA
MIMOZA NEVRUS MUCA
ARLIND NEVRUS HOXHA
XHESIKA BEHAR TOCI
FAIK BEHAR TOCI
ENDRIN BEHAR TOCI
MAJLINDA HYSEN TOCI
MARJETA QEMAL DOCI
ARDJAN QEMAL SELMANI
TOMORR QEMAL SELMANI
GENC QEMAL SELMANI
SAIMIR QEMAL SELMANI
AUREL HAZIS SELMANI
BLENDI HAZIS SELMANI
NDOREJA ADIL EMINI
YSEN ADIL SHOTAJ
BURBUQE ISLAM SHABANI
ETMONT ISLAM SHOTE
ZHANETA ISLAM POKA
BARDHYL ISLAM SHOTE
MIRELA ISLAM ASLLANI
YLLI ISLAM SHOTE
ERJOLA ISLAM SHOTE
GRETA BESNIK DEDA
NAZMIJE BAJRAM KURUSHI
MUSTAFA AHMET KURUSHI
AGIM AHMET KURUSHI
FARUK AHMET KURUSHI
DRITA AHMET KURUSHI
ERMIRA HYSEN KINA
PLARENT BASHKIM KINA
RAJNA BASHKIM KINA
BAJRAM KARAFIL ISUFAJ
QAMIL KARAFIL ISUFAJ
ABEDIN KARAFIL ISUFAJ
HYRIJE TAJARIT COCKA
PELLUMB ILMI COCKA
VJOLLCA ILMI MUSA
MYZAFER DERVISH SOJLI
XHEMAL GALIP SOJLI
LUMNIJE GALIP SOJLI
GRETA GALIP MULLAJ
BEQIR SURE AJAZI
ENGJELLUSHE FAIK LEVANISHTI
KASTRIOT BEKTASH LEVANISHTI
REZART BEKTASH LEVANISHTI
VALBONA BEKTASH LEVANISHTI
FANE SHABAN BUCPAPA
ADEM ADEM BUCPAPA
BUJAR ADEM BUCPAPA
DRITA ADEM ARUSHA
QEMAJL ZENEL BUCPAPA
SADETE ZENEL ARUSHA
FLORA PRENG NOKAJ
VERONIKA PRENG GJERGJI
PRANVERA MUHARREM KAU
ASQERI MUHARREM KAU
LULZIME MUHARREM BARDHI
MAKBULE MUHARREM BAROMETA
NEXHMEDIN MUHARREM KAU
REUF MUHARREM KAU
XHEVRIJE MUHARREM DELIALLISI
AGRON HYSENJ PLAKA
BAJAME HYSENJ SHAHAJ
LAME HYSENJ PLAKA
LAVDOSH HYSENJ PLAKA
MINUSHE HYSENJ BAMAJ
AFROVITI TODI XEXO
ROMEO KRISTO XEXO
VOLTISA KRISTO NASLAZI
THOMAIDH KRISTO PARAVANI
SIBE SELMAN LACI
GANI HALIT LACI
REME HALIT PRENCI
ALEKSANDER RADOMIR XHUDOVIQ
MILLAN RADOMIR XHUDOVIQ
SENKA RADOMIR ANDRELLARI
SLLOVENKO RADOMIR XHUDOVIQ
SEMINE RUSTEM BRACELLARI
MELINDA RESHAT BRACELLARI
MEDINE RESHAT SKURA
MYRYBAN RESHAT HASANI
NESMIJE RESHAT ILJAS
VOJSAVE RESHAT RECELLARI
ELENA ZEF ZORBA
LUCIJE ZEF ZORBA
SKENDER CAUSH MEKOLLI
REMSIJE CAUSH JASKU
VJOSE CAUSH KAPUSHI
ALIONA ALI BELLA
KLEMENTINA ALI FAZO
ZAMIRA ALI MUSLI
ELISAVETA BEXHET KOVACI
HATIXHE BEXHET GEDAJ
MUHAMET BEXHET GEDEJ
TEKI BEXHET GEDAJ
