Letra

Kush kënd po e gënjen dhe pse?

Pasaktësia terminologjike e mesazheve politike prodhon përfytyrime të gabueshme në mendjet e njerëzve. Fatkeqësisht, kjo gjë është shumë e përhapur…

Abissnet