Për të rinjtë, për korrupsionin

Kush na përmbyti?

Heshtni përballë heronjve!