NADIRE ISLAM MUKA
SHERIF HAXHI MUKA
AGIM ELMAS NOKA
ELES ELMAS NOKA
HAZBIE MUSA NOKA
NAILE ELMAS NOKA
RAKIP ELMAS NOKA
XHEVAT DEMIR DEMA
SHQIPE DEMIR KALOSHI
SANIJE DEMIR SHEHU
DASHURIJE DEMIR NDREU
BESNIKE DEMIR PIRA
AGIM MILTO GJIKOPULLI
JORGJIE MILTO GJIKOPULLI
XHULJETA MILTO ANDONI
ANTONETA RAPO DIBRA
LEONARD REFIK DIBRA
ZADE ELEZ SADRIA
BEDRIJE AHMET SADRIJA
ZOJE AHMET SADRIA
SHPRESA AHMET CULAJ
SHIME TOFIK NOKA
ADRIATIK IRFAN NOKA
RAZIE IRFAN NOKA
HATIXHE ISMET TARE
MERITA SEJAT CAKA
SHPETIM SEJAT TARE
DASHNOR NUREDIN BESHO
GEZIM NUREDIN BESHO
LUAN NUREDIN BESHO
LUMTURI NUREDIN PEZA
NEFIJE SHABAN BESHO
SULLTANE ALI VREKO
BAJRAM IDRIZ VREKO
VEIS IDRIZ VREKO
MEHDI IDRIZ VREKO
VELI IDRIZ VREKO
ANTIGONI FILIP ANDONI
LILIANA KRISTO ANDONI
MARIAKATERINA KRISTAQ ANDONI
MARTA KRISTAQ ANDONI
SOTIRAQ KRISTAQ ANDONI
AGRON MERSIN PIKU
ANA PANAJOT BABA
ILIRJA VISAR CUNGU
SOTIRAQ ANDREA DHROSO
MARIANTHI ANDREA TOQE
ALFONS JAKE KOLA
GURASH JAKE KOLA
HILE JAKE KOLA
LUK JAKE KOLA
ROZA JAKE GJURAJ
TAZE JAKE GJURAJ
LIRI MUSTAFA SEMINI
STELA VANGJEL QAKO
LEME MEHMET ALIA
NILKE MEHMET HOXHA
RUSHIT MEHMET SULI
RIHANE MEHMET MARKU
LIRI FASLLI COBA
MYSADETE FASLLI KAPAJ
NIAZI FASLLI SULAJ
SAZAN FASLLI SULAJ
LENDINA TEFIK DOLLIA
SHPETIMTARE TEFIK KARAGJOZI
STOLIJE TEFIK KERLUKU
ZEXHANE TEFIK VRIONI
FAHRIJE ISUF MIRAKA
KOSTA ISUF MIRAKA
LAVDIJE ISUF TOSHKOLLARI
MUHAMET ISUF MIRAKA
MYRTEZA ISUF MIRAKA
FATMIR REXHEP BEQIRI
GEZIM REXHEP BEQIRI
HASE ESTREF BEQIRI
HASIE REXHEP ARIFAJ
ISA REXHEP BEQIRI
JETE REXHEP HULI
RUSHE REXHEP KOPANI
SABAHEDETE REXHEP LICI
BELERE DERVISH ALIKAJ
BEJEKO SHUKO ALIKAJ
CERCIS SHUKO ALIKAJ
DILAVER SHUKO ALIKAJ
NAKIE SHUKO ALIKAJ
SKENDER SHUKO ALIKAJ
AZEM MYNIR TROPLINI
FADIL MYNIR TROPLINI
FERIDE MYNIR GJUZI
SHPRESA MYNIR GJUZI
ZIJA MYNIR TROPLINI
HAVA SHAHIN BAKU
LEME SHAHIN POPA
NEVRUS SHAHIN MUSAJ
QEMAL SHAHIN MUSAJ
BAJRAM SHAHIN MUSAJ
ADEM MUHAMED NARJAKU
AJET MUHAMED NARJAKU
BESIM MUHAMED NARJAKU
