Ne i përkasim një kombi

Mllefet e një emigranti…

Për një vijë uji…