17 banesa me kontratë dhurimi, ja ku zhvendosen familjarët e viktimave të tërmetit

Familjarët e viktimave të tërmetit do të strehohen në Tiranë. Përmes një akti normativ, Këshilli i Ministrave ka vendosur që 17 apartamente në pronësi të bashkisë së Tiranës të dhurohen për ta. Shekulli ka siguruar dokumentin dhe formën se si do të ekzekutohet ky akt normativ.

Në relacionin e tij thuhet se “si pasojë e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti i datës 26.11.2019, familjeve të viktimave do t’u vihet në ndihmë nëpërmjet dhurimit të 17 apartamenteve në pronësi të Bashkisë Tiranë, të ndodhura në njësinë administrative nr.1, Tiranë, dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore do të dhurojnë në favor të familjarëve të viktimave edhe apartamente nga fondi publik i banesave sociale, të përfituara sipas legjislacionit për strehimin social”.

Pronësia

Më tej në relacion thuhet se, “Për të krijuar mundësinë e një strehimi sa më të shpejtë në kushtet e situatës emergjente të krijuar nga tërmeti i datës 26.11.2019, në këtë akt normativ është parashikuar përjashtimi nga parashikimi i ligjit nr.111/2018, “Për Kadastrën”, dhe Agjencia Shtetërore e Kadastrës kryen fillimisht regjistrimin e apartamenteve që do të dhurohen në regjistrat e pasurive të paluajtshme në emër të Bashkisë Tiranë dhe më pas kryen veprimet e nevojshme për kalimin e regjistrimin e tyre në pronësi të familjarëve të viktimave të shkaktuara nga tërmeti i datës 26.11.2019. Procedura e dhurimit të këtyre apartamenteve do të realizohet nëpërmjet kontratës së dhurimit”. N.Gj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Të tjera

Abissnet