YMER MUHAMED NARJAKU
JORGJI THOMA BUDO
KICO THOMA BODO
QIRJATHICA THOMA TOPOVITI
SOTIR THOMA BUDO
AISHE MYSLYM LELA
DHURATA MYSLYM DULAJ
DONIKA MYSLYM MAHMUTI
FATBARDHA MYSLYM ALIAJ
MERFA NAZO BRAHIMI
PERLAT MYSLYM BRAHIMI
RAJMONDA MYSLYM DOROMENAJ
XHEVDET MYSLYM BRAHIMI
YLLI MYSLYM BRAHIMI
AFERDITA SKENDER NDREU
PETRIT SKENDER CELA
RUSHIT SKENDER CELA
BANUE KASEM FIKU
SHQIPE KASEM MANJANI
LUAN ILIAZ YMERI
PELLUMB ILIAZ YMERI
BASIRE ZENEL YMERI
ELENA ILIAZ YMERI
FATMIR ILIAZ YMERI
FETI ILIAZ YMERI
KRISTO ILIAZ YMERI
BARDHYL HAJDAR VEHBI
DURRO HAJDAR VEHBIU
ENGJELLUSH HAJDAR VRIONI
SEMBIJE HAJDAR QESARAKO
SKENDER RUSHIT QESKO
TEFTA RUSHIT MALILE
LIRI MAHMUT TARELLI
LADI BEXHET TARELLI
PETRIT BEXHET TARELLI
YLLKA BEXHET BLETA
NATASHA STRATI KRASNIQI
VIOLETA STRATI BOZDO
VLADIMIR STRATI BOZDO
LEFTERI THEODHORAQ DUDUSHI
REDONA AGRON DUDUSHI
AHMET HIDAJET KULLA
VASFIJE HIDAJET TOMORI
AFRIM HIDAJET KULLA
VIOLETA HIDAJET KARALLI
EVA KOSTANDIN PAPA
FREDERIK KOSTANDIN PAPA
TEFTA KOSTANDIN TASHKO
MARE GJOK PRENGA
NIKOLL PRENG PRENGA
ALBERT ABEDIN DESTANI
AGIM ABEDIN DESTANI
GJOK PAL TUCI
LIZE PAL LUKA
MRIKE PAL BAJRAKTARI
VILFRID IBRAHIM SHYTI
ARMINDA IBRAHIM JAKUPI
OLLGA ILO FILIPI
ILO VASIL FILIPI
PETRAQ VASIL FILIPI
VIOLETA VASIL FILIPI
NIKOLL ZEF DELIAJ
KATRINE ZEF MARPALAJ
LULE VUKSAN BUNJAJ
RROK ZEF BUNJAJ
KOLE ZEF BUNJAJ
DEDE ZEF BUNJAJ
SYTI FERIT HAJDERASI
VALENTINA FERIT ASIMETAJ
SHERIBAN FERIT HAJDERASI
SADETE FERIT HAJDERASI
ROFIZA FERIT HAJDERASI
QAZIM FERIT HAJDERASI
NESTI FERIT HAJDERASI
LIRI FERIT HAJDERASI
KUJTIM FERIT HAJDERASI
ELEKTRA MIHAL BOTI
DHIMITER MIHAL VRANO
SOFOKLI MIHAL VRANO
MUDE SALI KUTA
NAZMIE HAKIK KUTA
VERA HAKIK KOVACI
BUJAR HAKIK KUTA
JOLLANDA LLAMBRO PAPA
EFTIQI LAZE GJIKOKA
OLLGA LLUK MERKOHITAJ
PANDELI LLUK GJIKOKA
QIRJAKO LLUK GJIKOKA
VALENTINA LLUK GJIKOKA
ZANE ABDURRAHMAN KURTI
HIDIJE ISUF GJOCI
MIRVETE ISUF MIDHA
NADIRE ISUF HYSA
SANIJE ISUF KURTI
SHAZIMETE SEIT ZEBI
VALE QAZIM ZEBI
MARJANA QAZIM ZEBI
