I nderuar vizitor!

Kjo faqe në internet ku ju keni hyrë, www.shekulli.com.al, është faqja zyrtare e shoqërisë “Unipress”sh.p.k. Shoqëria “Unipress”sh.p.k. siguron çdo përdorues se, të dhënat personale që mbërrijnë në bazën e të dhënave të saj, sigurohen me sistemin e sigurisë më të lartë dhe njëkohësisht shoqëria është e përkushtuar të zbatojë në mënyrë rigoroze të gjithë kuadrin ligjor në mbrojtje dhe respektim të çdo veprimi të lidhur me të dhënat e përdoruesve, ashtu siç edhe përcaktohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, ligji në fuqi (Nr. 9887 datë 10.03.2008, ndryshuar me ligjin Nr. 48/2012) "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale" dhe aktet nënligjore në plotësim.

Asnjë informacion i marrë direkt dhe i ruajtur në serverin tonë nga vizitorët nuk i kalon palëve të treta. Ne përdorim masat e duhura të sigurisë për të mbrojtur të dhënat nën kontrollin tonë kundër manipulimit, humbjes, shkatërrimit, aksesin e personave të paautorizuar dhe zbulimin e paautorizuar. Procedurat tona të sigurisë përmirësohen vazhdimisht duke vënë në funksionim teknologji të reja. Ne nuk mbledhim informacion për identifikimin personal te individit tuaj, vetëm nëse ju e dërgoni atë me vullnetin tuaj. Ne mbledhim informacion të përgjithshëm për vizitorët, si p.sh. sa vizitorë kanë hyrë në website-in tonë apo cilat faqe janë klikuar më tepër. Ju mund të dërgoni të dhënat tuaja specifike kur dërgoni e-mail apo ndonjë mesazh. Ky informacion do të përdoret vetëm prej personave të autorizuar të shoqërisë sonë dhe në përputhje me qëllimin që është dërguar.
Cookies & Palët e treta reklamuese

Google , si një palë e tretë shitëse, përdor cookies për të shfaqur reklama në faqen tuaj . Përdorimi i Cookies Dart nga ana e Google -it mundëson shfaqen e reklama për përdoruesit e kësaj faqeje në bazë të vizitave të tyre në faqe dhe vende të tjera në internet . Përdoruesit mund të zgjedhin përdorimin ose jo të Cookie duke vizituar Google ad dhe politikat e privatësisë për përmbajtjen e rrjetit.

Ne lejojmë kompanitë të treta për të shërbyer reklama dhe / ose për të mbledhur informacion të caktuar anonim kur ju vizitoni faqen tonë të internetit . Këto kompani mund të përdorin të dhënat jo personale ( p.sh. , rrjedhjen e klikimit të informacionit , lloji i browserit , koha dhe data , objekt i reklamave të klikuara apo të vështruara ) gjatë vizitave tuaja në këtë faqe apo në Web faqet e tjera në mënyrë që të sigurojë reklamim në lidhje me mallrave dhe shërbimeve të ngjashme dhe me interes më të madh për ju.

Këto kompani zakonisht përdorin një cookie ose beacon për të mbledhur këtë informacion . Për të mësuar më shumë rreth kësaj praktike të sjelljes reklama apo të përjashtimit (Opt-out) nga kjo praktikë apo shërbim, ju mund të vizitoni http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.aspCookies & 3rd Party Advertisements.

We allow third-party companies to serve ads and/or collect certain anonymous information when you visit our web site. These companies may use non-personally identifiable information (e.g., click stream information, browser type, time and date, subject of advertisements clicked or scrolled over) during your visits to this and other Web sites in order to provide advertisements about goods and services likely to be of greater interest to you.

These companies typically use a cookie or third party web beacon to collect this information. To earn more about this behavioral advertising practice or to opt-out of this type of advertising, you can visit http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
Na ndiqni

Reklama dhe Njoftime
Opinion
Sofokli Dedi Ju falënderoj përzemërsisht për pjesëmarrjen dhe jam i privilegjuar që ndodhe...
Sulejman abazi (Neshaj) Të provokosh në politikë është shumë e rrezikshme, pasi humbja dh...

Pyet psikologun

Probleme në çift, familje, shoqëri, apo në punë? Trego historinë tënde dhe merr këshillat dhe sugjerimet e psikologut
psikologu@shekulli.com.al
Shëndeti
Në vend të lëngjeve të frutave, më mirë është të konsumoni lëngje perimesh, ka treguar nj...

Kryeredaktor:
BRAHIM SHIMA

Makroeditor Vizual:
PIRO HAXHI

Drejtor Online:
ELTON METAJ

KM