Vjedhjet e ligjshme!

Përshëndetje kryeministrore!