MARIME QAZIM ZEBI
HAKI QAZIM ZEBI
FITIJE QAZIM ZEBI
XHEKO KAMBER HOXHA
HUME HAZIS SMACI
HAXHI SEJFULLA SMACI
RAZIE SEJFULLA SHIRRA
REMZIE SEJFULLA SULEJMANI
MUDE SEJFULLA NDREU
BASHKIM SEJFULLA SMACI
NEZAHET FEMI VEHBIU
TOMOR XHEVAT VEHBIU
DONIKA XHEVAT GUNBARDHI
LIRIE XHEVAT VEHBIU
DOMENIKA PJETER XHIXHAJ
ANGJELINA NIKOLL CERKEZI
ROZA NIKOLL ANAGNOSTI
RENATO NIKOLL XHIXHAJ
LAVER ISMAIL KOLAVERI
SHKENDI ISMAIL HAZIZI
DASHURI ISMAIL EMINI
BUKURIJE ISMAIL JAHJOLLI
HAMIDE OSMAN MAHMUDAJ
ISMAIL OSMAN FAZLLIU
DEMIR OSMAN FAZLLIU
BUJAR OSMAN FAZLLIU
MARK PAL MHILLAJ
DRANE PAL CUPI
ERVEHE SABRI MOLLA
BURBUQE SABRI MOLLA
PASHK PAL BUSHI
ENGJELL PAL BUSHI
DILE PAL BUSHI
LAZDER PAL BUSHI
GJERGJ LAZER BRUNGA
GJET LAZER BRUNGA
LLESH LAZER BRUNGA
NDUE LAZER BRUNGA
PRENDA LAZER MARKU
NADIRE NJAZI BLLOSHMI
PELLUMB NJAZI MUCO
RAPO NAJZI MUCO
HADIJE MUHAMET KARAPITI
ZAMIRA ENVER CABOKU
SHYQYRI ENVER KARAPITI
SALI MYRTO HYSAJ
QAUSERE OSMAN ELEZI
FERIT OSMAN TURSHILLA
ENVER OSMAN TURSHILLA
ELAMZ OSMAN TURSHILLA
EVLLAMBIA VANGJEL TALO
MHILL NDUE SHOFERI
DONIKA KOL BIBAJ
SHAN KOL TOTA
DRANE KOL NDRECA
JORGO GRIGOR LLABOVITI
PETRIT BAFTJAR KERCAKU
ZHULI BAFTJAR KERCAKU
SIMON MARK KALAJ
TONE MARK KOLA
MARTE MARK LEKA
LIZA MARK HOXHA
DILE MARK TUSHA
MARIJE GJON DABERDAKU
RAFAEL ALEKSANDER DABERDAKU
ROKIN ALEKSANDER DABERDAKU
ROZALINA ALEKSANDER SHLLAKU
LUKE ZEF UJKAJ
LUC NIK UJKAJ
PALINE NIK UJKAJ
ILIA PANDELI VARESI
KALIN PANDELI VARESI
DHANAI PANDELI TASI
LAURETA PANDELI SHKURTI
RIKARDO PANDELI VARESI
LEJLA TAHIR BESHIRI
YLBER TAHIR GJINALI
BATO NEIM LAMCE
SADIK ISLAM LAMCE
ATIXHE SHEFQET QYTEZA
NESLIE MEHDI MERLIKA
PAQSIM MEHDI QYTEZA
SHPRESA MEHDI VASHA
MEDI PAQSIM QYTEZA
CLIRIM PETRIT KOKA
PELLUMB PETRIT KOKA
SHIME EMIN DODA
HAVA BAJRAM CAUSHI
BESIM BAFTJAR CAUSHI
GANI BAFTJAR CAUSHI
ZELIJE BAFTJAR CAUSHI
XHELADIN BAFTJAR CAUSHI
SABRIJE BAFTJAR EGRA
SHABAN BAFTJAR CAUSHI
XHEMAL BAFTJAR CAUSHI
FADIL BAFTJAR CAUSHI
MIRELA BUJAR RYTA
DHIMITRA AGATHOKLI ZAHARIA
RUDOLF VANGJEL ZAHARIA
LILJANA VANGJEL HAJDERI
DHIMITER VANGJEL ZAHARIA
RESMIE NAZIF JAZXHI
RESMIE QEMAL JAZXHI
LULE QEMAL JAZXHI
KADENE QEMAL JAZXHI
LUMTURI QEMAL JAZXHI
ENGJELL RAMADAN MEMELLI
BRIZITA TELHAT MEHMETI
GENCI TELHAT MEHMETI
VIOLANDA SULEJMAN MEHMETI
HERO SULEJMAN MECO
ELENI VASIL CICO
ENGJELL ILIAZ BEJLERI
MERI ILIAZ KUKAVIQI
MYRIFETE ILIAZ PESHTANI
MYZAFER ILIAZ BEJLERI
SABRI ILIAZ BEJLERI
ARTUR NEVRUS BEJLERI
ERIKETA NEVRUS BEJLERI
ILIRJAN NEVRUS BEJLERI
MEVLUDE SADIK BEJLERI
MIHAL NEVRUS BEJLERI
NATASHA NEVRUS PROKO
LEONORA LLAZAR ROBO
MIMOZA JORGJI ROBO
VLLASI JORGJI ROBO
REXHEP RAME TUSHA
SELIM RAM TUSHA
SANIE RAM ISENLIKAJ
MIHANE RAM LACI
AGRON NAZMI MESUT
ATIP NAZMI MESUT
BURBUQE NAZMI HAJDERLLI
FIQIRIE NAZMI MUCKA
MIMOZA NAZMI CACI
ZONJE NAZMI PAJOLALRI
SHADIJE BAJRAM LIKA
GJENOVEFA SOTIR JONUZI
ILIRJAN SOTIR DUKA
KOSTANDINA SOTIR HRISTIC
ALI MUHAREM VOGLI
EMINE MUHAREM VOGLI
FATOS MUHAREM VOGLI
FERIDE MUHAREM VOGLI
RABIHANE MUHAREM VOGLI
XHEMAILE MUHAREM VOGLI
DHIMOSTEN ALEKS BALLA
SADIJE MEHMET PETRELA
ARBEN MALIQ PETRELA
SHEFKI MALIQ PETRELA
ABAZ SEFEDIN SKENDERI
ASTRIT SEFEDIN SKENDERI
IVZI SEFEDIN SKENDERI
FLORA SEFEDIN MUCA
FIQIRETE SEFEDIN SKENDERI
PASHKE MARTIN DOCI
MARIJE MARTIN GJONAJ
PASHK MARTIN DOCI
MARTE MARTIN ALCANI
GJYSTE MARTIN FILAJ
MHILL MARTIN DOCI
KASTRIOT MARTIN DOCI
GJELINA MARTIN JAKU
BESNIK ALI DERVISHI
GJENOVEFA ALI KRAJA
MARTE PASHK PIROLI
HANEM RASHIP BABAMETO
MENTOR HAJRO BABAMETO
NESTOR HAJRO BABAMETO
FATMIR SEIT SHABANI
MUHAREM BESIM XHYDOLLARI
SHKELQIM BESIM XHYDOLLARI
SHPRESA BESIM KODRA
VEIP BESIM XHYDOLLARI
HASAN QERAM GURI
QAZIM SABRI GJOGJEGJA
ZABIT SABRI GJOGJEGJA
MIMOZA SABRI ALIA
SANIE AHMET GJOGJEGJA
NAZLIKO ILMI MEROLLI
AGRON ILMI BRACELLARI
ADRIATIK RIZA CAKERI
YLLE RIZA TEROLLI
PETRIT RIZA CAKERI
SABRI RIZA CAKERI
VJOLLCA RIZA CAKERI
MAKBULE RAMADAN HAMZAJ
DEME HAMZA STRAZIMIRI
ISMAIL HAMZA HAMZAJ
KAPLLAN HAMZA HAMZAJ
SHQIPE HAMZA ILNICA
ULKIJE HAMZA ZIBE
UZRI HAMZA HAMZAJ
FATBARDHA MUHAREM SHALA
SHABAZE MUHAREM SHALA
IRENA PETRO BULI
KETI VASIL HOBDARI
VASIL PETRO HOBDARI
ADRIAN VASIL KATI
KOZARA VASIL KATI
PRANVERA VASIL KATI
NIMETE ABDURAMAN KURTI
ABDURAMAN KUDRET KURTI
ILIRJAN KUDRET KURTI
SERVETE KUDRET DEMIRI
VESEL KUDRET KURTI
SADETE ARIF DEMI
ILIRJAN TAHIR DEMI
PELLUMB TAHIR DEMI
TEUTA TAHIR DEMI
GAZMIR AZIZ KALOSHI
SHERIF AZIZ KALOSHI
XHEVDET AZIZ KALOSHI
ASLLAN AZIZ KALOSHI
HILMIJE ZENEL MUCO
MERITA XHEVIT DEMI
TEFTA XHAVIT MUCO
GJELE PRENG TUSHA
BARDHOK DED TUSHA
LAZER DED TUSHA
LIN DED TUSHA
LULE DED GEGA
NDOK DED TUSHA
ZENEPE ABAZ NDREU
XHUMA SABRI NDREU
XHELADIN SABRI NDREU
SHABAN SABRI NDREU
NATASHA SABRI KOLAGJI
NAIM SABRI NDREU
MEREME SABRI NDREU
DRITA SABRI NDREU
AFRIM SABRI LLANI
ASLLAN SABRI LLANI
BEHIJE SABRI LLANI
DONIKA SABRI LLANI
FETIJE SABRI LLANI
MUIS SABRI LLANI
RAZIJE SABRI LLANI
GALLATA ILO ARGJENDARI
MERI ILO BENI
DHORI ILO ARGJENDARI
LEKE PREK KAPAJ
ZEF PREK KAPAJ
ATHINA KOZMA KICE
MOJSI KOZMA MUCO
VIDE KOZMA VOGLI
PANDI KOZMA VOGLI
ARISTIRKE DHORI KOLOVANI
ELONA PETRAQ OSMANAJ
GENCI PETRAQ KOLOVANI
VIOLLCA PETRAQ AVDYLLARI
FIRDES RASIM VRIONI
ISMET RASIM DURDIA
MYNEVER RASIM NDRIO
QEMAL RASIM KOZARJA
RUSHIT RASIM KOZARJA
SANIJE RASIM PRISHTA
GJOVALIN KOLE NDOCI
LIZE KOLE SOKOLAJ
FRANG KOLE NDOCI
GJELOSH KOLE NDOCI
ZEF KOLE NDOCI
NDOC KOLE NDOCI
DHURATA HAJRI VOJKA
LEMAN HAJRI LILAJ
VADIE HAJRI FERHATI
SUZANA HAJRI LLESHI
ZYFK MEHMET KUMRIJA
BEHIJE XHELAL MEHALLA
FADIL XHELAL KUMRIJA
FIQIRETE XHELAL BALI
HATI XHELAL LICI
ISA XHELAL KUMRIJA
MUSTAFA XHELAL KUMRIJA
MYRTEZA XHELAL KUMRIJA
SHPETIM XHELAL KUMRIJA
VEIS XHELAL KUMRIJA
ISMAIL XHELAL KUMRIJA
SKENDER CAUSH BALLIU
HAMIT IDRIZ DODA
KUJTIM IDRIZ DODA
SKENDER IDRIZ DODA
VERE IDRIZ DISHI
ENGJELLUSHE AQIF ASQERI
ARBEN AQIF SELIMI
ALI DAJLAN SHUKARAZI
BEKTASH DAJLAN SHUKARAZI
ELIMA DAJLAN SHUKARAZI
NEDINE DAJLAN SHUKARAZI
DILA NDOC KOLA
NDOC NDOC KOLA
PASHKE NDOC KOLA
TONE NDOC KOLA
ZEF NDOC KOLA
FILE LAZER VATNIKAJ
PASHUK LAZER VATNIKAJ
SHAN LAZER VATNIKAJ
DEMIRAL RAMIZ CELA
DYLBER RAMIZ CELA
KRISTINA RAMIZ DUKA
ALBERT GJON NDOJ
VALENTIN GJON NDOJ
VERA GJON NDOJ
VITORE GJON NDOJ
VALENTIN GJON NDOJ
VERGJINUSH SHEFKI LAME
RAMADAN SHEFKI HYZEIR
VASFIE DALIP KULEMANI
DESTAN ABAZ KULEMANI
FEMI ABAZ KULEMANI
PELLUMB ABAZ KULEMANI
ZYRAKO ABAZ KOSIQI
MUHARREM ABAZ KULEMANI
RRUZHDI ABAZ ABAZI
Hasan Jakup Shalesi
Turbullira Jakup Doci
Zenel Jakup Shalsi
Fatime Jakup Salillari
Lumturi Jakup Metaj
NADIRE RAMAZAN SELIMI
FIQERETE XHAVIT DUMI
KIMETE XHAVIT CANAJ
DILAVER XHAVIT SELIMI
RAMAZAN XHAVIT SELIMI
SEMIHA XHAVIT MYRTAJ
ZINETE DEMIR DESNIKU
VALTER XHEVAT SEJDARAS
SUZANA XHEVAT SEJDARAS
DYRAZIJE RUSTEM KULLA
ALKETA REBANI MYSLI
ZHULJETA REBANI SPAHO
BUKURIJE SHYQYRI HOXHALLI
DRITA SHYQYRI MYRTE
FESTIM SHYQYRI BEGOLLI
IFTADE SHYQYRI MENELLI
MANUSHAQ SHYQYRI AJDINLLI
MERJEME SHYQYRI BRISKU
MYZEJEN SHYQYRI MANELLI
AGIM ALI ZEQO
DRINI ALI ZEQO
LUAN ALI ZEQO
FATMIR ALI ZEQO
XHEVDET ALI ZEQO
DAVE PJETER MARKU
FLORINTE PJETER MARKU
MARIE PJETER LUGAJ
NDUE PJETER BIBA
RRAPO HYSEN HAMITAJ
XHEZMIE HYSEN HAJDARI
DESTIMONE HYSEN ISARA
KIMETE SAIT TAFILAJ
ADMIR BAHRI TAFILAJ
LUAN BAHRI TAFILAJ
GENC BAHRI TAFILAJ
DHURATE BAHRI TAFILAJ
AGUR HYSEN VELESHMI
ARJAN HYSEN VELESHMI
ZYLYFTAR HYSEN VELESHMI
AVDULLA NURI MECOLLARI
DUDI NURI XHEMOLLARI
FAHRIE NURI VELOLLARI
HATIXHE NURI POTKA
OLIMBI NURI METKO
XHEVAHIRE TEFIK RRENJOLLARI
GENCI MEHMET RRENJOLLARI
JETNOR MEHMET RRENJOLLARI
LUIZA MEHMET RRENJOLLARI
NDERIM MEHMET RRENJOLLARI
ZENI MEHMET RRENJOLLARI
MUKADEZ IMER GOLJA
HAMDIE HIVZI GOLJA
ZAMIR NAZMI CENOLLI
FATJONA NAZMI CENOLLI
EGLANTINA NAZMI CENOLLI
HIQMET VELI BALLOLLI
EDIJE VELI QOSJA
FELLEZE VELI LUNIKU
SHPRESA VELI MERDANI
SULLTANA VELI FAZLLI
PASHAKO VELI BALLOLLI
SOKOL HIQMET BALLOLLI
Anastasia vasil Kenouti
Spyridon vasil Kenouti
lule zenel seferi
SAMI MUSTAFA SEFERI
HASIE MUSTAFA SEFERI
DAVE MUSTAFA SEFERI
ANASTASI KRISTO GORENXA
KRISTINA KRISTO NIKOLLA
IGLI KRISTO PAPA
NIAZI QAZIM TUGU
FRANGE SOKOLIT BULSHANI
MHILL GJERGJ BUSHLANI
AGE GJERGJ BUSHLANI
MARIJE GJERGJ BUSHLANI
ZEF GJERGJ BUSHLANI
MUSTAFA IBRAHIIM SELMANI
KUJTIM IBRAHIIM SELMANI
DRITE IBRAHIIM MUSHI
HAXHI IBRAHIIM SELMANI
SHPRESE IBRAHIIM SELMANI
SHPETIM IBRAHIIM SELMANI
ABDURRAHMAN IBRAHIIM SELMANI
XHEVAT IBRAHIIM SELMANI
EJELL RROK LLOGORI
AGIM HASAN XHOMO
DRAGUSH HASAN XHOMO
SULLTANE YMER MYRTA
LULEZIM MEVLAN ARAPI
SUDE KURTISH LUSHA
DRITA MUSTAFA XHIKA
JAHE MUSTAFA LUSHA
ALUSH MUSTAFA LUSHA
DIJE MUSTAFA DOGJINI
DHURATA MUSTAFA ALIA
RUZHDIJE BAJRAM NOKA
HALIL ZABIT NOKA
NEVRUS ZABIT NOKA
PELLUMB ZABIT NOKA
DHURATA ZABIT MUJA
FESTIME ZABIT MANOVI
BRIXHIDA STAVRO GJINI
VIOLETA STAVRO GJINI
ZARIFE QERIM HADRI
FREDERIK HAKI HADRI
ANVERS HAKI HADRI
DEMIRHAN HAKI HADRI
PETRIT HAKI HADRI
AGRON HAKI HADRI
PELLUMB HAKI HADRI
MIRJETA HAKI HADRI
ROZA HAKI HADRI
EDMIRA HAKI HADRI
NAZMI AVNI ISMAILAJ
DULE AVNI ISMAILAJ
LIRIE AVNI MANE
XHEKE AVNI ZAIMI
PELLUMB XHEMAL MYFTARAGO
GEZIM XHEMAL MYFTARAGO
SEFIRE SULO RAMI
ARJAN FERDIN RAMI
SOKOL FERDIN RAMI
REXHINA MARASH VERRISHA
LUIGJ MARASH MIRASHI
KOLEC MARASH MIRASHI
STAVRULLA PANDELI PAPA
DHJOMO PANDELI RAPUSHI
ENGJELLUSH HETEM HYSKA
BLERIM SYTI ZAJMI
SANIJE JAKUP KURTI
DRITA DAUT KURTI
FATMIR DAUT KURTI
SELVIJE DAUT ALLAMANI
BAKO SABAUDIN XHAFERI
SABEDIN VEXHI XHAFERI
FAIRE VEXHI XHAFERI
FLORINA VEXHI XHAFERI
FASLLI VEXHI XHAFERI
BARNORETA VEXHI XHAFERI
BEGLIE VEXHI KASO
EDIJE VELI QOSJA
FELLEZE VELI LUNIKU
HIQMET VELI BALLOLLI
PASHAKO VELI BALLOLLI
SHPRESA VELI MERDANI
SULLTANE VELI BALLOLLI
HAMIT HASAN GJATA
ILIA HASAN GJATA
XHEMILE TAHIR QEFALIJA
ANA KRISTAQ PUPI
IRENA TEODOR NUSHI
PANAJOT KRISTAQ NUSHI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Të tjera

Shqipëri, narko shtet

Revista politike “Spiegel” raporton për sjelljen alarmante të qeverisë  socialiste në Shqipëri, me kryeministër Edi Ramën dhe ministër Lleshajn etj….

Abissnet